Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/25-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-05-2024
27-05-2024
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:  

   

(În continuare, ședința este condusă de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Ioan Munteanu

Domnul Mircea Dușa:

Stimați colegi,

Bună seara!

Continuăm ședința cu sesiunea dedicată răspunsurilor la întrebările adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ioan Munteanu.

Doriți să dezvoltați?

Doamna secretar de stat Nedelcu.

   

Domnul Ioan Munteanu:

Aștept direct răspunsul.

 
 

Doamna Mariana Nedelcu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Bună ziua sau bună seara, mai bine spus!

Răspuns la interpelarea adresată ministrului muncii, familiei și protecției sociale de domnul deputat Ioan Munteanu, aparținând Grupului parlamentar al PSD+PC, referitoare la unitatea de asistență medico-socială Ceahlău din comuna Ceahlău, județul Neamț.

Vă comunicăm următoarele: "În baza prevederilor art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate finanța unele cheltuieli pentru repararea și amenajarea clădirilor în care vor funcționa unitățile de asistență medico-socială.

Fondurile pentru finanțarea acestor cheltuieli se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii cu această destinație, în baza documentelor justificative întocmite de către beneficiar și la propunerea Direcției de muncă și protecție socială, actual Agenția de prestație socială, cu prioritate pentru proiectele și programele de utilitate socială cofinanțate de solicitanți și pentru care aceștia asigură cheltuielile de funcționare ulterioară.

În conformitate cu prevederile legale menționate anterior, Ministerul Muncii a finanțat lucrările de construcții, reparații și amenajări necesare pentru unitatea de asistență medico-socială "Ceahlăul" cu suma de 1.053.000 de lei/ron, conform Hotărârii Guvernului nr.1253 din 17 octombrie 2007.

Lucrările au fost executate și decontate integral în perioada 2007-2008, în prezent, investiția fiind finalizată.

Cheltuielile de funcționare sau dotările nu reprezintă însă cheltuieli eligibile. Prin urmare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale nu poate rezolva în mod favorabil solicitarea dumneavoastră, deoarece nu există temei legal pentru acordarea cheltuielilor de funcționare a unităților de asistență medico-socială". Din păcate.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnule deputat, dacă mai aveți întrebări suplimentare?

 
   

Domnul Ioan Munteanu:

Vreau răspunsul și în scris.

 
Cornel Itu

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Cornel Itu are o interpelare adresată Ministerului Administrației.

Domnule deputat, dacă doriți să dezvoltați? Nu.

Doamna secretar de stat Irina Alexe?

 

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care supuneți atenției ministrului administrației și internelor problemele financiare cu care se confruntă Primăria din comuna Cornești, județul Cluj, vă comunicăm următoarele.

Finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale trebuie să se asigure în mod normal din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale respective sau din împrumuturi.

Dacă bugetele locale nu permit acoperirea unor cheltuieli de natura celor la care dumneavoastră faceți referire în interpelare, alocarea de la bugetul de stat a unor resurse financiare care să poată fi afectate unor destinații de natura celor în discuție se poate realiza pe baza unor solicitări exprese ale autorităților administrației publice locale interesate, întocmite și promovate potrivit procedurii legale.

Solicitările tuturor autorităților administrației publice locale, inclusiv ale celor din județul Cluj, sunt avute în vedere, însă trebuie menționat faptul că în contextul în care fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este limitat, resursele financiare bugetare trebuie utilizate în mod rațional, în funcție de prioritățile naționale obiective.

De asemenea, menționăm și faptul că instituției noastre îi revine doar obligația de a promova, cu respectarea procedurii legale, proiectele de acte normative elaborate de instituțiile prefecților și de consiliile județene, urmând ca din punctul de vedere al conformității și oportunității, solicitările să fie analizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Totodată, vă informăm că instituția prefectului județului Cluj va evalua în perioada imediat următoare posibilitatea inițierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru alocarea unui sprijin financiar din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru comuna Cornești, județul Cluj și, de asemenea, remarcăm faptul că primarul unei unități administrativ-teritoriale, împreună cu aparatul său de specialitate și cu sprijinul consiliului local, în funcție de fondurile aflate la dispoziție, trebuie să întocmească politicile și strategiile de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale, în așa fel încât aceasta să conducă la satisfacerea nevoilor economice și sociale ale cetățenilor, fără solicitări constante de suplimentare a alocărilor financiare alocate de la bugetul de stat.

