Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 08-04-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2013

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013). (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 68/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. La punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Dacă din partea ministerului...

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Cristina Crișu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Stimate domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor prevăzute la art.IV, alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevăzându-se prelungirea termenului-limită de aplicare a programului până la data de 31 decembrie 2013.

Comisia pentru agricultură a elaborat un raport favorabil, fără amendamente, pe care Guvernul îl susține.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege trece la votul final.

Comisia, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marin Anton:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Proiectul de lege supus dezbaterii face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor din ședința din 19 martie 2013, membrii comisiei au hotărât în unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare în forma prezentată de Guvern.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în 26 februarie 2013 și face parte din categoria și de competența decizională a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Vă rog, domnule Tinel. Dar nu mai e nimeni la PDL în afară de dumneavoastră?

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Eu apreciez graba dumneavoastră, domnule președinte, dar e pe lângă regulament. Omiteți să dați cuvântul președintelui de comisie să exprime poziția comisiei, acum vă grăbiți la dezbateri generale, treceți peste aspectul ăsta. Eu zic că ar trebui să urmăm pașii și să facem o analiză corectă pe actele normative.

Două lucruri vreau să vă aduc la cunoștință, stimați colegi, la proiectul de act normativ pe care îl dezbatem.

Este vorba de faptul că am prelungit termenul de valabilitate a actului normativ până la 31 decembrie 2012, și a doua prevedere foarte importantă era că sumele care nu s-au cheltuit se fac venit la bugetul de stat. Și pentru că am văzut aici că ministerul n-are reprezentant, a fost trimis secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, îmi permit să pun și două întrebări sau, hai să zic, o singură întrebare: dacă au fost sume necheltuite și în ce cuantum, cât s-a alimentat bugetul de stat prin, eu știu, faptul că cei care erau îndreptățiți să folosească material semințele pentru consum, în agricultură, n-au folosit sumele respective. Dacă poate să ne răspundă cineva din partea Guvernului la această întrebare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mai departe. Cine mai dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule Neacșu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Trebuie să recunosc că nu înțeleg foarte bine nedumeririle colegului meu. Eu dacă am văzut sau dacă am parcurs cu atenție expunerea de motive, observ următorul lucru: că acest proiect legislativ vine să prelungească termenul în care certificatele de depozit își au valabilitatea, înțeleg că sunt în piață în momentul acesta, nu știu dacă răspunsul meu va fi satisfăcător, dar, mă rog, încerc, mă strădui. Înțeleg că sunt în piață 331 de certificate pentru 416 mii de tone de semințe care valorează aproape 427 de milioane. Termenul de valabilitate al lor este de 12 luni, iar în măsura în care nu am proroga termenul respectiv până la încetarea perioadei de valabilitate și ne-am fi oprit la data de 31 decembrie 2012, toate aceste certificate n-ar mai fi avut valoare. Până la urmă asta este problema. Asta avem de ales prin acest act normativ. Prorogăm termenul și prelungim termenul de valabilitate cu încă, știu eu, câte zile, luni, au termen de valabilitate... fiecare certificat de depozit sau ne oprim la 31 decembrie 2012.

În numele Grupului parlamentar al PSD, noi vom susține această inițiativă legislativă, în forma Guvernului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Tinel, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Eu am vrut să scot în relief faptul că în momentul de față Guvernul nu e reprezentat și o informație tehnică ne-a fost prezentată de liderul Grupului parlamentar al PSD, e corect, așa este, o știam și noi, dar la întrebările noastre ar trebui să răspundă totuși membrii Guvernului, care sunt obligați să fie în banca Parlamentului și să răspundă la întrebările puse de noi atunci când dezbatem și analizăm un act normativ. Nu e vorba de moțiuni, de interpelări, de întrebări, ci de întrebări clarificatoare. Asta am vrut eu să scot... că reprezentantul Guvernului nu e în sală.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Ne-ați spus, domnule Tinel. Am luat notă de ce ne-ați spus.

Alte luări de poziție dacă aveți.

Nefiind, proiectul de lege trece la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 14:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro