Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 4, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.106/14-11-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 04-11-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 4, 2008

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.
 
see bill no. 630/2008 L633/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă dezbaterea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Din partea inițiatorului?

Domnul Tiberiu Valentin Mavrodin - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Bună ziua.

Voi prezenta Proiectul de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților europene.

La reuniunea Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles din 15-16 decembrie 2005, s-a hotărât ca Decizia Resurselor Proprii și Metodele de lucru anexate să fie modificate astfel încât procesul de aprobare a Deciziei să poată fi încheiat de către toate statele membre, pentru a permite intrarea acestuia în vigoare nu mai târziu de începutul anului 2009.

Prevederile noii Decizii urmează a fi aplicate retroactiv, începând de la 1 ianuarie 2007.

Astfel, s-a adoptat Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Potrivit art. 249 din Tratatul Comunității Europene, decizia, ca act normativ comunitar, este obligatorie în toate elementele sale pentru destinatarii cărora li se adresează.

Datorită acestui fapt, se solicită tuturor statelor membre luarea măsurilor normative prevăzute în legislația internă pentru punerea Deciziei în aplicare, fără a putea să se schimbe dispozitivul stabilit de către Consiliul Uniunii Europene.

Astfel, după adoptarea la nivel național de către toate statele membre a noii Decizii a Resurselor Proprii, Comisia va recalcula contribuția statelor membre pentru anii 2007 și 2008 și le va solicita acestora să plătească diferențele de contribuții aferente acestei modificări legislative printr-un buget rectificativ în anul 2009.

Față de cele menționate, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ, fără amendamente. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Raportul, vă rog, domnule deputat Nini Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

În ședința comună, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de admitere, cu amendamentele din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului raportul de admitere.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Pușcaș, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Pușcaș:

Domnule președinte,

Conform înțelegerilor noastre, urma ca președintele comisiei să ne înfățișeze dacă există compatibilizare între ceea ce ne-a propus comisia sau ceea ce ne-a propus Guvernul și ceea ce propune legislația europeană.

Deci care este documentul de compatibilizare?

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia sau inițiatorul?

Domnule deputat Pușcaș, vă reamintesc, comisia responsabilă cu așa ceva este Comisia pentru afaceri europene din care faceți parte.

Domnul Vasile Pușcaș:

Regret foarte mult că nu este așa, domnule președinte.

Discuția era ca să ni se prezinte de către comisie în ce măsură documentele de compatibilizare au fost luate în discuție la comisie și după aceea noi să ne exprimăm.

Cu toată plăcerea, aș fi făcut acest lucru și din partea Comisiei pentru afaceri europene, dar nu a fost cazul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia, ați luat în considerare toate acele documente? Da.

Vă mulțumesc.

Înțeleg că trebuie să traduc eu pentru comisie.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Lucrurile sunt clare pentru toți colegii.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Sunt două amendamente admise.

Punctul 1. Obiecții, observații la titlul legii, în varianta comisiei?

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 20:14