Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/25-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-05-2024
27-05-2024
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 9/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Procedură de urgență.

Inițiatorul are cuvântul, vă rog.

Doamna Irina Alexe (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Bună seara! Vă mulțumesc.

Potrivit art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.207/2008, autoritățile competente, care nu erau dotate cu echipamente tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice, putea să primească și să soluționeze în continuare cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.

Prin Ordonanței de urgență a nr.107/2009, acest termen a fost modificat de la 1 noiembrie 2009 la 31 ianuarie 2010.

Ordonanța și-a produs deja efectele și vă rugăm să susținem adoptarea ei în forma prezentată și aprobată de comisie.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, din partea Comisiei pentru apărare, vă rog.

Domnul Ștefan Buciuta:

Mulțumesc, doamna președinte. Sunt secretarul Comisiei pentru politică externă.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Consiliul Legislativ a vizat favorabil acest proiect.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege supus aprobării are ca obiect de reglementare modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în sensul prorogării, până la data de 31 ianuarie 2010, a termenului în care autoritățile competente, care nu dețin încă echipamente tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice, să primească și să soluționeze cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Administrației și Internelor, precum și din partea Ministerului Afacerilor Externe.

În conformitate cu prevederile art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. La ședința Comisiei pentru politică externă au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 22 de membri ai acesteia, iar la ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 24 de membri.

Potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și al art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, în ședințele din 9 februarie 2010, cu unanimitate de voturi, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern și adoptată fără modificări de Senat.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 17:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro