Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/01-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 282/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 282/2013

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ca procedură de urgență, avem la punctul 2 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Este lege organică.

Dacă din partea inițiatorului, domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Aurel Moțiu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează modificarea Legii de organizare judiciară, în sensul de a fi permisă funcționarea tribunalelor specializate. În acest sens, urmărim ca în această toamnă, după aprobarea legii și îndeplinirea celorlalte condiții legate de sediu și infrastructură, să înființăm la Tribunalul București tribunalul specializat în materie comercială, care să preia cauzele de insolvență și cele din domeniul comercial.

În acest sens, prin proiectul acesta de lege se urmărește modificarea Legii de organizare judiciară, în așa fel încât datele la care vor începe să funcționeze tribunalele specializate, județele, localitățile, denumirea acestora, precum și domeniile în care vor funcționa să fie stabilite prin ordin al ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, domnul președinte Bogdan Ciucă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă voi prezenta raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară.

În conformitate cu legea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în sensul introducerii în cuprinsul legii a tribunalelor specializate. Înființarea acestor tribunale specializate fiind o prioritate în vederea asigurării premiselor desfășurării unui act de justiție rapid și eficient.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ în ședința din 18 septembrie 2013. În urma acestor dezbateri, Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin membrii săi, a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma prezentată de inițiator.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare vrea cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule Oltean.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal solicită retrimiterea la comisia de specialitate a acestui act normativ pentru a se analiza prevederea cuprinsă în alin.(1) al art.142, prin care se dă în competența ministrului justiției posibilitatea de a stabili prin ordin datele la care vor începe să funcționeze aceste tribunale, județele și localitățile în care ele vor avea reședința, precum și domeniile în care vor funcționa aceste tribunale.

De altfel, în momentul acesta, din informațiile pe care le dețin, există în țară trei tribunale sau patru tribunale specializate, în Pitești, Târgu-Mureș și Cluj, specializate pe litigii comerciale și cauze de insolvență, și tribunalul din Brașov care este specializat pe litigii cu minori, și competența de funcționare a acestor tribunale, este adevărat, a fost stabilită tot printr-un ordin al ministrului de justiție, dar această competență a fost dată în temeiul unei hotărâri, dacă bine sunt informat, unei hotărâri de Guvern care l-a mandatat pe ministru ca printr-un ordin să stabilească aceste competențe.

Eu aș vrea, domnule președinte, ca la nivelul comisiei să se analizeze dacă într-adevăr reglementarea care există astăzi, și anume, aceea a competenței Guvernului, nu este suficient de acoperitoare și să nu fie nevoie ca printr-un act normativ cu valoare de lege organică să stabilim aceste competențe, având în vedere că pot pe parcursul timpului să apară, să se impună modificări, să dispară, să apară elemente noi și printr-o hotărâre de Guvern, ele pot fi mult mai bine reglementate decât printr-un ordin al ministrului, care este mandatat printr-un text de lege.

Din aceste considerente, noi am propune, domnule președinte, plenului Camerei această retrimitere pentru o săptămână comisiei de specialitate în vederea analizei prin prisma aspectelor prezentate ale acestei prevederi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da.

Domnul Máté András. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Țin minte că în mandatul trecut am discutat închiderea unor instanțe din România, iar acest lucru s-a dorit a se face doar printr-un proiect de lege. Așa cum am spus și în comisie, ridic această problemă și în plen. Mi se pare un pic neconstituțional ca, în baza unei legi organice să acordăm ministrului posibilitatea de a decide competența și locația unor tribunale specializate. Această lege va fi neconstituțională din acest punct de vedere.

Eu știu că onor Guvern se grăbește pentru că sunt prezenți reprezentanții Comisiei pentru raportul MCV, dar mă întreb: până acum ce s-a întâmplat? Unde a fost Guvernul și de ce nu s-a mișcat mai repede? Să încercăm să nu lucrăm pompieristic, repede, repede, și încălcăm tot ce înseamnă principiile constituționale.

Sunt de acord cu retrimiterea în comisie a acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna Ana Birchall, vă rog frumos. Un minut jumătate.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Eu cred că este important cu toții să înțelegem că înființarea tribunalelor specializate în domeniul insolvenței este o măsură foarte bine-venită, trebuia luată de mai multă vreme, așa cum adoptarea unui cod al insolvenței este o necesitate.

Știm cu toții că principiul celerității este un principiu fundamental al procedurii insolvenței și tocmai de aceea înființarea acestor tribunale specializate, așa cum am spus, sunt absolut necesare, este o măsură absolut necesară.

Tocmai de aceea, Grupul PSD salută și felicită ministerul pentru că a venit în sfârșit cu această propunere și vă invit să susținem adoptarea acestei măsuri foarte bine-venite pentru a soluționa, repet, cu celeritate aceste cauze în procedura insolvenței. Și să nu se mai confunde insolvența cu falimentul, pentru că în procedura insolvenței mai este și reorganizare judiciară, printre altele.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva. Dacă nu, domnule secretar de stat, am rugămintea să răspundeți la problemele pe care le-a ridicat domnul Máté și domnul Oltean.

(Domnul deputat Márton Árpád-Francisc dorește să intervină.)

A vorbit din partea grupului, nu mai putem acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Aurel Moțiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să menționez că tribunalele specializate sunt înființate în baza legii organice, respectiv Legea nr. 304/2004. Ceea ce am făcut noi prin acest proiect de lege a fost ca față de varianta actuală, care prevede în art.142 că datele la care vor începe să funcționeze aceste tribunale și localitățile se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, am adăugat doar denumirea acestora, precum și domeniile în care vor funcționa, iar aceste domenii sunt iarăși și ele prevăzute de lege, respectiv, este vorba de cauzele cu minori și de familie, de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, societăți, registrul comerțului, insolvență, concurență neloială și în alte domenii.

Deci, practic, ceea ce am adăugat a fost doar partea ca să vină pentru denumire și domenii, în sensul ca din acele domenii care sunt deja prevăzute de lege, ministrul justiției prin ordin, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, în fiecare caz în parte, să dispună începerea funcționării acestor tribunale.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog să fiți atenți.

Supun la vot propunerea domnului...

Domnule... al doilea din grup nu mai pot. O întrebare, da. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

N-am vrut să intervin, dar am sperat că ni se explică destul de clar ce se dorește prin această lege. Printre altele, această lege are un articol în care se vorbește despre înființare etapizată prin ordin al ministrului.

Adică, vă dau un exemplu: azi avem un astfel de tribunal comercial la Brașov, începe procesul acolo pentru Toplița, de exemplu, județul Harghita și peste 2, 3 luni sau 4 luni, sau știu eu, cândva, se va înființa și la Târgu-Mureș, când va dori domnul ministru, și atunci totul pleacă de la Brașov, persoana care are o problemă de la Toplița până acum ar fi trebuit să vină până la Brașov, acum se va duce la Târgu-Mureș, cu toate dosarele și toate cele, pentru că se va face etapizat când va dori ministrul? Păi așa scrie. Eu am citit cu mare atenție. Se va face etapizat.

Înființarea acestor tribunale specializate se va face etapizat, eșalonat. Oricum, oricare cuvânt îl folosiți, tot acolo duce. Azi se înființează una, peste un an, doi, trei sau doisprezece, se vor înființa încă trei. Nu știm când. Când va dori ministrul justiției și acolo unde va dori ministrul justiției.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, domnule Adam, aveți o întrebare, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Adam:

Întrebarea mea e retorică. Pentru a nu rămâne într-o greșeală, trebuie să fie foarte clar că aceste tribunale se înființează pe principiul teritorialității. Și atunci întreb eu de ce se pun astfel de întrebări, atâta timp cât prin această lege se creează posibilitatea de înființare de astfel de tribunale acolo unde este posibil. Asta nu înseamnă că cauzele cu același obiect în altă parte, dacă nu s-au înființat astfel de tribunale, nu vor fi judecate de tribunalele în competența cărora rămân astfel de materii. Așa stau lucrurile.

Deci, să nu inducem această idee că dacă se înființează un tribunal special de insolvență, ar aronda mai multe județe. Nu. El se înființează și rămâne cu aceeași competență teritorială. Iar după aceea, dacă se mai înființează în altă parte, va câștiga competența în acel loc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Adam, vă mulțumesc.

Vă rog, liberalii.

Video in format Flash/IOS

Domnul Theodor Cătălin Nicolescu :

Mulțumesc frumos.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul Partidului Național Liberal susține inițiativa Guvernului. Pe de altă parte, ne opunem retrimiterii la comisie. Din punctul nostru de vedere, textul este îndestulător. Necesitatea tribunalelor specializate este dată tocmai de existența acelor tribunale despre care vorbeam mai devreme, iar unul dintre ele este un tribunal în fața căruia am și pledat de multe ori, Tribunalul Argeș. Rezultatul existenței unui astfel de tribunal specializat este acela că justiția este mult mai eficientă și se desfășoară de o manieră mult mai civilizată. Prin urmare, mi-aș dori cât mai repede să avem tribunalele specializate în întreaga țară.

În ceea ce privește competența teritorială, aceste tribunale comerciale își derivă această competență teritorială din competența tribunalului de pe raza căruia își desfășoară activitatea. Deci nu poate fi în niciun fel o problemă de a ne muta dintr-un județ în altul cu aceste competențe.

Vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Nicolescu, vă mulțumesc din suflet.

Domnul Ciucă, din partea Partidului Conservator. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnilor colegi,

Domnule președinte,

N-o să revin asupra motivației. Colegii mei au expus foarte bine toate aceste motivații pentru care se dorește un asemenea tip de instanță, dar vreau totuși să fac o precizare. În legea care este în vigoare, aceste competențe delegate ministrului prin lege există. Singurul lucru care se adaugă este denumirea tribunalului care nu o face iarăși ministrul așa cum vrea el, ci pe baza unor criterii care tot în lege sunt trecute.

Și atunci mă întreb: nu ministrul este cel care știe dacă o instanță sau alta, Măcinul sau Brașovul, poate, din perspectiva personalului specializat sau nu, a numărului de personal, a bazei materiale, să capete și această competență? Această competență Măcinul poate să n-o aibă astăzi și s-o aibă peste jumătate de an. Nu tot ministrul este cel care știe dacă personalul din instanța respectivă, din perspectiva personalului și a bazei materiale, poate sau nu să ducă până la capăt această competență?

Asta a fost rațiunea pentru care, prin lege, nu facem decât să menținem ceea ce funcționează pe norma legală în vigoare și adăugăm această posibilitate ca ministrul să poată stabili competența și denumirea, dar în baza unor criterii foarte strict delimitate de legea în vigoare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea minorităților naționale, domnul deputat Grosaru.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Grosaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Foarte pe scurt. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu înființarea tribunalelor specializate. Este o chestiune mai veche care a fost în dezbaterea Parlamentului și chiar a fost un proiect de lege care a fost aprobat în legătură cu înființarea tribunalelor specializate.

Acest lucru nu a fost posibil, și dacă am discutat despre etapizare, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că Ministerul Justiției nu are posibilitatea, fiind vorba de o investiție foarte mare în acest sens, nu a avut posibilitatea unei investiții de la început și a gândit-o foarte bine în sensul că trebuie înființate tribunale specializate de insolvență la nivelul curților de apel, iar apoi, desigur, în funcție de necesități, vor fi înființate aceste tribunale și la nivelul altor județe.

În afara faptului că procedura insolvenței este o procedură de celeritate, este vorba și despre specializarea judecătorilor și a personalului auxiliar în legătură cu înființarea acestor tribunale. Așa că eu consider că este necesară înființarea acestor tribunale specializate și cea mai bună dovadă este înființarea primului tribunal pilot la secția a șasea și a șaptea civilă la București, unde aceste tribunale au dat rezultate.

Sunt convins că este o măsură foarte bună care a fost gândită de către Guvernul României și într-adevăr aceasta va duce foarte mult la eficientizarea procedurilor de insolvență la nivelul tribunalelor.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Oltean, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea din capul locului să precizez că Grupul parlamentar al Partidul Democrat Liberal nu pune la îndoială sub nicio formă necesitatea constituirii acestor tribunale specializate. Aș vrea doar să precizez pentru că un antevorbitor, un distins coleg, spunea că aceste tribunale se vor constitui în mod obligatoriu pe principiul teritorialității, adică la nivelul fiecărui județ. Aș vrea doar să precizez că, încă o dată cu textul legii, art.37 alin.(2) se spune că acestea pot funcționa la nivelul tribunalului și al Municipiului București, să observăm că nu este o normă cu caracter imperativ, ci este o normă cu caracter permisiv, care dă posibilitatea ministrului justiției să stabilească în ultimă instanță ca aceste tribunale să funcționeze la nivelul unui județ, având ca reședință localitatea reședință de județ, sau ca sediu, dar nimic nu împiedică ca ele să fie constituite pe lângă curțile de apel, așa cum, de altfel, funcționează astăzi în Brașov un tribunal specializat în litigii cu minori.

De asemenea, în opinia noastră, art.142 care este în corpul Legii nr.304 este suficient, este acoperitor în ce privește competențele ministrului de justiție și credem că la nivelul comisiei ar trebui să se analizeze cu mai multă atenție dacă această competență o extindem și dacă nu facem precizări mult mai clare în ce privește data la care se înființează aceste tribunale și nu a lăsa această eșalonare să cadă la liberul arbitru al Ministerului Justiției.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea PP-DD-ului. Vă rog, doamna deputat.

Doamna deputat Adam.

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Luminița Adam, deputat, Partidul Poporului-Dan Diaconescu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ce județ?!

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

În ce județ sau, mă rog, în ce colegiu sunteți dumneavoastră ales, domnule președinte?

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Bacău.

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Eu, Olt. Da. Colegiul nr. 7. Pentru cei care vor să știe la nivel de amănunt povestea asta.

E suficient?

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog să continuați.

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Trebuie numărul de voturi, fac o statistică, câte doamne, câți domni?

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dacă ați făcut-o, e foarte bine să ne informați.

Vă rog să continuați.

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Se plictisesc colegii, da.

Și grupul nostru parlamentar susține acest proiect legislativ și noi considerăm că este necesară o înființare a acestor tribunale specializate. Materia comercială acum este din ce în ce mai grea, din ce în ce mai stufoasă, legislația noastră trebuie armonizată cu legislația Uniunii Europene și atunci avem nevoie de niște magistrați care să cunoască într-adevăr legea și nu numai cea națională, ci și cea europeană, și să știe să o aplice și să o aplice în așa fel încât să dăm dovadă și noi de o țară civilizată, nu de o țară la care justiția se face pe genunchi, cum, din păcate, din ce în ce mai des în trecut s-a făcut și cred că și acum lucrurile nu stau foarte bine la acest capitol.

Deci, susținem acest proiect. Credem și sperăm că va fi un lucru benefic, credem și sperăm că se face o reformă în justiție.

Mulțumim foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Adam de la PSD. După doamna Adam de la PP-DD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Adam:

În replică la ce a spus colegul meu, cu aceeași prețuire, vreau să spun, pentru a evita orice confuzie că nu se modifică Codul de procedură civilă. Nu se modifică competențele din acest cod. Vreau să fie foarte clar: este o lege care permite aleatoriu sau, mă rog, în funcție de situațiile din fiecare județ, unde există structuri care să permită crearea unor astfel de tribunale. Vreau să nu se rămână cu ideea că acestea sunt apanajul ministrului, mă rog, de o decizie care nu are o logică juridică. Este foarte clar, codul rămâne la fel, tribunalele vor rămâne cu aceleași competențe, iar în acele județe unde se va putea și unde ministrul consideră că sunt condițiile corespunzătoare, poate înființa aceste tribunale specializate.

Reiterez și ceea ce s-a spus și sunt de acord că este absolută nevoie de înființarea unor astfel de tribunale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Adam, mulțumim mult.

Are cuvântul doamna Gorghiu, din partea Grupului PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Stimați colegi,

Mulțumesc de intervenție. Fix 10 secunde, domnule președinte de ședință.

Vreau să vă dau o singură cifră ca să vă lămuriți: peste o treime din dosarele comerciale la nivel național sunt pe București. Termenele sunt undeva în 2015 au ajuns să se dea, și cred că e o informație extrem de relevantă pentru cei care încă se mai opun creării acestui cadru, capacității de a avea aceste instituții.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Domnul Pambuccian, din partea Grupului minorităților.

Video in format Flash/IOS

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

O mică remarcă: o treime nu-i o cifră.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Corect.

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Un drept la replică, ceva? Nimic.

Atunci o să trecem la vot.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Oltean de retrimitere la comisie pentru o săptămână.

Cine este pentru? Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Da. Vă mulțumesc.

Cu 42 de voturi pentru, două abțineri și 125 de voturi împotrivă, proiectul a rămas pe ordinea de zi.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 may 2024, 18:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro