You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

17. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  
  17.2 Liliana Mincă

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

O rog pe doamna deputat Liliana Mincă, care are pregătite patru interpelări, să prezinte pe scurt eventual o interpelare, restul să le depună în scris la secretariatul Camerei.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Liliana Mincă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am trei interpelări adresate domnului Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice.

Prima interpelare este legată de realizarea obiectivului de modernizare a Drumului comunal 17 în satele Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții locali ai localităților Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, pentru soluționarea... privind atragerea sumelor necesare pentru finalizarea investițiilor de modernizare a drumului comunal 17 în satele mai sus menționate din județul Botoșani, având în vedere faptul că proiectul este în derulare. În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care-l reprezint.

Concret, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către reprezentanții locali pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea Drumului comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani.

Întrebarea mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții pentru modernizarea acestui Drum comunal nr.17 în Ungureni, Epureni, Iacobeni, Hulub, din comuna Dângeni, județul Botoșani.

O altă interpelare este adresată tot domnului ministru Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice, o reprezintă realizarea obiectivului pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

În calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

În acest sens, am formulat și depus amendamente cu prilejul dezbaterii Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație, cât și îmbunătățirea infrastructurii rurale în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, este vorba despre suma de 250 mii lei, solicitată de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Întrebare mea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Bogdănești, comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Iar ultima interpelare este adresată tot domnului viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea, ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Obiectul interpelării îl reprezintă construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Tot în calitate de deputat al Colegiului 3 Săveni, județul Botoșani, am fost sesizată de către reprezentanții legali ai comunei Santa Mare pentru soluționarea privind atragerea sumelor necesare pentru investiții.

Am făcut în acest sens amendamente cu privire la dezbaterea Legii bugetului pentru anul 2013, referitoare la investițiile necesare pentru asigurarea unui nivel minim de civilizație în colegiul pe care îl reprezint.

Concret, v-am spus, este vorba despre atragerea sumelor necesare solicitate de către Primăria comunei Santa Mare, pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare.

Întrebarea este: când vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții pentru construcția căminului cultural în satul Santa Mare, din comuna Santa Mare, județul Botoșani.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.