Cornel Itu
Cornel Itu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/25-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 15-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:  
  9.2 Cornel Itu
 
see:

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Cornel Itu are o interpelare adresată Ministerului Administrației.

Domnule deputat, dacă doriți să dezvoltați? Nu.

Doamna secretar de stat Irina Alexe?

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care supuneți atenției ministrului administrației și internelor problemele financiare cu care se confruntă Primăria din comuna Cornești, județul Cluj, vă comunicăm următoarele.

Finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale trebuie să se asigure în mod normal din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale respective sau din împrumuturi.

Dacă bugetele locale nu permit acoperirea unor cheltuieli de natura celor la care dumneavoastră faceți referire în interpelare, alocarea de la bugetul de stat a unor resurse financiare care să poată fi afectate unor destinații de natura celor în discuție se poate realiza pe baza unor solicitări exprese ale autorităților administrației publice locale interesate, întocmite și promovate potrivit procedurii legale.

Solicitările tuturor autorităților administrației publice locale, inclusiv ale celor din județul Cluj, sunt avute în vedere, însă trebuie menționat faptul că în contextul în care fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este limitat, resursele financiare bugetare trebuie utilizate în mod rațional, în funcție de prioritățile naționale obiective.

De asemenea, menționăm și faptul că instituției noastre îi revine doar obligația de a promova, cu respectarea procedurii legale, proiectele de acte normative elaborate de instituțiile prefecților și de consiliile județene, urmând ca din punctul de vedere al conformității și oportunității, solicitările să fie analizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Totodată, vă informăm că instituția prefectului județului Cluj va evalua în perioada imediat următoare posibilitatea inițierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru alocarea unui sprijin financiar din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru comuna Cornești, județul Cluj și, de asemenea, remarcăm faptul că primarul unei unități administrativ-teritoriale, împreună cu aparatul său de specialitate și cu sprijinul consiliului local, în funcție de fondurile aflate la dispoziție, trebuie să întocmească politicile și strategiile de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale, în așa fel încât aceasta să conducă la satisfacerea nevoilor economice și sociale ale cetățenilor, fără solicitări constante de suplimentare a alocărilor financiare alocate de la bugetul de stat.

În context, menționăm că din analiza efectuată asupra stării financiare a comune Cornești, pe baza dării de seamă contabile la 31 decembrie 2008 și a datelor comunicate de către Direcția generală a Finanțelor Publice a județului Cluj, a rezultat un grad de colectare a veniturilor proprii la nivelul anului 2008 de 60,8%, iar la nivelul anului 2009 de numai 70,7%, ceea ce a condus și la penalizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2009 și 2010, cu procentele de 39,2% și respective de 29,3% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, și cotele defalcate din impozitele pe venituri fiind diminuate în mod substanțial.

Această situație denotă anumite disfuncționalități la nivelul aparatului de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul primăriei, fapt ce grevează asupra realizării obiectivelor propuse pentru anul 2010.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dușa:

Da, domnule deputat, dacă mai aveți întrebări suplimentare?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 june 2024, 19:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro