Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 08-04-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2013

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 64/2013). (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 64/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. În continuare, intrăm la punctul 5 de pe ordinea de zi, este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Tohăneanu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență nr.67 s-a urmărit modificarea art.55 al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie menționate în mod explicit categoriile de bunuri care pot fi oferite alegătorilor în scopul determinării acestora să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat.

Totodată, au fost menționate expres categoriile de bunuri care nu se înscriu în categoria bunurilor interzise.

În considerarea acestor aspecte, vă rugăm să aprobați proiectul de ordonanță.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Are cuvântul domnul Ciucă, din partea Comisiei juridice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Dau citire raportului comun al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra proiectului de lege sus-menționat, ce a fost adoptat la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Precizez că asupra acestui proiect Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil, iar în urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, cât și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, s-a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă domnul Tinel mi-a dat aprobare, trecem mai departe.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 may 2024, 18:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro