You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-02-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 2/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Procedură de urgență.

Domnul Ștefan Gati (secretar general adjunct al Guvernului):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Ștefan Gati și sunt secretarul general adjunct al Guvernului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale a fost adoptată de Guvern având în vedere hotărârea Parlamentului nr.39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului.

În primul rând, ordonanța de urgență are rolul de a reglementa reorganizarea ministerelor, conform programului de guvernare negociat și acceptat de către Parlament.

Ministerele nou înființate preiau toate drepturile și obligațiile instituțiilor desființate sau reorganizate, inclusiv personalul acestora, care urmează să fie reîncadrat în structura ministerului nou înființat.

Totodată, ordonanța de urgență reglementează obligația ministerului nou înființat de a supune aprobării Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, hotărârile privind organizarea și funcționarea noilor ministere.

În al doilea rând, conform programului de guvernare aprobat, ordonanța de urgență reglementează anumite modificări în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Astfel, se include în aparatul de lucru al Guvernului Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, înființată prin preluarea activității în domeniul cultelor de la fostul Minister al Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

De asemenea, se include în aparatul de lucru al Guvernului Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, înființată prin preluarea activității respective de Ministerul Afacerilor Externe.

Ambele structuri sunt finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și sunt conduse de câte un secretar de stat, numit și eliberat din funcție de către primul-ministru.

În al treilea rând, plecând de la existența unor hotărâri judecătorești obligatorii și irevocabile, care dispun reîncadrarea unor persoane eliberate din funcție în baza unor acte normative de reorganizare, s-a prevăzut suplimentarea numărului maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătorești menționate.

Mulțumesc frumos.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei?

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1552/28.12.2009, prevederile art.75 din Constituție, republicată, art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, potrivit cărora Camera Deputaților, este prima Cameră sesizată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, în scopul asigurării funcționării Guvernului în noua sa structură, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.30/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului.

La lucrările comisiei au fost prezenți 32 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 9 februarie 2010, a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în calitate de invitat, domnul Ștefan Gati, secretar general adjunct în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (trei voturi împotrivă), să se spună plenului Camerei Deputaților aprobarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale în forma prezentată de Guvern.

Raportul comisiei, repet, a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare nu sunt. Scuze, domnul Stanciu, vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Evident că acest act normativ este de o importanță deosebită, pentru că în baza lui s-a structurat actualul Guvern și, în baza acestuia, a fost și votat, la timpul respectiv, programul de guvernare.

Normal că programul de guvernare a avut o anumită majoritate, suficientă ca să fie aprobat și, în felul acesta, structura guvernamentală, ca să se aplice programul de guvernare, a intrat în funcțiune. Iată că, acum, acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței se află pe masa noastră și trebuie să ne dăm girul.

Evident că ar merita să-i dăm acest gir, pentru că, față de guvernele anterioare, inclusiv Guvernul Tăriceanu sau chiar Guvernul PSD - PD-L sau PD-L - PSD, are un număr de ministere mai mic, o doleanță pe care multe guverne și-au propus-o și au realizat-o mai mult sau mai puțin.

Sunt, însă, câteva lucruri care ne împiedică să dăm girul unui guvern cu astfel de structuri și spunem acest lucru pentru că sunt câteva chestiuni care ne pun pe gânduri. De exemplu, am avut Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești; acum avem numai Ministerul Justiției. Am terminat cu libertatea cetățenească? Și-a propus Guvernul un astfel de lucru? Nu mai sunt importante libertățile cetățenești? Eu cred că da. De aceea, nu știm care-i motivul pentru care ele au fost tăiate de acolo. Probabil, spun unii, nu eu, că Zeus și-a propus să aibă o singură voce, de sus până jos. Și ce tot ne încurcă libertatea asta cetățenească? Și atunci a fost tăiată.

De asemenea, alt motiv care ne împiedică s-o votăm, este faptul că a apărut un minister, care, cel puțin aparent dacă nu în realitate, reprezintă o alipire artificială și este vorba de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Oare să-l percepem că aducem turiștii să vadă dezvoltarea regională și să confirme că, în România, are loc un astfel de proces? Cred că nu. Oare să aibă vreo legătură acest minister cu titularul care a fost numit și care era la Ministerul Turismului și apoi am alipit dezvoltarea regională, care se pare că gestionează anumite fonduri europene și trebuia date într-o anumită zonă? Iar sunt întrebări la care noi nu știm să răspundem, nu am primit explicații și dacă n-am primit explicații, nici n-o să votăm.

Și o ultimă chestiune, ca să nu lungesc, o explicație de vot, care evident că nu prezintă prea mare importanță ca număr de voturi, dar ar trebui să ne pună pe gânduri pe cei care pun condeiul să facă structuri de guvern și ar trebui să ne facă pentru eficiența activității Guvernului și nu pentru fotoliile ministeriale ale lui X sau ale lui Y, este o chestiune care ne deranjează pe noi, de la PSD, este aceea a Ministerului Tineretului și Sportului. Un minister prin care, în mod constant, România s-a prezentat în lume la olimpiade, la concursuri mondiale și, pentru care, prin munca sportivilor noștri, prin abnegația lor și prin dăruirea lor, drapelul României a fluturat pe catarg și imnul a ridicat o sală întreagă în picioare.

Iată, deci, că noi venim și desființăm acest minister. Oare pentru că acest minister a adus un deficit de imagine partidului de guvernământ prin doamna și colega noastră Monica Ridzi? Eu nu cred că putem să pedepsim o structură guvernamentală că un om poate a greșit sau poate n-a greșit.

Iată câteva exemple de raționamente pentru care structura ni se pare că este artificială, este, din păcate, ineficientă și care nu poate fi votată decât dacă închidem ochii la lucruri care nu sunt posibile să nu le vedem.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții mai sunt? Vă rog, domnule Tinel Gheorghe.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Trebuie să recunosc că prezentarea făcută de domnul profesor Stanciu, din punct de vedere al opoziției, este corectă, dar nu reală. De ce nu e reală? Pentru că, știți că avem probleme. Avem probleme cu reducerea cheltuielilor bugetare. Și unul din motivele pentru care și opoziția actuală și puterea de anul trecut au fost de acord să reducem numărul de ministere este tocmai reducerea cheltuielilor bugetare.

Credeam că puterea de anul trecut și opoziția de astăzi au înțeles această necesitate stringentă și tocmai din acest motiv unele ministere au fost comasate - gen Ministerul Dezvoltării Regionale cu Ministerul Turismului - nu pentru a aduce turiști să vadă modul de dezvoltare regională în România, ci pentru a corela experiența din turism cu necesitatea dezvoltării regionale.

Nu cred că Ministerul Tineretului și Sportului a fost desființat pentru că acolo, să zicem, în decursul anului 2009, au fost probleme din managementul promovat de doamna Ridzi, ci cred că desființarea ministerului și alipirea lui la Ministerul Educației ar rezulta tocmai din necesitatea de a corela programa educațională cu programul de creștere prin sport.

Eu cred că, din acest punct de vedere, dacă stăm să punem în balanță, pe de o parte, această nevoie foarte mare de a reduce cheltuielile bugetare cu nevoia de reorganizare poate nu este cea mai bună, dar este de actualitate și este stringentă, cred că este corectă, este reală și, din acest punct de vedere, Partidul Democrat Liberal susține forma prezentată prin ordonanța de urgență.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc. Alte intervenții? Nu sunt. Nu sunt nici amendamente, urmează votul final.