You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 256/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 256/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 11 avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, vă rog, domnule Zisopol.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În baza prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Convenția reprezintă o înțelegere internațională care prin obiectul de reglementare intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supusă spre ratificare Parlamentului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 18 septembrie 2013, comisia a propus, cu unanimitate de voturi, celor prezenți, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt luări de cuvânt?

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Zlati:

Radu Zlati, parlamentar de Cluj, Colegiul nr.5.

Atât în cadrul comisiei, colegii mei liberali și cu mine, cât și în plen, am votat și vom susține acest proiect de lege, deoarece, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, prin participarea la construcția și exploatarea Centrului FER se creează posibilități de dezvoltare tehnologică și de investiții în România, în domenii conexe, atât pentru firmele românești, cât și cele internaționale, care vor comercializa rezultatele cercetării desfășurate în cadrul acestui centru.

În al doilea rând, credem că într-o țară care-și vinde cu nepăsare resursele din afară, ar fi păcat de Dumnezeu să nu utilizăm această resursă practic inepuizabilă care este inteligența românească.

De aceea, vom vota și vă invităm și pe dumneavoastră să susțineți acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumim, domnule Zlati.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege trece la votul final.