În context, menționăm că din analiza efectuată asupra stării financiare a comune Cornești, pe baza dării de seamă contabile la 31 decembrie 2008 și a datelor comunicate de către Direcția generală a Finanțelor Publice a județului Cluj, a rezultat un grad de colectare a veniturilor proprii la nivelul anului 2008 de 60,8%, iar la nivelul anului 2009 de numai 70,7%, ceea ce a condus și la penalizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2009 și 2010, cu procentele de 39,2% și respective de 29,3% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, și cotele defalcate din impozitele pe venituri fiind diminuate în mod substanțial.

Această situație denotă anumite disfuncționalități la nivelul aparatului de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul primăriei, fapt ce grevează asupra realizării obiectivelor propuse pentru anul 2010.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Da, domnule deputat, dacă mai aveți întrebări suplimentare?

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu a adresat o interpelare Ministerului Sănătății în legătură cu prețul la medicamente. Mai vreți să dezvoltați? Nu.

Domnule secretar de stat, vă rog.

 

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind măsurile pe care le-a luat Ministerul Sănătății cu privire la majorarea prețurilor la medicamente, vă informăm următoarele.

În ceea ce privește măsurile adoptate de Ministerul Sănătății cu privire la majorarea prețurilor, putem să vă informăm că a fost inițiat un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.75/2009 privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările ulterioare. Potrivit reglementării actuale, prețul unui medicament se calculează în funcție de media celor mai mici 3 prețuri ale aceluiași medicament, aprobate în țările de comparație. Proiectul de ordin afișat pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica "Transparența decizională" prevede calcularea prețurilor la medicamente în funcție de cel mai mic preț european din țările de comparație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Dacă mai aveți întrebări suplimentare, domnule deputat.

Poftiți.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Totuși cred că ar fi bine să aveți în vedere, ministerul ar trebui să aibă în vedere și nivelul salariilor din România și al celor care au nevoie de medicamente. Cred că e un factor de care trebuie să ținem cont, mai ales că în ultima vreme au apărut foarte multe majorări care nu erau anunțate și la care ne-am fi așteptat. Așadar, e bine să avem în vedere situația reală din România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnul Călian Petru? Nu este prezent.

Doamna secretar de stat, vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris.

Domnul deputat Mircia Giurgiu, aveți o interpelare adresată Ministerului Educației.

Domnule secretar de stat, vă rog.

 
 

Domnul Kiraly Andrei (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului):

Stimate domnule deputat,

Urmare a interpelării formulate de dumneavoastră, înaintată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Adresa nr.999D/09.02.2010, înregistrată cu numărul 10253F vă comunicăm următoarele.

În anul școlar 2009-2010 cele două unități de învățământ funcționează independent ca personalitate juridică.

Pentru anul școlar următor, în vederea încadrării în numărul de posturi și în alocațiile bugetare repartizate, Inspectoratul școlar județean Cluj a propus menținerea unei singure unități de învățământ cu personalitate juridică la nivelul comunei Poieni, urmând ca școala din satul Valea Drăganului să funcționeze în continuare în aceeași locație, ca structură a școlii din centrul de comună.

Având în vedere că elevii și cadrele didactice nu se vor muta din satul Valea Drăganului, considerăm că acordarea sau nu a personalității juridice unei unități de învățământ nu afectează calitatea procesului de învățământ.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnule deputat, dacă mai aveți întrebări?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, personalitatea juridică nu este atât de importantă, important e să fie școală la sate. Așa cum părinții noștri s-au luptat să construiască școli, noi, acum, nu cred că este normal să le desființăm.

Din acest punct de vedere eu mulțumesc ministerului că a găsit soluția pentru a rămâne cele două școli. În momentul în care am discutat cu locuitorii de acolo nu era rezolvată problema și, iată că, cu bună-voință se pot rezolva probleme concrete care afectează populația, și acolo sunt peste 2000 de locuitori.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Doamna deputat Lucia-Ana Varga? Nu este.

Domnule secretar de stat, vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris.

Domnul deputat Teodor Atanasiu. Nu este.

Domnule secretar de stat Apetrei a depus, este răspunsul scris.

Nici domnul deputat Lucian Riviș-Tipei nu este. Vă rog să-i transmiteți în scris.

Vă mulțumesc.

Declarăm ședința închisă și reluăm dimineață la 8,30, cu declarațiile politice.

O seară bună!

 
 

*

Ședința s-a încheiat la ora 18,15.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 18:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro