Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/01-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

17. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

     

Domnul Ioan Oltean:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

Intrăm la partea a doua a ședinței consacrată prezentării pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Am să o iau în ordine.

 
Video in format Flash/IOS Tinel Gheorghe

O să rog pe domnul Tinel Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, dacă dorește să prezinte... are o interpelare pe scurt. Foarte pe scurt, domnule deputat.

Vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează Ministerului Dezvoltării Regionale, domnul ministru Dragnea, și se referă la modalitatea sau, eu știu, posibilitatea de a finanța în continuare lucrările începute pe OG nr.7, pentru că foarte multe localități din colegiul meu, și am în forma scrisă, le enumăr acolo, cu procent, perioadă de începere a lucrărilor, procentul de finanțare și stadiul actual al lucrărilor, sunt în stadiul de a aștepta finalizarea și recepția lucrărilor. Și din acest motiv am adresat această interpelare, pentru că dacă nu se finalizează, sunt lucrări începute din 2006, există riscul ca miliardele de lei investite să se ducă pe apa sâmbetei.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Liliana Mincă

O rog pe doamna deputat Liliana Mincă, care are pregătite patru interpelări, să prezinte pe scurt eventual o interpelare, restul să le depună în scris la secretariatul Camerei.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am trei interpelări adresate domnului Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice.

Prima interpelare este legată de realizarea obiectivului de modernizare a Drumului comunal 17 în satele Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții locali ai localităților Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, pentru soluționarea... privind atragerea sumelor necesare pentru finalizarea investițiilor de modernizare a drumului comunal 17 în satele mai sus menționate din județul Botoșani, având în vedere faptul că proiectul este în derulare. În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care-l reprezint.

Concret, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către reprezentanții locali pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea Drumului comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

Întrebarea mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea acestui Drum comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, din comuna Dângeni, județul Botoșani.

O altă interpelare este adresată tot domnului ministru Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice, o reprezintă realizarea obiectivului pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație, cât și îmbunătățirea infrastructurii rurale în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, este vorba despre suma de 250 mii lei, solicitată de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Întrebare mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Iar ultima interpelare este adresată tot domnului viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea, ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Obiectul interpelării îl reprezintă construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Tot în calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

Am făcut în acest sens amendamente cu privire la dezbaterea Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, v-am spus, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare.

Întrebarea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS Camelia-Margareta Bogdănici

O s-o rog acum pe doamna deputat Camelia Bogdănici să prezinte și Domnia Sa, pe scurt, interpelarea adresată unui membru al Guvernului.

Stimată colegă, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Camelia-Margareta Bogdănici:

Bună seara, domnule președinte.

Bună seara, dragi colegi.

Interpelarea mea este adresată doamnei Ramona Nicolae Mănescu, ministrul transporturilor, și se referă la impactul OUG nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor asupra implementării de către spitalele CFR a proiectelor cu finanțare europeană.

În această interpelare aduc un memoriu dat de Asociația spitalelor căi ferate, asociație înființată în 2011, asociație formată din Spitalul Clinic Căi Ferate 2 din București, Spitalul General Căi Ferate Pașcani și Spitalul General Căi Ferate Simeria, care au aplicat pentru un proiect în 2012, un proiect european și care în acest moment au primit un răspuns de respingere a tuturor celor trei spitale, pentru că proiectul a fost depus de asociație, iar în acest moment la Ministerul Transporturilor nu figurează decât Spitalul Căi Ferate din București, iar trecerea Spitalului General Căi Ferate Pașcani și a Spitalului General Căi Ferate din Simeria din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății conduce la pierderea finanțării proiectului "Sistem informatic privind managementul actului medical", un proiect care are o valoare totală de 6.314.750,28 de lei, și excluderea celor trei unități sanitare pentru o perioadă de doi ani de la participarea la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Eu cer încă o dată părerea ministrului transporturilor privind acest lucru care este extrem de grav, mai ales că pierdem și bani.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS Sanda-Maria Ardeleanu

O rog acum pe doamna deputat Sandală-Maria Ardeleanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, tot pe scurt, să prezinte și Domnia Sa interpelarea.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara!

Interpelarea mea este adresată domnului doctor Lilian Zamfiroiu, președintele Institutului Cultural Român.

Stimate domnule președinte Lilian Zamfiroiu,

Pe 20 septembrie am participat la Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului "Eugeniu Coșeriu", ediția a XII-a, desfășurat la Cernăuți, prilej cu care mi s-a adus la cunoștință situația acestei publicații, de către redactorul-șef al revistei "Glasul Bucovinei", doamna profesor doctor Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române și director al Editurii "Alexandru cel Bun".

Cunosc foarte bine revista "Glasul Bucovinei", o revistă trimestrială de istorie și cultură care a reunit în cei 19 ani de existență importante studii și cercetări despre tradiția românească a Bucovinei, semnate de autori români și străini. "Glasul Bucovinei" este una dintre cele mai importante reviste cu rol marcant în intensificarea legăturilor României cu diaspora.

Din informațiile primite, am aflat că există probleme în ceea ce privește finanțarea numerelor 3-4/2012 ale revistei, ceea ce pune în pericol de fapt însuși viitorul acestei publicații.

Având în vedere activitatea impresionantă a colectivului redacțional al revistei și faptul că aceasta va împlini 20 de ani de existență în 2014, aș dori să știu, stimate domnule președinte Lilian Zamfiroiu, care este poziția Institutului Cultural Român față de soarta revistei "Glasul Bucovinei".

De asemenea, vă rugăm respectuos să nu întrerupeți finanțarea tipăririi revistei "Glasul Bucovinei", fiind convinși că nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat acestui nedorit eveniment.

Totodată, am dori urgentarea răspunsului pe care Institutul Cultural Român îl datorează colectivului redacției revistei "Glasul Bucovinei", ca urmare a memoriului înregistrat cu nr.9434 din 26 august 2013.

Rog primirea unui răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS Ion Bălan

Îl invit acum la microfon pe domnul Ion Bălan, deputat din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, pentru a-și prezenta și Domnia Sa interpelarea.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Bălan:

Bună seara.

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează Ministerului Educației Naționale, domnului ministru Remus Pricopie, și se intitulează "Decontarea navetei elevilor din județul Tulcea".

Domnule ministru,

Problema decontării de către Ministerul Educației a navetei pentru copiii care nu învață în localitatea de domiciliu a devenit acută acolo unde familiile sărace nu au niciun fel de altă posibilitate să-i trimită la școală, venit insuficient, distanțe mari față de școală și lipsa posibilităților de cazare.

Vă prezint cazul Liceului Tehnologic Topolog, județul Tulcea, care are restanță la plata navetei elevilor către firma transportatoare în valoare de 75.478 lei. Restanțele se înregistrează începând din luna noiembrie 2012 și nu se știe cât timp va mai accepta respectiva firmă să transporte elevii pe datorie.

Iminentul refuz al acesteia va atrage automat abandonul școlar pentru că familiile sărace despre care vorbesc și-au trimis copiii la școală tocmai pentru că era transportul asigurat.

În același timp, restanțele uriașe vor face imposibilă găsirea unei alte firme care să asigure naveta copiilor în situația în care cererile de transport continuă să vină și din alte localități, în afara celor aflate pe rutele operate în prezent, Topolog, Dăeni, Ostrov și retur, respectiv Topolog, Ciucurova și retur.

Dată fiind gravitatea situației, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: când estimați că va achita Ministerul Educației sumele restante către Liceul Topolog? Ce altă soluție aveți în vedere pentru evitarea abandonului școlar? Luați în calcul plata eșalonată a datoriilor care ar ajuta la menținerea contractului actual cu firma transportatoare?

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Nu mai avem deputați care și-au exprimat dorința de a dezvolta de la microfonul Camerei interpelările adresate Guvernului și atunci am să dau citire celor care au ales calea depunerii în scris.

Următorii deputați: Dorin Silviu Petrea a depus în scris patru interpelări; Cristian Buican, o interpelare; Raluca Turcan, o interpelare; Dan Cristian Popescu, o interpelare; Claudia Boghicevici, două interpelări; Cornel Mircea Sămărtinean, o interpelare; Dumitru Niculescu, o interpelare; Cătălin Florin Teodorescu, o interpelare; Ileana Cristina Dumitrache, o interpelare; Mircea Man, trei interpelări; Andrei Claudiu Tănăsescu, o interpelare; Roberta Alma Anastase, o interpelare; Ion Marocico, o interpelare; Niculina Mocioi, două interpelări; Constantin-Cristian Roman, o interpelare; Marian Neacșu, o interpelare; Iulian Popescu, două interpelări; Victor Roman, o interpelare; Viorel Marian Dragomir, o interpelare; Constantin Rădulescu, o interpelare; Ana Birchall, trei interpelări; Cornel Itu, două interpelări; Ioan Munteanu, o interpelare; Florin-Costin Pâslaru, patru interpelări; Ovidiu Cristian-Iane, patru interpelări; Mihai Tudose, o interpelare; Iuliu Nosa, o interpelare; Liviu Laza-Matiuță, două interpelări; Alexandru Nazare, o interpelare; Vasile Gudu, două interpelări; Iulian Vladu, o interpelare; Ovidiu-Ioan Dumitru, o interpelare și Florin Gheorghe, patru interpelări.

Toți acești distinși colegi au depus interpelările în scris la secretariatul Camerei Deputaților.

Cu acestea, stimați colegi, mulțumesc pentru atenție.

Vă doresc tuturor o seară bună.

Ne revedem mâine-dimineață la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

Până atunci, să auzim numai de bine.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 18,25.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 24 june 2024, 3:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro