You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-02-2010

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 14/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative.

Procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

Domnul Ștefan Gati:

Mulțumesc, doamna președinte.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative a fost adoptată de Guvern în scopul punerii în aplicare a prevederilor din programul de guvernare, aprobat de către Parlament.

În primul rând, s-au stabilit domeniile coordonate de viceprim-ministrul Guvernului, respectiv învățământul, cultura și protecția minorităților naționale.

Totodată, s-a prevăzut, ca o principală pârghie a activității de coordonare, existența obligatorie a avizului viceprimului-ministru pe proiectele de acte normative elaborate de autoritățile și instituțiile publice din domeniile sus-menționate.

În al doilea rând, ordonanța de urgență a vizat modificarea și completarea unor articole din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2007. Motivul acestui demers a fost modificarea, și în textul acestui act normativ, a dispozițiilor referitoare la domeniile coordonate de către viceprim-ministru.

În legătură cu acest lucru, s-a stabilit ca Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, anterior coordonată de către viceprim-ministru, să treacă în subordinea primului-ministru.

În al treilea rând, s-a avut în vedere faptul că enumerarea instituțiilor din aparatul de lucru al Guvernului, prevăzute în Ordonanța de urgență nr.25, a fost făcută, în unele cazuri, în baza Ordonanța de urgență nr.3/2009, text declarat neconstituțional și care și-a încetat efectele.

Ca atare, s-a impus această rescriere a structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, inclusiv a celor introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2009.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

La întocmirea raportului comisiei, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Vă informez că la lucrările comisiei au participat 32 de deputați din 33 și, ca urmare a examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi - numai trei voturi împotrivă - un proiect favorabil și respectiv adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, domnule Stanciu. Nu mai solicitați intervenția? Mai aveți fix un minut din programul alocat

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Trebuie să remarcați, totuși, că nu mai fac traseul cu o anumită lungime și pierdere de timp, m-am mutat, totuși, ocazional, în prima bancă.

Doamna președinte,

Distinsul meu coleg a precizat aici că aceste cheltuieli bugetare, sau reducerea cheltuielilor bugetare a necesitat anumite comasări, care sunt mai mult sau mai puțin fericite sau chiar, să spunem, desființarea unor ministere sau luarea unor atribuții, cum este cazul Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Dincolo de faptul că normal, politic trebuia să avem un viceprim-ministru pentru a crea acea majoritate necesară funcționării Guvernului, și i-am dat strict atribuțiuni în domeniul învățământului, este o chestiune care pe noi ne surprinde.

Și, fără să mă leg de distinsul Markó Béla, că nu se știe când se creează altă majoritate, ceea ce ne surprinde este următorul lucru. Noi am redus numărul de ministere, dar venim și spunem următorul lucru. Secretariatul general al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat cu rang de ministru. Mai venim și mai spunem încă o dată, Departamentul pentru relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului de Stat al Guvernului, condusă de un șef de departament cu rang de ministru, deci un șef de departament are rang de ministru. Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, condusă de un șef de departament cu rang de ministru. Deci, dacă înțeleg bine, noi am redus numărul de ministere, ar apărea aparent că am redus și cheltuielile, dar mai scoatem 3 miniștri pe care îi mascăm ca fiind șefi de departament cu rang de ministru. Or, treaba asta cu mascatul se face, de regulă, la jocul de cărți. Când ai grijă să nu-ți vadă cel de alături cărțile... Or, aici există transparență, or, aici există banul public, deci ori sunt ministere, ori sunt departamente, și dacă sunt departamente, să rămână cu șefi de departament. De ce să aibă rang de ministru? Poate să aibă rang de secretar de stat.

Deci, aceasta, doamna președinte, cu voia dumneavoastră, numai la prima vedere, pentru că nu vreau să intru în alte amănunte și în alte detalii care sunt strigătoare la cer, ca să-i țin până mâine dimineață pe distinșii mei colegi aici. V-am spus ca să înțelegeți că noi explicăm de ce votăm contra, împotriva unei structuri guvernamentale care, dincolo că prezintă alăturări, să spunem nefirești, iată că ne și ascunde o serie de lucruri punând, miniștrii șefi de departament.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Am epuizat timpul alocat dezbaterilor. Reluăm ședința în plen mâine dimineață la ora 10.

Acum urmează sesiunea de răspunsuri din partea Guvernului.