You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,10.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Adrian-Nicolae Diaconu, secretari.

Ultima parte a ședinței a fost condusă de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul celor 407 deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări 216, sunt absenți 151, din care 77 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul este îndeplinit, fiind de 204.

Vă învederez faptul că sunt trei comisii care lucrează în paralel cu plenul: Comisia economică, Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget-finanțe.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele de plen din zilele de luni, 23, și marți, 24 septembrie 2013; programul de lucru pentru perioada 23-28 septembrie 2013; lista rapoartelor depuse în perioada 17-23 septembrie 2013 de comisiile permanente sesizate în fond; informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

Înainte de a intra în dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului deputat Necula Cosmin.

 
Video in format Flash/IOS Păstrarea unui moment de reculegere în memoria eroilor căzuți pentru onoarea patriei.  

Domnul Cosmin Necula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Aș vrea să vă propun să ținem un minut de reculegere în memoria celor doi eroi căzuți ieri pentru onoarea și credibilitatea acestei țări.

(Se păstrează un moment de reculegere.)

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 282/2013). (rămas pentru votul final)  

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ca procedură de urgență, avem la punctul 2 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Este lege organică.

Dacă din partea inițiatorului, domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Aurel Moțiu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează modificarea Legii de organizare judiciară, în sensul de a fi permisă funcționarea tribunalelor specializate. În acest sens, urmărim ca în această toamnă, după aprobarea legii și îndeplinirea celorlalte condiții legate de sediu și infrastructură, să înființăm la Tribunalul București tribunalul specializat în materie comercială, care să preia cauzele de insolvență și cele din domeniul comercial.

În acest sens, prin proiectul acesta de lege se urmărește modificarea Legii de organizare judiciară, în așa fel încât datele la care vor începe să funcționeze tribunalele specializate, județele, localitățile, denumirea acestora, precum și domeniile în care vor funcționa să fie stabilite prin ordin al ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, domnul președinte Bogdan Ciucă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă voi prezenta raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară.

În conformitate cu legea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în sensul introducerii în cuprinsul legii a tribunalelor specializate. Înființarea acestor tribunale specializate fiind o prioritate în vederea asigurării premiselor desfășurării unui act de justiție rapid și eficient.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ în ședința din 18 septembrie 2013. În urma acestor dezbateri, Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin membrii săi, a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma prezentată de inițiator.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare vrea cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule Oltean.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal solicită retrimiterea la comisia de specialitate a acestui act normativ pentru a se analiza prevederea cuprinsă în alin.(1) al art.142, prin care se dă în competența ministrului justiției posibilitatea de a stabili prin ordin datele la care vor începe să funcționeze aceste tribunale, județele și localitățile în care ele vor avea reședința, precum și domeniile în care vor funcționa aceste tribunale.

De altfel, în momentul acesta, din informațiile pe care le dețin, există în țară trei tribunale sau patru tribunale specializate, în Pitești, Târgu-Mureș și Cluj, specializate pe litigii comerciale și cauze de insolvență, și tribunalul din Brașov care este specializat pe litigii cu minori, și competența de funcționare a acestor tribunale, este adevărat, a fost stabilită tot printr-un ordin al ministrului de justiție, dar această competență a fost dată în temeiul unei hotărâri, dacă bine sunt informat, unei hotărâri de Guvern care l-a mandatat pe ministru ca printr-un ordin să stabilească aceste competențe.

Eu aș vrea, domnule președinte, ca la nivelul comisiei să se analizeze dacă într-adevăr reglementarea care există astăzi, și anume, aceea a competenței Guvernului, nu este suficient de acoperitoare și să nu fie nevoie ca printr-un act normativ cu valoare de lege organică să stabilim aceste competențe, având în vedere că pot pe parcursul timpului să apară, să se impună modificări, să dispară, să apară elemente noi și printr-o hotărâre de Guvern, ele pot fi mult mai bine reglementate decât printr-un ordin al ministrului, care este mandatat printr-un text de lege.

Din aceste considerente, noi am propune, domnule președinte, plenului Camerei această retrimitere pentru o săptămână comisiei de specialitate în vederea analizei prin prisma aspectelor prezentate ale acestei prevederi.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da.

Domnul Máté András. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Țin minte că în mandatul trecut am discutat închiderea unor instanțe din România, iar acest lucru s-a dorit a se face doar printr-un proiect de lege. Așa cum am spus și în comisie, ridic această problemă și în plen. Mi se pare un pic neconstituțional ca, în baza unei legi organice să acordăm ministrului posibilitatea de a decide competența și locația unor tribunale specializate. Această lege va fi neconstituțională din acest punct de vedere.

Eu știu că onor Guvern se grăbește pentru că sunt prezenți reprezentanții Comisiei pentru raportul MCV, dar mă întreb: până acum ce s-a întâmplat? Unde a fost Guvernul și de ce nu s-a mișcat mai repede? Să încercăm să nu lucrăm pompieristic, repede, repede, și încălcăm tot ce înseamnă principiile constituționale.

Sunt de acord cu retrimiterea în comisie a acestui proiect de lege.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna Ana Birchall, vă rog frumos. Un minut jumătate.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Eu cred că este important cu toții să înțelegem că înființarea tribunalelor specializate în domeniul insolvenței este o măsură foarte bine-venită, trebuia luată de mai multă vreme, așa cum adoptarea unui cod al insolvenței este o necesitate.

Știm cu toții că principiul celerității este un principiu fundamental al procedurii insolvenței și tocmai de aceea înființarea acestor tribunale specializate, așa cum am spus, sunt absolut necesare, este o măsură absolut necesară.

Tocmai de aceea, Grupul PSD salută și felicită ministerul pentru că a venit în sfârșit cu această propunere și vă invit să susținem adoptarea acestei măsuri foarte bine-venite pentru a soluționa, repet, cu celeritate aceste cauze în procedura insolvenței. Și să nu se mai confunde insolvența cu falimentul, pentru că în procedura insolvenței mai este și reorganizare judiciară, printre altele.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva. Dacă nu, domnule secretar de stat, am rugămintea să răspundeți la problemele pe care le-a ridicat domnul Máté și domnul Oltean.

(Domnul deputat Márton Árpád-Francisc dorește să intervină.)

A vorbit din partea grupului, nu mai putem acum.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Aurel Moțiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să menționez că tribunalele specializate sunt înființate în baza legii organice, respectiv Legea nr. 304/2004. Ceea ce am făcut noi prin acest proiect de lege a fost ca față de varianta actuală, care prevede în art.142 că datele la care vor începe să funcționeze aceste tribunale și localitățile se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, am adăugat doar denumirea acestora, precum și domeniile în care vor funcționa, iar aceste domenii sunt iarăși și ele prevăzute de lege, respectiv, este vorba de cauzele cu minori și de familie, de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, societăți, registrul comerțului, insolvență, concurență neloială și în alte domenii.

Deci, practic, ceea ce am adăugat a fost doar partea ca să vină pentru denumire și domenii, în sensul ca din acele domenii care sunt deja prevăzute de lege, ministrul justiției prin ordin, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, în fiecare caz în parte, să dispună începerea funcționării acestor tribunale.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog să fiți atenți.

Supun la vot propunerea domnului...

Domnule... al doilea din grup nu mai pot. O întrebare, da. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

N-am vrut să intervin, dar am sperat că ni se explică destul de clar ce se dorește prin această lege. Printre altele, această lege are un articol în care se vorbește despre înființare etapizată prin ordin al ministrului.

Adică, vă dau un exemplu: azi avem un astfel de tribunal comercial la Brașov, începe procesul acolo pentru Toplița, de exemplu, județul Harghita și peste 2, 3 luni sau 4 luni, sau știu eu, cândva, se va înființa și la Târgu-Mureș, când va dori domnul ministru, și atunci totul pleacă de la Brașov, persoana care are o problemă de la Toplița până acum ar fi trebuit să vină până la Brașov, acum se va duce la Târgu-Mureș, cu toate dosarele și toate cele, pentru că se va face etapizat când va dori ministrul? Păi așa scrie. Eu am citit cu mare atenție. Se va face etapizat.

Înființarea acestor tribunale specializate se va face etapizat, eșalonat. Oricum, oricare cuvânt îl folosiți, tot acolo duce. Azi se înființează una, peste un an, doi, trei sau doisprezece, se vor înființa încă trei. Nu știm când. Când va dori ministrul justiției și acolo unde va dori ministrul justiției.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, domnule Adam, aveți o întrebare, da?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Adam:

Întrebarea mea e retorică. Pentru a nu rămâne într-o greșeală, trebuie să fie foarte clar că aceste tribunale se înființează pe principiul teritorialității. Și atunci întreb eu de ce se pun astfel de întrebări, atâta timp cât prin această lege se creează posibilitatea de înființare de astfel de tribunale acolo unde este posibil. Asta nu înseamnă că cauzele cu același obiect în altă parte, dacă nu s-au înființat astfel de tribunale, nu vor fi judecate de tribunalele în competența cărora rămân astfel de materii. Așa stau lucrurile.

Deci, să nu inducem această idee că dacă se înființează un tribunal special de insolvență, ar aronda mai multe județe. Nu. El se înființează și rămâne cu aceeași competență teritorială. Iar după aceea, dacă se mai înființează în altă parte, va câștiga competența în acel loc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Adam, vă mulțumesc.

Vă rog, liberalii.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Theodor Cătălin Nicolescu :

Mulțumesc frumos.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul Partidului Național Liberal susține inițiativa Guvernului. Pe de altă parte, ne opunem retrimiterii la comisie. Din punctul nostru de vedere, textul este îndestulător. Necesitatea tribunalelor specializate este dată tocmai de existența acelor tribunale despre care vorbeam mai devreme, iar unul dintre ele este un tribunal în fața căruia am și pledat de multe ori, Tribunalul Argeș. Rezultatul existenței unui astfel de tribunal specializat este acela că justiția este mult mai eficientă și se desfășoară de o manieră mult mai civilizată. Prin urmare, mi-aș dori cât mai repede să avem tribunalele specializate în întreaga țară.

În ceea ce privește competența teritorială, aceste tribunale comerciale își derivă această competență teritorială din competența tribunalului de pe raza căruia își desfășoară activitatea. Deci nu poate fi în niciun fel o problemă de a ne muta dintr-un județ în altul cu aceste competențe.

Vă mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Nicolescu, vă mulțumesc din suflet.

Domnul Ciucă, din partea Partidului Conservator. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnilor colegi,

Domnule președinte,

N-o să revin asupra motivației. Colegii mei au expus foarte bine toate aceste motivații pentru care se dorește un asemenea tip de instanță, dar vreau totuși să fac o precizare. În legea care este în vigoare, aceste competențe delegate ministrului prin lege există. Singurul lucru care se adaugă este denumirea tribunalului care nu o face iarăși ministrul așa cum vrea el, ci pe baza unor criterii care tot în lege sunt trecute.

Și atunci mă întreb: nu ministrul este cel care știe dacă o instanță sau alta, Măcinul sau Brașovul, poate, din perspectiva personalului specializat sau nu, a numărului de personal, a bazei materiale, să capete și această competență? Această competență Măcinul poate să n-o aibă astăzi și s-o aibă peste jumătate de an. Nu tot ministrul este cel care știe dacă personalul din instanța respectivă, din perspectiva personalului și a bazei materiale, poate sau nu să ducă până la capăt această competență?

Asta a fost rațiunea pentru care, prin lege, nu facem decât să menținem ceea ce funcționează pe norma legală în vigoare și adăugăm această posibilitate ca ministrul să poată stabili competența și denumirea, dar în baza unor criterii foarte strict delimitate de legea în vigoare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea minorităților naționale, domnul deputat Grosaru.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea Grosaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Foarte pe scurt. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu înființarea tribunalelor specializate. Este o chestiune mai veche care a fost în dezbaterea Parlamentului și chiar a fost un proiect de lege care a fost aprobat în legătură cu înființarea tribunalelor specializate.

Acest lucru nu a fost posibil, și dacă am discutat despre etapizare, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că Ministerul Justiției nu are posibilitatea, fiind vorba de o investiție foarte mare în acest sens, nu a avut posibilitatea unei investiții de la început și a gândit-o foarte bine în sensul că trebuie înființate tribunale specializate de insolvență la nivelul curților de apel, iar apoi, desigur, în funcție de necesități, vor fi înființate aceste tribunale și la nivelul altor județe.

În afara faptului că procedura insolvenței este o procedură de celeritate, este vorba și despre specializarea judecătorilor și a personalului auxiliar în legătură cu înființarea acestor tribunale. Așa că eu consider că este necesară înființarea acestor tribunale specializate și cea mai bună dovadă este înființarea primului tribunal pilot la secția a șasea și a șaptea civilă la București, unde aceste tribunale au dat rezultate.

Sunt convins că este o măsură foarte bună care a fost gândită de către Guvernul României și într-adevăr aceasta va duce foarte mult la eficientizarea procedurilor de insolvență la nivelul tribunalelor.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Oltean, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea din capul locului să precizez că Grupul parlamentar al Partidul Democrat Liberal nu pune la îndoială sub nicio formă necesitatea constituirii acestor tribunale specializate. Aș vrea doar să precizez pentru că un antevorbitor, un distins coleg, spunea că aceste tribunale se vor constitui în mod obligatoriu pe principiul teritorialității, adică la nivelul fiecărui județ. Aș vrea doar să precizez că, încă o dată cu textul legii, art.37 alin.(2) se spune că acestea pot funcționa la nivelul tribunalului și al Municipiului București, să observăm că nu este o normă cu caracter imperativ, ci este o normă cu caracter permisiv, care dă posibilitatea ministrului justiției să stabilească în ultimă instanță ca aceste tribunale să funcționeze la nivelul unui județ, având ca reședință localitatea reședință de județ, sau ca sediu, dar nimic nu împiedică ca ele să fie constituite pe lângă curțile de apel, așa cum, de altfel, funcționează astăzi în Brașov un tribunal specializat în litigii cu minori.

De asemenea, în opinia noastră, art.142 care este în corpul Legii nr.304 este suficient, este acoperitor în ce privește competențele ministrului de justiție și credem că la nivelul comisiei ar trebui să se analizeze cu mai multă atenție dacă această competență o extindem și dacă nu facem precizări mult mai clare în ce privește data la care se înființează aceste tribunale și nu a lăsa această eșalonare să cadă la liberul arbitru al Ministerului Justiției.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea PP-DD-ului. Vă rog, doamna deputat.

Doamna deputat Adam.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Luminița Adam, deputat, Partidul Poporului-Dan Diaconescu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ce județ?!

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

În ce județ sau, mă rog, în ce colegiu sunteți dumneavoastră ales, domnule președinte?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Bacău.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Eu, Olt. Da. Colegiul nr. 7. Pentru cei care vor să știe la nivel de amănunt povestea asta.

E suficient?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog să continuați.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Trebuie numărul de voturi, fac o statistică, câte doamne, câți domni?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dacă ați făcut-o, e foarte bine să ne informați.

Vă rog să continuați.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Se plictisesc colegii, da.

Și grupul nostru parlamentar susține acest proiect legislativ și noi considerăm că este necesară o înființare a acestor tribunale specializate. Materia comercială acum este din ce în ce mai grea, din ce în ce mai stufoasă, legislația noastră trebuie armonizată cu legislația Uniunii Europene și atunci avem nevoie de niște magistrați care să cunoască într-adevăr legea și nu numai cea națională, ci și cea europeană, și să știe să o aplice și să o aplice în așa fel încât să dăm dovadă și noi de o țară civilizată, nu de o țară la care justiția se face pe genunchi, cum, din păcate, din ce în ce mai des în trecut s-a făcut și cred că și acum lucrurile nu stau foarte bine la acest capitol.

Deci, susținem acest proiect. Credem și sperăm că va fi un lucru benefic, credem și sperăm că se face o reformă în justiție.

Mulțumim foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Adam de la PSD. După doamna Adam de la PP-DD.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Adam:

În replică la ce a spus colegul meu, cu aceeași prețuire, vreau să spun, pentru a evita orice confuzie că nu se modifică Codul de procedură civilă. Nu se modifică competențele din acest cod. Vreau să fie foarte clar: este o lege care permite aleatoriu sau, mă rog, în funcție de situațiile din fiecare județ, unde există structuri care să permită crearea unor astfel de tribunale. Vreau să nu se rămână cu ideea că acestea sunt apanajul ministrului, mă rog, de o decizie care nu are o logică juridică. Este foarte clar, codul rămâne la fel, tribunalele vor rămâne cu aceleași competențe, iar în acele județe unde se va putea și unde ministrul consideră că sunt condițiile corespunzătoare, poate înființa aceste tribunale specializate.

Reiterez și ceea ce s-a spus și sunt de acord că este absolută nevoie de înființarea unor astfel de tribunale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Adam, mulțumim mult.

Are cuvântul doamna Gorghiu, din partea Grupului PNL.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Stimați colegi,

Mulțumesc de intervenție. Fix 10 secunde, domnule președinte de ședință.

Vreau să vă dau o singură cifră ca să vă lămuriți: peste o treime din dosarele comerciale la nivel național sunt pe București. Termenele sunt undeva în 2015 au ajuns să se dea, și cred că e o informație extrem de relevantă pentru cei care încă se mai opun creării acestui cadru, capacității de a avea aceste instituții.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Domnul Pambuccian, din partea Grupului minorităților.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

O mică remarcă: o treime nu-i o cifră.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Corect.

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Un drept la replică, ceva? Nimic.

Atunci o să trecem la vot.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Oltean de retrimitere la comisie pentru o săptămână.

Cine este pentru? Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Da. Vă mulțumesc.

Cu 42 de voturi pentru, două abțineri și 125 de voturi împotrivă, proiectul a rămas pe ordinea de zi.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Intervenții procedurale legate de ordinea de zi.  

Punctul 3 și 4. La punctul 3 nu avem raport. La punctul 4 există raport, dar acum se distribuie în sală și revenim astăzi, ca să aveți toți raportul de la punctul 4.

Da, vă rog, domnule Máté , la ordinea de zi.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

În Biroul permanent am primit un material cu termenele constituționale care se împlinesc.

De exemplu, la Proiectul de Lege nr.198, 199 și 200 din acest an, raportul a fost depus în 19 septembrie și nici până acum nu apare pe ordinea de zi și termenul constituțional de acceptare tacită este mâine.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am înțeles.

Biroul permanent?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Máté András-Levente:

Eu nu sunt membru în Biroul permanent, însă fac parte din Comitetul liderilor. Biroul permanent, nu știu... probabil n-am fost cu toții destul de atenți, dar cred că am putea suplimenta ordinea de zi, pentru că raportul este din 19. Sau cel târziu mâine-dimineață încă am putea include pe ordinea de zi.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Pentru mâine-dimineață, dar. Chiar o să am rugămintea să se uite cei din staff-ul tehnic.

Vă rog, domnul Cernea, ce problemă aveți? De procedură, bănuiesc; da? Aveți un minut.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege și stimați colegi,

Nu cred că este corect să discutăm la punctul 4, din moment ce abia acum se împarte raportul în doar câteva exemplare, pentru liderii de grup.

Cred că, pentru a discuta în deplină cunoștință de cauză...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Cernea, am să vă rog să fiți atent.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

...avem nevoie să cunoaștem cu toții conținutul acestui raport.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

De asta am și trecut la punctul 6, ca să primiți toți raportul, să-l cunoașteți.

Deci discutăm punctul 6, nu 4, domnule Cernea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Eu pot primi acest raport?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Sigur că da. Păi în mod special o să rog staff-ul să vă dea unul dumneavoastră.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Și fiecare deputat ar trebui să primească.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Cernea, vă rog frumos să treceți în bancă.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 235/2013). (rămas pentru votul final)  

Deci la punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva. Nu.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci sau administrație?

Vă rog, domnul președinte.

A nu, din partea inițiatorului, domnul Jiru. Numai puțin.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Enache Jiru (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al prezentei ordonanțe de urgență îl constituie suplimentarea limitei de 680 de milioane de lei, aprobată prin Legea nr.140, cu suma de 120 de milioane de lei, astfel încât plafonul pentru contractarea împrumutului din vărsăminte din privatizare să devină 800 de milioane de lei.

Este al treilea act normativ care a reglementat acordarea de către Trezoreria Statului a unui plafon maxim de 800 de milioane de lei către unități administrativ-teritoriale pentru plata arieratelor.

Scopul acesteia, ca și al altor acte normative, a fost pentru stingerea arieratelor atât către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Almăjanu, vă rog frumos, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Marin Almăjanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În cazul de față, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea grupurilor parlamentare, UDMR, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule secretar de stat,

Este un proiect de act normativ sau un act normativ care este deja în vigoare, despre care am mai discutat. Am mai discutat despre această problematică. Este problematica acoperirii arieratelor prin credite, împrumuturi luate de autoritățile administrației publice locale.

Și aș vrea să vă amintesc că, prin Ordonanța de urgență nr.3 din 30 ianuarie, s-a propus o limită, un plafon al acestor credite, al acestor împrumuturi de la Trezoreria Statului, de 800 de milioane.

N-a trecut o lună și ceva, printr-o altă ordonanță, limita s-a redus la 500 de milioane de lei.

În cadrul dezbaterilor pe această a doua ordonanță, Ordonanța nr.12, atât în Comisia pentru administrație, unde, totuși, sunt foarte mulți foști primari și președinți de consilii județene, oameni care au lucrat în autoritățile administrației publice locale și știu despre ce vorbesc și inclusiv aici, în plen, s-a spus Ministerului Finanțelor și s-a cerut că acea limită, acea coborâre de la 800 la 500 este o coborâre foarte bruscă, abruptă și că sunt foarte multe primării care astfel nu se vor putea încadra. S-a acceptat 680, propunerea comisiei fiind 800. S-a acceptat 680. A ieșit Legea nr.140 cu 680 de milioane și astăzi discutăm o ordonanță din 15 mai, în care s-a revenit la nivelul de 800.

Dacă erau ascultați specialiștii din Parlament și din Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și dacă Ministerul de Finanțe se apleca asupra profesioniștilor, ce spun profesioniștii, nu mai discutam această ordonanță astăzi, ci se revenea la acel plafon de 800, care a fost, inițial, stabilit.

Eu cred că trebuie să fie o învățătură foarte clară pentru Ministerul Finanțelor. Asemenea bâlbâieli cu primarii și cu autoritățile administrației publice locale nu mai trebuie permise și Parlamentul este pus aici și ales din oameni competenți, ca să spună și punctul de vedere al administrației publice locale.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Cseke.

Domnul Tinel, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și eu adaug la ce-a zis colegul Cseke, de la UDMR, că nu rezolvă problema sau nu o rezolvați.

Noi am fost criticați, în mandatul trecut, că am acționat pentru stingerea acestor arierate prin fondul de rezervă al Guvernului. Dar gândeam noi o soluție, nu prin împrumut, pentru că foarte multe din UAT-uri - din unitățile administrativ-teritoriale - nu vor putea niciodată să ramburseze aceste împrumuturi. Și vă dau un exemplu: Ordonanța nr.7. Ce a spus domnul Cseke este perfect valabil. Iată, veniți într-un interval de câteva luni de zile și spuneți nu 680, nu 500, iarăși ne ducem la 800.

Nu avem și nu plătiți. Nu rezolvați această problemă din punctul ăsta de vedere. Și nu cred c-o veți rezolva până nu intrați în profunzimea problemelor vizavi de arierate și de modul cum le gestionați.

Din acest motiv eu cred că ar trebui reîntoarsă la comisie și discutată încă o săptămână, poate găsim și alte soluții.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ați propus treaba asta sau numai credeți?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Propus.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

N-ați spus asta, ați spus că numai credeți.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Propun reîntoarcerea la comisie o săptămână, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Cine mai dorește din partea grupurilor parlamentare?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Gheorghe Tinel de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Cu 48 de voturi pentru, zero abțineri și 114 împotrivă, proiectul de lege rămâne pe ordinea de zi.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 184/2013). (rămas pentru votul final)  

La punctul 7 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Domnul Jiru, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Enache Jiru:

Mulțumesc.

Prezentul act normativ reglementează următoarele: preluarea în administrare de către ANAF de la Autoritatea de Administrare a Activelor Statului a obligației de plată în valoare de 119 milioane lei, datorată de CN CFR infrastructură, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și preluarea obligațiilor fiscale ale CFR Infrastructură de către CFR Marfă în schimbul stingerii parțiale a debitului restant pe care CFR Marfă îl are față de CFR Infrastructură.

Prin preluarea acestor obligații fiscale de către CFR Marfă de la CFR Infrastructură, CFR Marfă devine noul debitor al acestor obligații fiscale, iar CFR Infrastructură este eliberat de plata obligațiilor fiscale retransmise.

În acest context se reglementează și faptul că sechestrele aplicate de către organele fiscale din cadrul ANAF asupra bunurilor CFR Infrastructură pentru executarea obligațiilor fiscale se mențin în scopul garantării obligațiilor ce fac obiectul transmiterii și preluării.

Acest act normativ vine în sprijinul reducerii arieratelor de către operatorii economici către bugetul general consolidat. Se include și în înțelegerile din acordurile cu Fondul Monetar și ca element important de menționat este faptul că nu are impact asupra bugetului de stat.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Iancu din partea Comisiei pentru industrie.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii, precum și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate în conformitate cu prevederile art.95 pentru dezbaterea în fond și avizarea proiectului de lege menționat.

Aș vrea să subliniez faptul că acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, precum și faptul că are avizul favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul, așa cum s-a menționat de către reprezentantul Executivului, reglementează compensarea debitului Companiei Naționale de Căi Ferate în valoare de 119 milioane de lei și debit care va fi preluat de ANAF cu o parte din debitul pe care Societatea Națională de Transport Feroviar - CFR Marfă - îl are față de Compania Națională Căi Ferate CFR S.A.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului aprobarea ordonanței de urgență pentru reglementarea acestor măsuri financiar-fiscale.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor dorește cineva?

Vă rog, domnul Nazare. Cam rar pe aici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Alexandru Nazare:

Obiectul acestei ordonanțe, deși nu este explicit precizat, este de fapt privatizarea CFR Marfă și ștergerea datoriilor în vederea privatizării.

Noi, PDL-ul, n-am fost niciodată împotriva privatizării. Am fost pentru această privatizare și am fost și pentru ștergerea acestor datorii în vederea privatizării, numai că nu suntem de acord nici cu modul în care s-a făcut privatizarea, nici cu modul în care au fost șterse datoriile.

A fost o privatizare a CFR Marfă pe repede înainte, în spatele cortinei, iar datoriile s-au șters "pe șestache" în vederea favorizării unuia dintre competitorii care au mers pentru a câștiga această licitație pentru CFR Marfă.

Dar, de fapt, ce am făcut? Noi ștergem 119 milioane de lei datorii prin această ordonanță în aprilie, după care mai venim în iunie și mai ștergem încă 127 de milioane și, în acest timp, CFR Marfă face pierderi 158 de milioane la șase luni și arierate de 146 de milioane.

Păi dar ce facem?

Adică, să fie și mai clar. Condiția Comisiei Europene, agreată de Fondul Monetar și Banca Mondială în toate negocierile, a fost că ștergem datorii doar acolo unde reușim să aducem compania respectivă pe profit. Nu ștergem datorii doar pentru că știm că această licitație e câștigată de-un anume operator economic.

Mai departe. Acordul comisiei pentru ștergerea oricărei datorii - aveam nevoie de un acord scris al Comisiei Europene prin Directoratul de Competitivitate. Și a fost un ministru al transporturilor care pretindea că avem acorduri verbale. Acorduri verbale nu există și nici nu există o hârtie a Comisiei Europene prin care să fie avizată o astfel de ștergere.

Deci, ne îndreptăm într-un caz de infringement. Nu va fi singurul, dar nu vrem să adăugăm la lista infringement-urilor din România unul în plus.

Pe de altă parte, notificarea GFR către Consiliul Concurenței încă nu s-a produs.

Când se va termina această privatizare? Durează, din momentul în care e făcută notificarea, încă șase luni. Dar atâta timp cât compania e pe pierdere, cât compania are arierate, cât această companie merge într-o direcție necunoscută și probabil se vor pierde locuri de muncă, să facă doamna ministru Mănescu... mă așteptam să fie aici astăzi, să ne explice încotro o ia această privatizare, și sper ca măcar Consiliul de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenței să se sesizeze și cineva să facă ceva în acest caz, din Guvern, dacă investitorul privat care s-a angajat că va cumpăra CFR Marfă nu-i în stare să facă o notificare.

Mulțumesc.

Noi votăm împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnul Dobre.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea-Titus Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ați avut termen atâția ani de zile să faceți acest lucru cu CFR-ul.

Ați avut un ministru al transporturilor care, în ianuarie 2012, a încercat să șteargă o sumă destul de măricică în ceea ce privește datoriile.

Dumneavoastră, domnule Nazare, la fel, ați încercat același lucru cât ați fost ministru.

De ce nu ați făcut-o?

Ați avut timp patru ani de zile. Știți foarte bine că CFR-ul, în perioada 2008-2009, a funcționat fără să aibă un buget aprobat.

Deci, atunci despre ce vorbim?

Dacă facem așa, nu e bine. Dacă nu facem, iar nu e bine.

Totodată, Ordonanța nr.61 prevede convertirea datoriilor CFR Marfă în acțiuni.

Această ordonanță este Ordonanța nr.32 și este o compensare între trei părți: CFR S.A., CFR Marfă și ANAF.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, domnule Nazare, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Alexandru Nazare:

Domnule deputat,

Cu tot respectul pe care vi-l port, dar să știți că în noiembrie 2011, atât CFR Infrastructură, cât și CFR Călători, pentru ambele au fost aplicate scheme de compensare și au fost curățate de datorii. A fost pentru prima oară în istoria lor când au fost curățate de datorii.

Singura companie la care n-am putut să facem acest lucru, pentru că aveam nevoie de o notificare către Comisia Europeană, a fost CFR Marfă. Și acest lucru nu s-a întâmplat pentru că miniștrii pe care i-ați numit dumneavoastră - cei doi miniștri de la transporturi, nu vorbesc de doamna Mănescu acum - n-au făcut această notificare. Dar noi să știți că am făcut-o. În noiembrie 2011 s-a întâmplat acest lucru și, în martie 2012, 1 miliard de euro a fost compensat la CFR Infrastructură și am adus această companie la un nivel normal, adică pe zero.

Vă rog să vă documentați înainte să ieșiți să emiteți afirmații care n-au nicio fundamentare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Cine mai dorește? Vă rog.

Vă supun votului propunerea domnului Tinel de retrimitere la comisie a acestui... Nu, nu, nu.

Amendamente? Nefiind, proiectul de lege trece la votul final.

Nazare a scăpat, ce să vă fac.

V-am luat amprenta, știu ce urmăriți.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 58/2013). (rămas pentru votul final)  

La punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Din nou, domnul secretar de stat Jiru. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Enache Jiru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de act normativ propune următoarele.

La art.1 se propune renunțarea de către Electrica Furnizare S.A. la toate penalitățile de întârziere datorate de CN CFR S.A. adică CFR Infrastructură, înregistrate în contabilitate la 31 martie 2012, precum și a celor calculate până la data plății debitelor restante înregistrate la 31 martie 2012.

De asemenea, reglementează și se propune prelungirea termenului de rambursare a împrumutului punte acordat de CFR Infrastructură din venituri din privatizare de la Trezoreria Statului, și anume prelungirea de la 30 noiembrie 2012 până la data de 20 decembrie 2012, termen ce poate asigura rambursarea acestui împrumut către Trezorerie dintr-un alt împrumut care deja este contractat de la BERD.

De asemenea, reglementează aplicarea unui tratament echilibrat și proporționat de către Comisia pentru autorizarea antrepozitarilor, să se asigure și menținerea în funcțiune a antrepozitelor fiscale de producție, care se conformează condițiilor de funcționare, modificate în cursul anului 2012. Se propune instituirea unor condiții maximale ale autorităților contractante referitoare la achiziția de autoturisme cu capacitate maximă de 1600 de centimetri cubi și un preț maxim de 18 mii de euro, inclusiv T.V.A. Se mai reglementează, prin acest act normativ, alocarea unui împrumut din vărsăminte din privatizare din contul general al Trezoreriei Statului în sumă de 13 milioane de lei orașului Sângeorz Băi pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la Uniunea Europeană. Se propune eliminarea condiționării finanțării de la bugetul de stat a Asociației Invalizilor de Război Nevăzători, Asociația Națională a Surzilor din România, Liga Națională a Organizațiilor Persoanelor cu Handicap și se creează temeiul juridic pentru virarea în contul general al Trezoreriei Statului a diferenței rămase din lichiditatea netă după deducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de procesul de restructurare și a cheltuielilor cu constituirea noii societăți, precum și a sumei rămase referitor la privatizarea Companiei Ford... Autoturisme Craiova către Compania Ford.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vă rog.

Vă rog, doamnă.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere de fond, în procedură de urgență, cu proiectul al cărui obiect de reglementare tocmai l-ați audiat în conformitate cu art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, ca primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege.

În 18 februarie 2013 s-a dat în Consiliul Legislativ aviz favorabil.

De asemenea, în Consiliul Economic și Social, în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege supus dezbaterii are obiectul de reglementare anterior explicitat de către inițiator și, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în ședința din 18 septembrie 2013, adoptând cu 26 de membri prezenți, adică în majoritate, acest proiect de lege.

În acest fel, am ajuns, Comisia de buget, finanțe, să supunem plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamnă Carmen Hărău, vă mulțumesc mult.

Din partea grupurilor dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generată de epidemii și pandemii (PL-x 266/2013). (rămas pentru votul final)  

La punctul 9 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generată de epidemii și pandemii.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de act normativ se creează baza legislativă pentru acordarea din bugetul Ministerului Sănătății a fondurilor necesare pentru implementarea planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirilor, efectelor generate de epidemii și pandemii prin intermediul Institutului "Cantacuzino".

În cadrul dezbaterilor din Senat, proiectului de lege i-au fost aduse amendamente cu care Ministerul Sănătății este de acord.

Tot la fel, Guvernul este de acord cu raportul celor două comisii de specialitate și vă adresează rugămintea de a adopta prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, doamna deputat Hărău, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar (din bancă):

E de sănătate, ține de sănătate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă dau cuvântul și dumneavoastră.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

În conformitate cu prevederile art.95, 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate în procedură de urgență și spre dezbatere în fond cu proiectul cu obiect de reglementare anterior menționat de către inițiator, conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, de asemenea, Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă este lege ordinară.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii a fost luată în analiză în conformitate cu art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie și a fost examinată în ședințe separate.

Astfel, Comisia pentru sănătate și familie a examinat proiectul de lege în ședința din 10 septembrie 2013, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci în ședința din 19 septembrie 2013.

În cursul dezbaterilor, a fost formulat un amendament respins cu majoritate de voturi, care se găsește în anexă la prezentul raport și face referire la faptul că Ministerul Sănătății poate asigura fonduri pentru realizarea de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare, introducând noțiunea "poate", deci nu obligativitatea respectivă.

În urma dezbaterilor, aceste comisii au hotărât cu majoritate de voturi supunerea spre dezbatere și adoptare a plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Fac mențiunea că Senatul a modificat titlul ordonanței, deoarece din eroare materială în titlu apare sintagma "a unor activități", care este în plus și trebuie eliminată.

Vă mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva? Domnul Ciuhodaru. Dar dumneavoastră aveți amendament respins. Nu amendamentul vreți să-l susțineți acum.

Domnul Ciuhodaru, la dezbateri generale, da?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Da, domnule președinte. Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege nu rezolvă nimic.

Este doar o mare cacealma. Un proiect de lege în care se vorbește despre "poate" nu rezolvă niciun fel de problemă.

Vă reamintesc că am fost cel mai mare susținător al Institutului "Cantacuzino" și am propus la proiectul de buget din 2013 alocarea sumelor bugetare necesare pentru repornirea producției.

Considerăm totodată că, Institutul "Cantacuzino" este un institut de importanță strategică în caz de dezastru epidemiologic și că eforturile Statului român trebuie făcute în sensul dezvoltării, conservării acestui institut.

Din păcate, pentru că nu s-au alocat sumele necesare la buget la începutul anului 2013, vom constata că și în acest an nu vom avea vaccinuri antitetanice produse în România, nu vom avea vaccinuri BCG și vor fi mari probleme în ceea ce privește și vaccinarea antigripală.

Este un important obiectiv național și am propus, la un moment dat, ca Institutul "Cantacuzino" să treacă în subordinea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru că nu vorbim despre o singură fabrică sau despre o simplă fabrică, vorbim despre un institut strategic în ceea ce privește securitatea epidemiologică.

Din punctul meu de vedere, în momentul în care ne asumăm o astfel de răspundere - și vă reamintesc că Franța a luat Pasteur din nou în gestiunea statului și l-a dezvoltat - acest lucru ar trebui să fie făcut și în România.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Doamna Gavrilescu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și într-adevăr Institutul "Cantacuzino" nu este o poantă și nici susținerea reluării activității Institutului "Cantacuzino", domnule deputat.

Pot să vă spun că vorbesc în numele Grupului Partidului Național Liberal, care a susținut și susține în continuare reluarea activității Institutului "Cantacuzino", nu pentru că este al românilor, ci pentru că poate să devină un institut cu adresabilitate regională.

După cum știți foarte bine, în 2010, Agenția Națională a Medicamentelor a retras autorizația de punere pe piață a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât expirase standardul de bune practici și de fabricație, activitatea institutului intrând în declin, acesta fiind chiar în pericol de a-și închide activitatea.

Unele programe naționale de imunizare au fost blocate timp de mai multe luni și am fost obligați să importăm vaccinuri mult mai scumpe și să ne confruntăm cu crize, cum sunt uneori chiar cea al vaccinului antirabic, de care amintea și domnul doctor, dar nu numai acesta, ci și vaccinul antitetanos și așa mai departe.

Stimați colegi,

Multe guri rele au spus că zidurile și terenul acestui Institut "Cantacuzino" ar fi, de fapt, puse în spatele nedeschiderii sau închiderii activității acestui institut.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține și vă rugăm să votați pentru reluarea acestei activități, ținând cont că inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a apreciat activitatea Institutului "Cantacuzino", iar specialiștii care funcționează în această instituție sunt de marcă internațională.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Trecem la amendamente.

Există un amendament respins.

Domnule Ciuhodaru, vă susțineți amendamentul? Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să fiți atenți un singur minut. La art.2, în forma inițială a proiectului de lege, este precizat că: "Ministerul Sănătății poate asigura fonduri pentru realizarea de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare..."; poate că azi, poate că mâine, poate că plouă, poate că ninge, sau poate că treceți pe roșu, dacă tot nu există nicio reglementare care să pedepsească sau să reglementeze acest lucru.

Așa că amendamentul meu prevede că: "Ministerul Sănătății asigură fonduri pentru realizarea de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" a Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generată de epidemii și pandemii.

Planul național de intervenție, condițiile și termenele de realizarea a acestuia se aprobă prin hotărârea Guvernului".

Argumentul este foarte clar. Institutul "Cantacuzino" reprezintă o instituție de interes național strategic, iar că dacă-l lăsăm la formularea cu "poate", s-ar putea ca Institutul "Cantacuzino" să moară.

Eu o să vă rog să nu lăsați să moară Institutul "Cantacuzino" și să votați acest amendament.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. Doamna Nassar, președintele Comisiei pentru sănătate și familie. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt total de acord cu colegul nostru, domnul doctor Ciuhodaru. Institutul "Cantacuzino" reprezintă o instituție de interes național strategic.

Ceea ce a făcut Guvernul actual este ceea ce nu s-a întâmplat până acum și nu au făcut alte guverne. A deblocat fonduri din bugetul Ministerului Sănătății pentru a se relua activitatea Institutului "Cantacuzino". Însă Ministerul Sănătății nu dispune de fondurile necesare pentru a finanța în permanență aceste activități.

Așa că, prin această ordonanță de urgență, actualul Guvern a oferit posibilitatea deblocării fondurilor pentru reluarea lucrărilor producției Institutului "Cantacuzino".

Prin urmare, nu poate să fie o regulă generală. Ordonanța oferă posibilitatea și, din acest motiv, în textul articolului se spune că "Ministerul poate să asigure fondul pentru realizarea de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" a Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației".

Este motivul pentru care, în urma dezbaterilor care au avut loc în comisia noastră, amendamentul propus de colegul nostru a fost respins.

Vorbesc în numele Grupului parlamentar al PSD, care nu va susține acest amendament.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. Domnul Ciuhodaru. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Atât voiam să precizez și să vă reamintesc: că la proiectul de buget a existat amendamentul grupului nostru parlamentar, prin care se alocau cele 10 milioane de euro necesare funcționării Cantacuzinoului. Ca să fim mai exacți.

Vă mulțumesc. Și ca să fim și mai exacți, l-ați respins.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Cihodaru.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Amendamentul a fost respins cu 39 de voturi pentru, șapte abțineri și 97 de voturi împotrivă.

Proiectul de lege trece la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 181/2013). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)  

La punctul 10 avem Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale.

Termenul de dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 281/2013). (rămas pentru votul final)  

O să ne întoarcem la punctul 4, pentru că, între timp, sunt convins că ați primit rapoartele. Ați primit raportul, domnule Cernea? Ați verificat la căsuța dumneavoastră? Vă rog să verificați căsuța. Sigur a fost, special l-am trimis, cu dedicație.

Deci, la punctul 4 (Proiectul de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 281/2013), din partea comisiei, dau cuvântul domnului președinte Gigel Știrbu.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege, spre avizare, fiind transmis și Comisiei juridice, de disciplină și imunități care, până la data întocmirii raportului, nu a transmis un aviz.

Comisia a examinat avizul favorabil emis de Consiliul Legislativ, precum și expunerea de motive ce însoțește proiectul de lege.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată pentru această inițiativă legislativă.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea celor două societăți - de Radiodifuziune și Televiziune - cu un nou alineat, care să instituie posibilitatea pentru cele două societăți de a constitui persoane juridice cu sau fără scop lucrativ, în țară sau în străinătate, pentru desfășurarea activității specifice.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința comisiei de astăzi, 23 septembrie 2013.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor, o singură abținere, dealtfel.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Cernea, aveți la casetă. Am verificat personal. Nu glumesc. Nu, chiar nu glumesc. Am trimis la casetă, special.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult. Dar eu nu vorbesc numai pentru mine.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog eu frumos, vorbiți pentru...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Fiecare parlamentar are dreptul să consulte acest material înainte de a exprima un vot. Altfel, despre ce votăm? Despre ce vorbim?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Deci, ceilalți au verificat și au proiectul. Numai la dumneavoastră se întâmplă tot timpul câte un ghinion.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Să-mi arate cine are proiectul, să ridice mâna.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dar, cine sunteți dumneavoastră? Vă rog să poftiți în sală. Vă mulțumesc.

Din partea grupului parlamentar al PDL, domnul Mircea Toader. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Nu înțeleg caracterul de urgență. Deci, nu înțeleg de ce o astfel de modificare a unui articol din lege vine în Parlament pe 17, pe 18 - termen de depunere a amendamentelor și, pe urmă, astăzi, intră în plen.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă spun eu...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Dați-mi voie să-mi spun punctul de vedere. Nu există nicăieri să faci de azi pe mâine, dar m-am și întrebat: domnule, dacă totuși, Radio-Televiziunea au dreptul să înființeze societăți, persoane juridice care le aduc și fonduri, se umblă, cumva, și la contribuția cetățenilor? Taxa de televiziune și radio? Că înseamnă că au niște venituri.

Pe mine, cel puțin, mă face să cred, ca suspiciune, că, domnule, o și fi făcut-o, probabil. Are și data de înființare pe undeva, eu știu prin ce țară, că spune "și în țară și în străinătate". Și, acum, trebuie acoperită de Parlament. Sigur, nu mai dăm ordonanțe, de acord. Dar nici să dăm de azi pe mâine o modificare legislativă, mai ales că termenul de decădere, de aprobare tacită este 31 octombrie. Explicați-mi și mie, cel puțin, de la nivelul comisiei, de ce, dacă avem termen pe 31 octombrie, am făcut-o de ieri pe azi, fără să avem vreun amendament, sau să ni se motiveze. Și chiar aș ruga pe reprezentantul ministerului să ne spună de ce atâta urgență și, dacă, cumva, are intenția să micșoreze și taxa de radio și televiziune, pentru că are o sursă, probabil, vreo intenție favorabilă, cine știe ce societate și persoană juridică care aduc multe venituri celor două instituții.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Știrbu. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Pentru domnul Toader, întrebarea pe care ați adresat-o, vreau să vă spun că România este semnatara Convenției Europene privind televiziunea transfrontalieră. În baza acestei convenții, țările semnatare își păstrează normativele naționale, iar Republica Moldova are anumite normative prin care se specifică clar că Societățile de Radio și Televiziune aparținătoare altui stat trebuie să înființeze societăți sau persoane juridice cu scop lucrativ sau nelucrativ. Adică, ei nu mai pot transmite prin cablu decât dacă există o societate aparținătoare SRTV-ului... (Vociferări.) Bun, OK!

Acum, caracterul de urgență, vizavi de caracterul de urgență. Completarea art.43 prezintă un caracter de urgență prin faptul că această modificare va permite atingerea scopului definitiv al acestei modificări. Adică, trebuie să înțelegeți că sunt niște pași făcuți. Există anumite discuții cu partenerii care trebuie... e definitiv. Bun. OK. Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Alte...? Domnul Márton Árpád. Vă rog, din partea grupului parlamentar al UDMR.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

În mod evident este o modificare, mi se pare acceptabilă, dar trebuie să accentuez că în cazul acesta domnul Cernea are dreptate. Onor stafful Camerei Deputaților, având în vedere că pe data de 11, într-o ședință de Guvern de miercuri s-a adoptat acest proiect de lege care a intrat la noi și a fost înregistrat pe 17 septembrie, să nu fi dat termen, să nu fi propus Biroului permanent - care a votat fără să fie atent - termen de depunere a amendamentelor pe 18 și depunerea raportului pe 20, ci ar fi dat un termen rezonabil, în care săptămâna viitoare, cu toții, am fi primit din timp acest raport, acea întârziere de o săptămână nu ar fi împiedicat cu nimic. Și asta a fost în discuție în comisie. Am fost pentru, pentru că am fost convocați, nu aveam de ce să obiectăm asupra fondului, dar modalitatea în care se lucrează în continuare în această Cameră este, în continuare, și pentru noi, inacceptabilă.

Deci, graba nu se prea justifică și puteam foarte ușor să dezbatem, în timp optim, să depunem raportul în timp optim și toți deputații să primească acest raport. Asta ar fi fost corect.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Și eu vă mulțumesc, domnule Márton.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege trece la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 256/2013). (rămas pentru votul final)  

La punctul 11 avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, vă rog, domnule Zisopol.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În baza prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Convenția reprezintă o înțelegere internațională care prin obiectul de reglementare intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supusă spre ratificare Parlamentului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 18 septembrie 2013, comisia a propus, cu unanimitate de voturi, celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt luări de cuvânt?

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Radu Zlati:

Radu Zlati, parlamentar de Cluj, Colegiul nr.5.

Atât în cadrul comisiei, colegii mei liberali și cu mine, cât și în plen, am votat și vom susține acest proiect de lege, deoarece, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, prin participarea la construcția și exploatarea Centrului FER se creează posibilități de dezvoltare tehnologică și de investiții în România, în domenii conexe, atât pentru firmele românești, cât și cele internaționale, care vor comercializa rezultatele cercetării desfășurate în cadrul acestui centru.

În al doilea rând, credem că într-o țară care-și vinde cu nepăsare resursele din afară, ar fi păcat de Dumnezeu să nu utilizăm această resursă practic inepuizabilă care este inteligența românească.

De aceea, vom vota și vă invităm și pe dumneavoastră să susțineți acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumim, domnule Zlati.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege trece la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind emisiile industriale (PL-x 237/2013). (rămas pentru votul final)  

La punctul 12, avem Proiectul de Lege privind emisiile industriale.

Dacă, din partea Guvernului, vă rog, doamna Jugănaru, din partea Ministerului Mediului.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru (secretar de stat, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua!

Prezentul proiect de act normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75 privind emisiile industriale, prevenirea și controlul integrat al poluării.

Această nouă reglementare europeană este rezultatul reunirii prin procedeul de reformare a 7 directive într-una singură. La nivel național, cele 7 directive din domeniul emisiilor industriale incluse în IED sunt transpuse în acte normative corespunzătoare.

Având în vedere obligațiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea transpunerii și implementării corecte și integrale a acquis-ului Uniunii Europene, s-a elaborat prezentul proiect de lege.

Asigurarea fondurilor necesare investițiilor pentru modernizarea instalațiilor în vederea conformării cu prevederile noului act normativ, acolo unde este necesar, este obligația operatorilor unor astfel de instalații, în condițiile legii.

Având în vedere cele expuse anterior și luând în considerare dezbaterile care au avut loc în comisiile de specialitate, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice propune adoptarea prezentului proiect, cu amendamentele convenite în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Almăjanu, din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Marin Almăjanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege.

Prezentul proiect de lege transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.334 din 17 decembrie 2010.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au dezbătut proiectul de lege în ședința din 18 septembrie 2013.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind emisiile industriale, cu amendamente admise prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Vă rog, domnule Tinel.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am o întrebare pentru reprezentantul Ministerului Mediului. Am să citesc art.1 din prezenta lege, pentru că el modifică un cadru în text, sau un spectru larg de acte normative în vigoare.

Zice: "Prezenta lege are ca scop prevenirea și controlul integrat al poluării rezultate din activități industriale, stabilind condițiile pentru prevenirea sau, în cazul în care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor în aer, apă și sol, precum și pentru prevenirea generării deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său".

Și întrebarea mea este: prezenta lege, prin noua terminologie de aviz extins de mediu, la art.14, dacă nu mă înșel eu, Autoritatea Integrată de Mediu, e vorba, reglementează și modul de exploatare a zăcămintelor neferoase de la Roșia Montană?

Deci, eu întreb: se referă și la modul de exploatare a zăcămintelor aurifere și argentifere de la Roșia Montană? Sau exclusiv, pentru că în anexă, în Anexa nr.1 și celelalte anexe care explicitează termenii și modalitățile de punere în practică, nu se face... referire la cianuri se face, dar vizavi de exploatarea și valorificarea aurului și argintului, nu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc.

Cine mai dorește?

Doamna Jugănaru, vă rog să-i răspundeți domnului Tinel Gheorghe.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru:

Acest proiect nu face referire la exploatările miniere.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Trecem la Capitolul de amendamente admise.

Sunt 129 de amendamente admise.

Dacă de la punctul 1 la punctul 29 aveți observații? Nu sunt observații. Vă mulțumesc.

Dacă la Anexa nr.1, aveți observații? Nu sunt.

Anexa nr.2. Nu sunt.

De la Anexele nr.3 până la Anexele nr.8. Dacă sunt observații?

Domnul Tinel. Vă rog.

La Anexa nr.3, sunt observații? Nu.

La ce? A trecut trenul.

Anexa nr.4, aveți observații? Nu.

Anexa nr.5? Nu.

Anexa nr.6? Nu.

Anexa nr.7? Nu.

Anexa nr.8? Nu.

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege trece la votul final.

Vă rog să fiți atent, domnule Tinel. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Astăzi nu prea ați fost în formă.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010). (rămasă pentru votul final)  

La punctul 13 avem Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Din partea comisiei? Vă rog, domnule Munteanu, din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

E vorba despre faptul că, în data de 18 februarie, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea acestui proiect de lege la comisie, în vederea examinării și întocmirii unui raport suplimentar, a unui nou raport.

Precizez că acel titlu pe care l-ați auzit se traduce Programul Rabla la tractoare și mașini agricole autopropulsate.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere toate avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, cât și punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

A fost adoptată cu 30 de voturi pentru și două voturi împotrivă, în ședința din 10 septembrie 2013.

Senatul a respins această propunere.

Propunerea legislativă este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare? Vă rog, din partea liberalilor. Domnul deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Dumitru-Verginel Gireadă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, transmisă cu adresa PL-x 760 din 29 noiembrie 2010 și înregistrată cu nr.24/811/02.XII.2010.

În ședința din ziua de 18 februarie 2013, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării și întocmirii unui nou raport.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, punctul de vedere al Guvernului.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 24 noiembrie 2010.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, în sensul posibilității producătorilor agricoli de a achiziționa tractoare noi sau mașini agricole autopropulsate, în schimbul predării spre casare a unui utilaj agricol uzat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnule Gheorghe Tinel, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi, în Comisia de specialitate, așa este, am votat împotriva eliminării a două amendamente. În primul rând că, în legislatura trecută, în comisie, indiferent de spectrul politic, aprobasem forma agreată. Era vorba de 50% din prima aceea de 17 mii de lei, fără ca aceasta să depășească pentru persoana fizică 50% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi, iar pentru persoana juridică 40% din prețul de achiziție fără TVA.

Acum vine Guvernul și onor putere și spune nu, unificăm cele două propuneri și facem 40%. Eu zic că decât deloc, și 40% e bine.

Însă art.42 alin.(4), care spunea că de prevederile alin.(2) beneficiază și proprietarii de tractoare uzate și mașini agricole autopropulsate uzate, în vederea achiziționării unui tractor nou de 300 cai putere sau a unei mașini agricole autopropulsate noi în schimbul predării spre casare a cel mult zece tractoare uzate sau zece mașini agricole autopropulsate, se elimină și noi credem că amendamentul ăsta ar trebui să rămână, să știți. Pentru că toate parcurile de utilaje agricole sunt vechi. Iar prima aceasta de casare de 40% nu acoperă din fondul de mediu toate nevoile și necesitățile celor care lucrează pământul în momentul de față și v-aș ruga ca acest alin.(4) să rămână în forma în care el a fost redactat inițial.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PSD salută această inițiativă legislativă în dezbatere de trei ani. Aș vrea să amintesc colegului care a vorbit înainte faptul că de la 50% a coborât la 40% pe semnătura fostului premier Boc. Deci, de acolo au plecat cele 10%, în urma unei analize vizavi de ajutorul de stat permis de către Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, raportul favorabil obținut săptămâna trecută în Comisia pentru agricultură este mai mult decât de apreciat. Ne bucurăm că fermierii vor avea din acest moment prin acest program posibilitatea să înlocuiască vechile tractoare. Este pentru prima oară când un astfel de program prinde contur în România și, pe de altă parte, trebuie să ne uităm la impactul pozitiv asupra mediului și, de asemenea, asupra competitivității fermierilor de acum încolo.

Sperăm că acest proiect să fie cât mai rapid pus în practică și, evident, din partea a doua a anului viitor, odată cu fondurile europene, să avem o completare și o înnoire a parcului de tractoare.

Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva. Nu.

Trecem la capitolul de amendamente admise.

Dacă aveți observații la amendamentele 1 de la 4. Nu sunt observații. Vă mulțumesc.

Proiectul de lege trece la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 217/2013). (rămas pentru votul final)  

Avem, la punctul 14, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Domnul Florin Iordache, președintele Comisiei pentru muncă. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

În cazul acestei propuneri legislative am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, al Comisiei juridice, cât și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.52/2011. Principalele modificări se referă la definirea clară a ocupațiilor necalificate, extinderea beneficiarilor de lucrări și la alte categorii de angajatori, reglementarea timpului de desfășurare a activității cu caracter ocazional de către zilierul minor, precum și corelarea activităților desfășurate de zilieri cu clasificarea activităților din economia națională.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului cu amendamente, cât și pentru respectarea celor de tehnică legislativă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea UDMR-ului vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

În opinia Grupului parlamentar al UDMR acest proiect de lege este foarte util. Vine în completarea și modificarea Legii nr. 52/2011. Aș vrea să reamintesc că la acea vreme când noi am inițiat acea Lege nr.52/2011, deci Grupul parlamentar al UDMR, atunci, la vremea aceea, acea inițiativă a provocat discuții vii, în sensul că este sau nu necesară această reglementare. Pe parcursul timpului de aplicare s-a dovedit faptul că am avut dreptate și aveam nevoie de această reglementare. Dar, pe parcursul aplicării acestei legi s-a mai constatat că această reglementare are niște goluri, niște lipsuri. Și în acest sens vine acest proiect de lege și completează acea reglementare.

Deci, grupul nostru parlamentar susține acest proiect de lege.

Când ajungem la textul legii, domnule președinte, aș avea la pct.1 o precizare, voi interveni atunci.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Kerekes.

Vă rog, PDL-ul, domnul deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Iulian Vladu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

La Comisia pentru muncă s-a produs o eroare, o scăpare legislativă. Am avut în dezbatere două inițiative legislative cu aceeași tematică. Normal era să facem un raport comun și conform Regulamentului Camerei Deputaților, art.68, să luăm de bază prima inițiativă legislativă și să le discutăm împreună și prima inițiativă legislativă să fie de bază, iar cealaltă inițiativă legislativă să vină să completeze prima inițiativă legislativă.

S-a făcut o greșeală și propun ca PL-x 217 și PL-x 682, care se află la poziția 58, să fie retrimise la comisie și să le discutăm împreună și să creăm un singur raport.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumesc.

Domnule Iordache, vă rog.

Domnule Ialomițianu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Aceste două inițiative le-am discutat împreună. Pentru că la una din inițiative punctul de vedere al Guvernului a fost de susținere, cea de-a doua inițiativă, care viza condiții similare și precizări similare, dar pe care Guvernul nu o susținea, și, în plus, Guvernul, la unul din articole, nu preciza legea, care între timp se modificase, noi le-am discutat împreună, nu putem veni cu raport comun. La unul am venit cu raport de respingere, la celălalt am venit cu raport de adoptare, cu amendamentele, repet, care au rezultat din comisie.

Mulțumesc.

Deci, comisia, nu suntem de acord cu retrimiterea. Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamna Tudorie, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Violeta Tudorie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Consider că simțim nevoia constantă de a atrage atenția și de a comenta chestiuni care nu au legătură cu proiectul de lege. Legislația noastră privind munca zilierilor este de natură să crească flexibilitatea ocupării și să permită o adaptare mai ușoară la cerințele de piață. În economie, au fost, sunt și vor fi activități cu un caracter ocazional, sezonier, iar noi suntem chemați să dăm un cadru legal acestei realități.

Consider că proiectul de lege cu amendamentele admise îmbunătățește legea în vigoare, facilitează aplicarea acesteia și este benefică atât pentru lucrători și angajatori și pentru instituțiile publice care controlează aplicarea legii și supraveghează relațiile de muncă.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Domnule Tinel, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Colegul meu v-a explicat poate nu foarte clar că prima inițiativă în acest domeniu a fost în 2011 a Partidului Democrat Liberal. Ulterior, în 2013, PSD-ul, o parte din colegii dumneavoastră, inițiază un alt proiect de lege cu același conținut și aceeași temă.

Comisia de muncă, conform art.68, așa este, trebuia, dacă ai două proiecte de acte normative cu același text, cu același conținut, iei textul primului de bază și al doilea text îl propui ca și amendament. Numai că furtul intelectual se practică și atunci respingi prima inițiativă legislativă, îți însușești tu conținutul prin a doua inițiativă legislativă și-l aprobi. Și apare că PSD-ul are inițiativă, iată, pe partea de... Nu e corect, să știți.

Dacă am ajuns și aici să ne furăm între noi, nu cred că e cea mai corectă, eu știu, sau cel mai corect mod de a ne exprima. Iar colegul meu a avut o propunere: să retrimitem la comisie și să reanalizăm în prisma lui 68, așa cum trebuie, adică să luăm textul de bază, cel din 2011, pentru că ele sunt identice și să venim cu al doilea text din 2013 ca amendament.

Asta vă rog, domnule președinte de ședință, să supuneți la vot pentru a intra totuși în termenii regulamentului.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Domnul deputat Daea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Logica nu se supune la vot. Poți să supui acte normative, poți să supui texte, dar logica nu. Pentru că, stimații colegi spuneau și au repetat că textele sunt identice și că se pot vota ca amendamente. Este mult prea pretențios, ca să nu luăm în calcul ceea ce în mod firesc stabilește Legea 24 de tehnică legislativă, iar intervenția colegului Iordache este o intervenție și justificată și construită pe termeni juridici.

Motiv pentru care, domnule președinte, lăsați votul și nu vă lăsați sedus de întreruperile acestea permanente care vor să construiască ceea ce de mult s-a distrus.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc, domnule Daea.

Domnule Márton Árpád, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Când s-a creat noua majoritate și înainte de a se crea această majoritate, de la acest microfon, tot timpul s-a invocat necesitatea respectării regulamentului, că și de acum încolo, n-aș fi intervenit de la acest microfon dacă onoratul nostru coleg nu ar fi încercat să ne dea niște lecții.

Stimate coleg,

Permiteți-mi să citesc art.68 alin.(1) și (2): "În cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe inițiative legislative care au același obiect de reglementare, se întocmește un singur raport." Deci, un singur raport și nu două. Scurt pe doi.

Alin.(2): "Prima inițiativă legislativă va fi reținută de comisie ca proiect de bază..." deci, prima. "...pentru care se face propunere de aprobare, iar pentru celelalte inițiative legislative se face propunere de respingere, urmând ca prevederile pe care acestea le conțin să fie considerate amendamente la proiectul propus spre adoptare".

Deci asta este procedura. Colegii noștri din PDL, pe procedură, au avut dreptate. Din păcate, atunci când s-a dezbătut acea lege, s-a făcut o mare eroare când nu s-au specificat cele pe care le conține acest raport.

Deci, avem nevoie urgentă de această lege, ca atare, noi vom vota pentru această lege, pe de o parte. Pe de altă parte, ne vom abține la retrimiterea la comisie, pentru că, din păcate, urgența legii reclamă să fie adoptată.

Dar, pe procedură, n-aveți dreptate când ați procedat așa. Nici domnul președinte, nici onoratul nostru coleg.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumim, domnule Árpád.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Tinel, de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS    

Cu 20 voturi pentru, 12 abțineri și 71 de voturi împotrivă, proiectul de lege rămâne pe ordinea de zi.

Trecem la amendamentele admise.

Dacă aveți observații de la punctul 1 la punctul 16.

Domnule Kerekes, vă rog.

Să-mi specificați la ce punct aveți observații.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

La punctul 1, unde e vorba de determinarea beneficiarilor de lucrări, este o eroare tehnică, în opinia noastră.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Unde anume? La amendamente admise suntem acum, domnule Kerekes.

Deci, dacă de la punctul 1 la punctul 16, aveți observații. Nu sunt.

Trecem mai departe, la amendamente respinse, punctul 1.

Vă rog, domnule Kerekes.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Deci, am discutat acest lucru și cu domnul președinte al comisiei. La punctul 1, unde se determină beneficiarul de lucrări, în textul proiectului este o eroare tehnică, când se referă la persoană fizică autorizată, nu este corect așa. Trebuie să formulăm în felul următor: "persoană fizică". Atât. Pentru că dacă lăsăm și "autorizată", atunci înseamnă că fermierul cu zece vaci care ar angaja o persoană pentru curățirea grajdului, n-ar putea s-o facă, pentru că mai întâi trebuie să aibă o fermă autorizată. Deci, țăranul care are posibilitate să angajeze ziler, de ce să n-o facă?

Deci, corect așa ar fi: "persoană fizică". Cred că este o eroare tehnică.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Kerekes, deci la punctul 1 la amendamente respinse susțineți dumneavoastră asta? Că eu nu găsesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

La admise.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A, era la admise, totuși. Iertați-mă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Am intervenit... n-am avut amendament respins. Am venit acum că am constatat că este vorba de o eroare tehnică. Am discutat acest lucru și cu președintele comisiei.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Iordache, sunteți de acord cu...?

Vă rog, domnule Máté.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Máté András-Levente:

Acolo, domnule președinte, unde se dă definiția beneficiarului, corect ar trebui inclus pe lângă "persoană fizică autorizată" și "persoană fizică". Și textul curge în continuare. Numai se adaugă și "persoană fizică".

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

"...și întreprinzătorul persoană fizică... la întreprinderi individuale".

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Máté András-Levente:

"...persoană juridică, persoană fizică autorizată, persoană fizică..." și curge textul în continuare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Iordache, vă rog să vă manifestați.

Sunteți de acord? Da. Bine.

Dacă sunteți de acord, supun votului dumneavoastră...

Deci, o eroare materială, suntem de acord cu toții.

Cine este pentru?

 
Video in format Flash/IOS     Vă mulțumesc.

Cu 92 de voturi pentru, două abțineri, trei împotrivă, s-a îndreptat eroarea materială.

Același lucru este și la Anexa nr. 2. La amendamente respinse, același lucru.

Am rugămintea să verificați atent acest subiect.

Proiectul de lege trece la votul final.

Stimați colegi, mai sunt trei minute. Vă propun să nu mai intrăm în proiecte de lege care sunt respingeri, pentru că Biroul permanent a hotărât să facem o sesiune specială. Îmi cer scuze că terminăm cu trei minute mai repede, domnule Tinel.

Vă mulțumesc. O seară bună.

 
Video in format Flash/IOS Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a: <BR>- Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN - S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent (PL-x 234/2013); <BR>- Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale (PL-x 263/2013); <BR>- Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 265/2013);  

Vă informez, în același timp, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992, cu proiectele de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului care pot fi contestate la Curtea Constituțională: Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013; Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 și ultima, Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013.

Vă mulțumesc.

Toate cele bune.

Mâine se continuă cu ordinea de zi care v-a fost remisă.

    Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului;  

După pauză

       

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Bună seara, stimați colegi.

Dați-mi voie să deschid ședința consacrată, prima parte, răspunsurile orale pe care membrii Guvernului le dau la întrebările și interpelările dumneavoastră, iar partea a doua a ședinței noastre o vom consacra prezentării pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

 
Video in format Flash/IOS   Florin-Costin Pâslaru

O să rog întâi pe doamna secretar de stat Georgeta Bratu, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru a răspunde domnului deputat Pâslaru Florin, legat de întrebarea intitulată "Modalitatea de achiziție a serviciilor".

Doamna ministru, aveți cuvântul. Vă rog să prezentați pe scurt răspunsul ministerului pe care-l reprezentați.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Georgeta Bratu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.141 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, autoritățile administrației publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori publici și privați. Contractarea serviciilor se realizează pe baza principiului concurenței, eficienței și transparenței și se supune legislației din domeniul achizițiilor publice, respectiv OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul serviciilor sociale, obligația de aplicare a OUG nr. 34/2006 se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a sumei de 130 de mii de euro.

De asemenea, obligația de aplicare a ordonanței se limitează la prevederile art.35-38, modul de întocmire și specificațiile tehnice ale caietului de sarcini, și art.56, obligația publicării anunțului de atribuire pentru contractele a căror valoare este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a sumei de 130 de mii de euro, precum și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art.2 alin.(2), respectiv, nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, proporționalitate din actul normativ sus-menționat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna ministru.

Dacă domnul deputat dorește să intervină pentru a-și exprima într-un fel sau altul poziția față de răspuns.

Domnule deputat Pâslaru, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Răspunsul mă mulțumește. Sper însă ca răspunsul scris să fie mult mai detaliat. Dar pentru ceea ce mi-ați prezentat acum vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna ministru Georgeta Bratu, mai aveți o întrebare din partea aceluiași domn deputat Pâslaru Florin, legat de majorarea venitului minim garantat.

Vă rog să faceți și această prezentare.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Georgeta Bratu:

Mulțumesc.

Guvernul a adoptat în data de 21 mai 2013 Ordonanța de urgență nr.42 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, inițiată de Ministerul Muncii, care prevede majorarea ajutorului social, precum și a alocației de susținere a familiei pentru a compensa creșterea prețurilor la gaze naturale și energie.

Menționăm că, în prezent, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență se află în dezbatere parlamentară la Camera Deputaților, Cameră decizională.

Reglementările cuprinse în actul normativ privesc următoarele: majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5% începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 și cu 4,5% începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014, majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocația pentru susținerea familiei, de la 370 de lei pe membru de familie la 530 lei pe membru de familie, cu menținerea a două intervale de venituri 0-200 lei pe persoană și 201, respectiv, 530 lei pe persoană, și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei cu 30% începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013.

În lucrare o să prezentăm și tabelele comparative cu veniturile.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

O să vă rog foarte pe scurt.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Georgeta Bratu:

Nu. N-o să le mai citesc, o să le prezentăm în forma scrisă.

Pentru utilizatorii de gaze naturale pentru încălzirea locuinței, aceștia sunt cuprinși deja în măsurile de protecție socială existente în Ordonanța de urgență nr. 70/2011, măsuri care, așa cum reglementează și actul normativ, pot fi ajustate în funcție de evoluția prețurilor și a veniturilor populației.

Ajustările au fost deja realizate prin Ordonanța nr.27/2013, iar proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanțe, în baza căreia au fost introduse ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se află în prezent în dezbatere parlamentară la Senat.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat Florin Pâslaru, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Răspunsul este foarte bun și m-a edificat în nedumerirea pe care o aveam.

Vă mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Florin Pâslaru, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Dacă din partea Ministerului Apărării este cineva? E la Senat?

Deci, avem și din partea Ministerului Apărării Naționale.

Avem o întrebare adresată de către domnul deputat Roman Cristian Constantin, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, referitor la transfer de terenuri.

Dacă domnul deputat este prezent în sală? Nu este prezent.

Avem aici o doamna secretar de stat Otilia Sava. Doamna ministru, o să vă rog să mă ascultați puțin. Nu este aici domnul deputat. În situația aceasta, o să vă rog să-i comunicați în scris răspunsul la interpelare și considerăm problema încheiată.

Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să aveți o după-amiază plăcută și dumneavoastră, și doamna ministru Bratu.

Mai aveam planificat astăzi un răspuns pentru doamna Bogdănici Camelia-Margareta, din partea Grupului PDL.

Ministerul Educației Naționale a solicitat un nou termen, o amânare a prezentării răspunsului. În consecință, noi am aprobat. O să vă comunicăm din timp noua planificare, noua programare, pentru a beneficia de răspunsul din partea Ministerului Educației Naționale.

Stimați colegi,

Aici încheiem prima parte a ședinței consacrată răspunsurilor orale.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Intrăm la partea a doua a ședinței consacrată prezentării pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Am să o iau în ordine.

Video in format Flash/IOS   Tinel Gheorghe

O să rog pe domnul Tinel Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, dacă dorește să prezinte... are o interpelare pe scurt. Foarte pe scurt, domnule deputat.

Vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează Ministerului Dezvoltării Regionale, domnul ministru Dragnea, și se referă la modalitatea sau, eu știu, posibilitatea de a finanța în continuare lucrările începute pe OG nr.7, pentru că foarte multe localități din colegiul meu, și am în forma scrisă, le enumăr acolo, cu procent, perioadă de începere a lucrărilor, procentul de finanțare și stadiul actual al lucrărilor, sunt în stadiul de a aștepta finalizarea și recepția lucrărilor. Și din acest motiv am adresat această interpelare, pentru că dacă nu se finalizează, sunt lucrări începute din 2006, există riscul ca miliardele de lei investite să se ducă pe apa sâmbetei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Liliana Mincă

O rog pe doamna deputat Liliana Mincă, care are pregătite patru interpelări, să prezinte pe scurt eventual o interpelare, restul să le depună în scris la secretariatul Camerei.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Liliana Mincă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am trei interpelări adresate domnului Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice.

Prima interpelare este legată de realizarea obiectivului de modernizare a Drumului comunal 17 în satele Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții locali ai localităților Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, pentru soluționarea... privind atragerea sumelor necesare pentru finalizarea investițiilor de modernizare a drumului comunal 17 în satele mai sus menționate din județul Botoșani, având în vedere faptul că proiectul este în derulare. În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care-l reprezint.

Concret, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către reprezentanții locali pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea Drumului comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

Întrebarea mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea acestui Drum comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, din comuna Dângeni, județul Botoșani.

O altă interpelare este adresată tot domnului ministru Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice, o reprezintă realizarea obiectivului pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație, cât și îmbunătățirea infrastructurii rurale în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, este vorba despre suma de 250 mii lei, solicitată de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Întrebare mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Iar ultima interpelare este adresată tot domnului viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea, ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Obiectul interpelării îl reprezintă construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Tot în calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

Am făcut în acest sens amendamente cu privire la dezbaterea Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, v-am spus, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare.

Întrebarea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Camelia-Margareta Bogdănici

O s-o rog acum pe doamna deputat Camelia Bogdănici să prezinte și Domnia Sa, pe scurt, interpelarea adresată unui membru al Guvernului.

Stimată colegă, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Camelia-Margareta Bogdănici:

Bună seara, domnule președinte.

Bună seara, dragi colegi.

Interpelarea mea este adresată doamnei Ramona Nicolae Mănescu, ministrul transporturilor, și se referă la impactul OUG nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor asupra implementării de către spitalele CFR a proiectelor cu finanțare europeană.

În această interpelare aduc un memoriu dat de Asociația spitalelor căi ferate, asociație înființată în 2011, asociație formată din Spitalul Clinic Căi Ferate 2 din București, Spitalul General Căi Ferate Pașcani și Spitalul General Căi Ferate Simeria, care au aplicat pentru un proiect în 2012, un proiect european și care în acest moment au primit un răspuns de respingere a tuturor celor trei spitale, pentru că proiectul a fost depus de asociație, iar în acest moment la Ministerul Transporturilor nu figurează decât Spitalul Căi Ferate din București, iar trecerea Spitalului General Căi Ferate Pașcani și a Spitalului General Căi Ferate din Simeria din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății conduce la pierderea finanțării proiectului "Sistem informatic privind managementul actului medical", un proiect care are o valoare totală de 6.314.750,28 de lei, și excluderea celor trei unități sanitare pentru o perioadă de doi ani de la participarea la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Eu cer încă o dată părerea ministrului transporturilor privind acest lucru care este extrem de grav, mai ales că pierdem și bani.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Sanda-Maria Ardeleanu

O rog acum pe doamna deputat Sandală-Maria Ardeleanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, tot pe scurt, să prezinte și Domnia Sa interpelarea.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara!

Interpelarea mea este adresată domnului doctor Lilian Zamfiroiu, președintele Institutului Cultural Român.

Stimate domnule președinte Lilian Zamfiroiu,

Pe 20 septembrie am participat la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului "Eugeniu Coșeriu", ediția a XII-a, desfășurat la Cernăuți, prilej cu care mi s-a adus la cunoștință situația acestei publicații, de către redactorul-șef al revistei "Glasul Bucovinei", doamna profesor doctor Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române și director al Editurii "Alexandru cel Bun".

Cunosc foarte bine revista "Glasul Bucovinei", o revistă trimestrială de istorie și cultură care a reunit în cei 19 ani de existență importante studii și cercetări despre tradiția românească a Bucovinei, semnate de autori români și străini. "Glasul Bucovinei" este una dintre cele mai importante reviste cu rol marcant în intensificarea legăturilor României cu diaspora.

Din informațiile primite, am aflat că există probleme în ceea ce privește finanțarea numerelor 3-4/2012 ale revistei, ceea ce pune în pericol de fapt însuși viitorul acestei publicații.

Având în vedere activitatea impresionantă a colectivului redacțional al revistei și faptul că aceasta va împlini 20 de ani de existență în 2014, aș dori să știu, stimate domnule președinte Lilian Zamfiroiu, care este poziția Institutului Cultural Român față de soarta revistei "Glasul Bucovinei".

De asemenea, vă rugăm respectuos să nu întrerupeți finanțarea tipăririi revistei "Glasul Bucovinei", fiind convinși că nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat acestui nedorit eveniment.

Totodată, am dori urgentarea răspunsului pe care Institutul Cultural Român îl datorează colectivului redacției revistei "Glasul Bucovinei", ca urmare a memoriului înregistrat cu nr.9434 din 26 august 2013.

Rog primirea unui răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Ion Bălan

Îl invit acum la microfon pe domnul Ion Bălan, deputat din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, pentru a-și prezenta și Domnia Sa interpelarea.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Bălan:

Bună seara.

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Remus Pricopie, și se intitulează "Decontarea navetei elevilor din județul Tulcea".

Domnule ministru,

Problema decontării de către Ministerul Educației a navetei pentru copiii care nu învață în localitatea de domiciliu a devenit acută acolo unde familiile sărace nu au niciun fel de altă posibilitate să-i trimită la școală, venit insuficient, distanțe mari față de școală și lipsa posibilităților de cazare.

Vă prezint cazul Liceului Tehnologic Topolog, județul Tulcea, care are restanță la plata navetei elevilor către firma transportatoare în valoare de 75.478 lei. Restanțele se înregistrează începând din luna noiembrie 2012 și nu se știe cât timp va mai accepta respectiva firmă să transporte elevii pe datorie.

Iminentul refuz al acesteia va atrage automat abandonul școlar pentru că familiile sărace despre care vorbesc și-au trimis copiii la școală tocmai pentru că era transportul asigurat.

În același timp, restanțele uriașe vor face imposibilă găsirea unei alte firme care să asigure naveta copiilor în situația în care cererile de transport continuă să vină și din alte localități, în afara celor aflate pe rutele operate în prezent, Topolog, Dăeni, Ostrov și retur, respectiv Topolog, Ciucurova și retur.

Dată fiind gravitatea situației, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: când estimați că va achita Ministerul Educației sumele restante către Liceul Topolog? Ce altă soluție aveți în vedere pentru evitarea abandonului școlar? Luați în calcul plata eșalonată a datoriilor care ar ajuta la menținerea contractului actual cu firma transportatoare?

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Nu mai avem deputați care și-au exprimat dorința de a dezvolta de la microfonul Camerei interpelările adresate Guvernului și atunci am să dau citire celor care au ales calea depunerii în scris.

Următorii deputați: Dorin Silviu Petrea a depus în scris patru interpelări; Cristian Buican, o interpelare; Raluca Turcan, o interpelare; Dan Cristian Popescu, o interpelare; Claudia Boghicevici, două interpelări; Cornel Mircea Sămărtinean, o interpelare; Dumitru Niculescu, o interpelare; Cătălin Florin Teodorescu, o interpelare; Ileana Cristina Dumitrache, o interpelare; Mircea Man, trei interpelări; Andrei Claudiu Tănăsescu, o interpelare; Roberta Alma Anastase, o interpelare; Ion Marocico, o interpelare; Niculina Mocioi, două interpelări; Constantin-Cristian Roman, o interpelare; Marian Neacșu, o interpelare; Iulian Popescu, două interpelări; Victor Roman, o interpelare; Viorel Marian Dragomir, o interpelare; Constantin Rădulescu, o interpelare; Ana Birchall, trei interpelări; Cornel Itu, două interpelări; Ioan Munteanu, o interpelare; Florin-Costin Pâslaru, patru interpelări; Ovidiu Cristian-Iane, patru interpelări; Mihai Tudose, o interpelare; Iuliu Nosa, o interpelare; Liviu Laza-Matiuță, două interpelări; Alexandru Nazare, o interpelare; Vasile Gudu, două interpelări; Iulian Vladu, o interpelare; Ovidiu-Ioan Dumitru, o interpelare și Florin Gheorghe, patru interpelări.

Toți acești distinși colegi au depus interpelările în scris la secretariatul Camerei Deputaților.

Cu acestea, stimați colegi, mulțumesc pentru atenție.

Vă doresc tuturor o seară bună.

Ne revedem mâine-dimineață la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

Până atunci, să auzim numai de bine.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 18,25.