Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 23-09-2013

Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2013

16. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului;
    16.1 Florin-Costin Pâslaru  
 
consultă:

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

O să rog întâi pe doamna secretar de stat Georgeta Bratu, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru a răspunde domnului deputat Pâslaru Florin, legat de întrebarea intitulată "Modalitatea de achiziție a serviciilor".

Doamna ministru, aveți cuvântul. Vă rog să prezentați pe scurt răspunsul ministerului pe care-l reprezentați.

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice):

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.141 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, autoritățile administrației publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori publici și privați. Contractarea serviciilor se realizează pe baza principiului concurenței, eficienței și transparenței și se supune legislației din domeniul achizițiilor publice, respectiv OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul serviciilor sociale, obligația de aplicare a OUG nr. 34/2006 se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a sumei de 130 de mii de euro.

De asemenea, obligația de aplicare a ordonanței se limitează la prevederile art.35-38, modul de întocmire și specificațiile tehnice ale caietului de sarcini, și art.56, obligația publicării anunțului de atribuire pentru contractele a căror valoare este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a sumei de 130 de mii de euro, precum și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art.2 alin.(2), respectiv, nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, proporționalitate din actul normativ sus-menționat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna ministru.

Dacă domnul deputat dorește să intervină pentru a-și exprima într-un fel sau altul poziția față de răspuns.

Domnule deputat Pâslaru, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Răspunsul mă mulțumește. Sper însă ca răspunsul scris să fie mult mai detaliat. Dar pentru ceea ce mi-ați prezentat acum vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna ministru Georgeta Bratu, mai aveți o întrebare din partea aceluiași domn deputat Pâslaru Florin, legat de majorarea venitului minim garantat.

Vă rog să faceți și această prezentare.

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu:

Mulțumesc.

Guvernul a adoptat în data de 21 mai 2013 Ordonanța de urgență nr.42 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, inițiată de Ministerul Muncii, care prevede majorarea ajutorului social, precum și a alocației de susținere a familiei pentru a compensa creșterea prețurilor la gaze naturale și energie.

Menționăm că, în prezent, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență se află în dezbatere parlamentară la Camera Deputaților, Cameră decizională.

Reglementările cuprinse în actul normativ privesc următoarele: majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5% începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 și cu 4,5% începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014, majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocația pentru susținerea familiei, de la 370 de lei pe membru de familie la 530 lei pe membru de familie, cu menținerea a două intervale de venituri 0-200 lei pe persoană și 201, respectiv, 530 lei pe persoană, și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei cu 30% începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013.

În lucrare o să prezentăm și tabelele comparative cu veniturile.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

O să vă rog foarte pe scurt.

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu:

Nu. N-o să le mai citesc, o să le prezentăm în forma scrisă.

Pentru utilizatorii de gaze naturale pentru încălzirea locuinței, aceștia sunt cuprinși deja în măsurile de protecție socială existente în Ordonanța de urgență nr. 70/2011, măsuri care, așa cum reglementează și actul normativ, pot fi ajustate în funcție de evoluția prețurilor și a veniturilor populației.

Ajustările au fost deja realizate prin Ordonanța nr.27/2013, iar proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanțe, în baza căreia au fost introduse ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se află în prezent în dezbatere parlamentară la Senat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat Florin Pâslaru, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Răspunsul este foarte bun și m-a edificat în nedumerirea pe care o aveam.

Vă mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Florin Pâslaru, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Dacă din partea Ministerului Apărării este cineva? E la Senat?

Deci, avem și din partea Ministerului Apărării Naționale.

Avem o întrebare adresată de către domnul deputat Roman Cristian Constantin, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, referitor la transfer de terenuri.

Dacă domnul deputat este prezent în sală? Nu este prezent.

Avem aici o doamna secretar de stat Otilia Sava. Doamna ministru, o să vă rog să mă ascultați puțin. Nu este aici domnul deputat. În situația aceasta, o să vă rog să-i comunicați în scris răspunsul la interpelare și considerăm problema încheiată.

Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să aveți o după-amiază plăcută și dumneavoastră, și doamna ministru Bratu.

Mai aveam planificat astăzi un răspuns pentru doamna Bogdănici Camelia-Margareta, din partea Grupului PDL.

Ministerul Educației Naționale a solicitat un nou termen, o amânare a prezentării răspunsului. În consecință, noi am aprobat. O să vă comunicăm din timp noua planificare, noua programare, pentru a beneficia de răspunsul din partea Ministerului Educației Naționale.

Stimați colegi,

Aici încheiem prima parte a ședinței consacrată răspunsurilor orale.