Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 15-02-2010

Ședința Camerei Deputaților din 15 februarie 2010

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:  
    9.1 Ioan Munteanu
 
consultă:

Domnul Mircea Dușa:

Stimați colegi,

Bună seara!

Continuăm ședința cu sesiunea dedicată răspunsurilor la întrebările adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ioan Munteanu.

Doriți să dezvoltați?

Doamna secretar de stat Nedelcu.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Aștept direct răspunsul.

Doamna Mariana Nedelcu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Bună ziua sau bună seara, mai bine spus!

Răspuns la interpelarea adresată ministrului muncii, familiei și protecției sociale de domnul deputat Ioan Munteanu, aparținând Grupului parlamentar al PSD+PC, referitoare la unitatea de asistență medico-socială Ceahlău din comuna Ceahlău, județul Neamț.

Vă comunicăm următoarele: "În baza prevederilor art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate finanța unele cheltuieli pentru repararea și amenajarea clădirilor în care vor funcționa unitățile de asistență medico-socială.

Fondurile pentru finanțarea acestor cheltuieli se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii cu această destinație, în baza documentelor justificative întocmite de către beneficiar și la propunerea Direcției de muncă și protecție socială, actual Agenția de prestație socială, cu prioritate pentru proiectele și programele de utilitate socială cofinanțate de solicitanți și pentru care aceștia asigură cheltuielile de funcționare ulterioară.

În conformitate cu prevederile legale menționate anterior, Ministerul Muncii a finanțat lucrările de construcții, reparații și amenajări necesare pentru unitatea de asistență medico-socială "Ceahlăul" cu suma de 1.053.000 de lei/ron, conform Hotărârii Guvernului nr.1253 din 17 octombrie 2007.

Lucrările au fost executate și decontate integral în perioada 2007-2008, în prezent, investiția fiind finalizată.

Cheltuielile de funcționare sau dotările nu reprezintă însă cheltuieli eligibile. Prin urmare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale nu poate rezolva în mod favorabil solicitarea dumneavoastră, deoarece nu există temei legal pentru acordarea cheltuielilor de funcționare a unităților de asistență medico-socială". Din păcate.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule deputat, dacă mai aveți întrebări suplimentare?

 

Domnul Ioan Munteanu:

Vreau răspunsul și în scris.