Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/24-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 798/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.5: Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

Prioritate legislativă; adoptat proiectul de Senat; suntem în procedură de urgență.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Cine, de la Guvern, prezintă Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere?

Vă rog. V-aș ruga să vă și prezentați, pentru stenogramă, domnule secretar de stat.

Domnul Viorel Palașca (secretar de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor):

Reprezint Ministerul Economiei și Finanțelor, inițiatorul acestei legi. Sunt secretar de stat; mă numesc Viorel Palașca.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege a fost inițiat în vederea reglementării și adoptării măsurilor legale necesare în vederea asigurării terenurilor pentru lucrările miniere în exploatarea zăcămintelor de lignit.

În momentul de față, există o serie de blocaje în sectorul extractiv de lignit din România, datorită dificultăților întâmpinate în procesul de achiziționare a terenurilor necesare atât executării lucrărilor de decopertare, cât și a lucrărilor de haldare, fapt care pune în pericol atât continuitatea realizării producției, dar, de asemenea, poate pune în pericol chiar securitatea muncii în acele zone și chiar securitatea comunităților din zonele respective.

Sunt construcții miniere care, datorită nerealizării acestor lucrări și a treptelor superioare ale camerelor, practic, pot afecta siguranța zăcămintelor de lignit. De asemenea, au fost și incidente în aceste zone, care au afectat comunitățile locale.

Având în vedere că, prin legislația actuală, respectiv prin Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, nu se stabilesc măsuri operative în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme, Ministerul Economiei și Finanțelor a propus acest proiect de lege care îndeplinește anumite condiții necesare exproprierii pentru carierele de lignit.

În primul rând, este vorba de o expropriere într-un ritm mai rapid, judecarea cauzelor care au obiectul acestor exproprieri, să se facă în termene cât mai scurte. Și, de asemenea, se stabilește și metodologia de calcul al obligațiilor bănești către cei expropriați.

Sigur, acest proiect de lege noi considerăm că nu încalcă Constituția României și dreptul de proprietate al deținătorilor acestor terenuri. Și, în afară de operativitate, scopul este în primul rând și unul economic, urmărindu-se realizarea producției de lignit necesară funcționării în condiții de siguranță și securitate a sistemului energetic național; de asemenea, exploatarea rațională a zăcămintelor de lignit și realizarea siguranței de exploatare a zonei de influență și creșterea capacității de producție.

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislația comunitară în materie.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să adoptați acest proiect de act normativ, care este foarte necesar și important în exploatarea lignitului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi prezenta raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cât și al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Senatul a adoptat acest proiect de lege; Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil; tot un aviz favorabil au dat comisiile pentru agricultură și Comisia pentru industrii și servicii.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, cu amendamentele care sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și cu conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Pantelimon Manta:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vă vorbesc în numele unui județ care dă cam trei sferturi din cantitatea de cărbune necesară termocentralelor. Exploatările sunt cu precădere, ca să nu zic în totalitate, de suprafață. Și spun acest lucru, pentru că doar două cariere care au fost de subteran, una s-a închis deja și una este pe cale de a se închide.

Pot să vă spun, din proprie experiență, pentru că am deținut funcții în administrația județeană, că sunt enorm de multe probleme cu intrarea, să zic, în exploatare, deci cu preluarea unor terenuri, fie ele agricole sau cu vegetație forestieră, de societatea specializată în exploatarea cărbunelui.

Tocmai de aceea, propunerea legislativă este extrem de necesară, foarte rațională și foarte judicioasă și răspunde unor necesități vitale locale, având în vedere că uneori întârzierile au fost chiar de ordinul anilor în ce privește preluarea acestor terenuri.

Mai mult, eu cred că cel puțin la nivel teoretic se creează, sperăm noi, și practic, se creează premisa eliminării unor subiectivisme locale în ce privește posibilitatea unor "mafioți locali", de a prelua terenurile unor cetățeni și după aceea de a le vinde, uneori de 3-4 ori ca preț. Și știți foarte bine cazurile care s-au mediatizat în mass-media centrală. Este vorba de președinți de partide, de consiliu județean, la nivel de prefectură și așa mai departe. Nu voi da nume, pentru a nu le face popularitate. Oricum, și cu aceasta închei, sper ca întregul eșichier politic să înțeleagă necesitatea vitală pentru sectorul minier a adoptării acestui act normativ care și așa a întârziat de foarte mult timp, pentru că el zace de aproape un an de zile pe diverse sectoare ale birocrației Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să spun câteva lucruri legat de problemele delicate din Bazinul Carbonifer Berbești-Alunu. În ultima perioadă, toată țara a vizionat prin televiziune dezastrul de la Mateești, cu 15 case care sunt distruse de o haldă care nu a fost în condiții foarte bune predată Consiliului local din comuna Mateești. Acest dezastru se extinde în continuare în orașul Berbești.

De aceea, cred că această lege este foarte bună și aș ruga ministerul de resort să analizeze cu foarte mare atenție atunci când face exproprierile, dar nu în ultimul rând analiza atentă atunci când predă spre economia locală apartamentele de unde s-a extras cărbune, respectiv haldele care au fost redate în circuitul agricol. S-au cheltuit foarte mulți bani pentru aceste redări, s-a făcut de proastă calitate și acum oamenii suportă consecințele dezastruoase în această zonă, Berbești-Alunu.

Deci, rog foarte multă atenție. Am făcut și o interpelare pe această temă și este bine ca ministerul să fie foarte atent atunci când realizează aceste lucrări de redare în circuitul agricol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu mai sunt doritori la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni, la propunerea comisiei, la pct.1? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.1. Nu sunt amendamente de la comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art.2, urmăriți amendamentul nr.3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.3? Adoptat amendamentul, modificat art.3. Pardon. Art.2, adoptat amendamentul nr.3, modificat art.2.

La art.3, urmăriți amendamentul nr.4. Admis amendamentul, nefiind obiecțiuni; modificat art.3.

Art.4. Nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art.5, urmăriți amendamentul nr.6. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul nr.6.

În consecință, se va modifica alin. (3) al art.5. Celelalte texte rămân nemodificate.

Art.6. Urmăriți amendamentul nr.7. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul nr.7.

Art.7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat textul inițial.

Art.8. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul inițial.

Art.9. Urmăriți, la art.9, amendamentul nr.10. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul, modificat textul.

Art.10, urmăriți amendamentul 11. Admis amendamentul 11, modificat art.10.

Art.11, urmăriți amendamentul 12. Adoptat amendamentul, modificat art.11.

Art.12, urmăriți amendamentul 13, de la pagina 9-10. Admis amendamentul 13, modificat în mod corespunzător art.12.

Art.13, nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Adoptat textul inițial.

La art. 14 nu sunt amendamente. Adoptat textul inițial.

Art.15, urmăriți amendamentul 16. Adoptat amendamentul, modificat art.15.

Art.16, urmăriți amendamentul 17. Adoptat amendamentul, modificat art.16.

Art.17, urmăriți amendamentul 18. Adoptat amendamentul 18, modificat art.17, dar modificarea vizează numai alin. (1), alin. (2) și (3) rămân nemodificate.

Art.18, nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul inițial.

Art.19, nu sunt amendament. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art. 20, urmăriți amendamentul 21. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul inițial.

La Anexa 1, dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La Anexa 2? Votat textul inițial.

Anexa 3? Votat textul inițial.

La Anexa 4? Votat și această anexă.

Am parcurs conținutul legii. Vom supune proiectul votului final mâine, la ora când va fi fixată, pentru care este deja fixată pentru vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 22:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro