You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 235/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 235/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Deci la punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva. Nu.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci sau administrație?

Vă rog, domnul președinte.

A nu, din partea inițiatorului, domnul Jiru. Numai puțin.

Video in format Flash/IOS

Domnul Enache Jiru (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al prezentei ordonanțe de urgență îl constituie suplimentarea limitei de 680 de milioane de lei, aprobată prin Legea nr.140, cu suma de 120 de milioane de lei, astfel încât plafonul pentru contractarea împrumutului din vărsăminte din privatizare să devină 800 de milioane de lei.

Este al treilea act normativ care a reglementat acordarea de către Trezoreria Statului a unui plafon maxim de 800 de milioane de lei către unități administrativ-teritoriale pentru plata arieratelor.

Scopul acesteia, ca și al altor acte normative, a fost pentru stingerea arieratelor atât către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Almăjanu, vă rog frumos, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic

Video in format Flash/IOS

Domnul Marin Almăjanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În cazul de față, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea grupurilor parlamentare, UDMR, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule secretar de stat,

Este un proiect de act normativ sau un act normativ care este deja în vigoare, despre care am mai discutat. Am mai discutat despre această problematică. Este problematica acoperirii arieratelor prin credite, împrumuturi luate de autoritățile administrației publice locale.

Și aș vrea să vă amintesc că, prin Ordonanța de urgență nr.3 din 30 ianuarie, s-a propus o limită, un plafon al acestor credite, al acestor împrumuturi de la Trezoreria Statului, de 800 de milioane.

N-a trecut o lună și ceva, printr-o altă ordonanță, limita s-a redus la 500 de milioane de lei.

În cadrul dezbaterilor pe această a doua ordonanță, Ordonanța nr.12, atât în Comisia pentru administrație, unde, totuși, sunt foarte mulți foști primari și președinți de consilii județene, oameni care au lucrat în autoritățile administrației publice locale și știu despre ce vorbesc și inclusiv aici, în plen, s-a spus Ministerului Finanțelor și s-a cerut că acea limită, acea coborâre de la 800 la 500 este o coborâre foarte bruscă, abruptă și că sunt foarte multe primării care astfel nu se vor putea încadra. S-a acceptat 680, propunerea comisiei fiind 800. S-a acceptat 680. A ieșit Legea nr.140 cu 680 de milioane și astăzi discutăm o ordonanță din 15 mai, în care s-a revenit la nivelul de 800.

Dacă erau ascultați specialiștii din Parlament și din Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și dacă Ministerul de Finanțe se apleca asupra profesioniștilor, ce spun profesioniștii, nu mai discutam această ordonanță astăzi, ci se revenea la acel plafon de 800, care a fost, inițial, stabilit.

Eu cred că trebuie să fie o învățătură foarte clară pentru Ministerul Finanțelor. Asemenea bâlbâieli cu primarii și cu autoritățile administrației publice locale nu mai trebuie permise și Parlamentul este pus aici și ales din oameni competenți, ca să spună și punctul de vedere al administrației publice locale.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Cseke.

Domnul Tinel, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și eu adaug la ce-a zis colegul Cseke, de la UDMR, că nu rezolvă problema sau nu o rezolvați.

Noi am fost criticați, în mandatul trecut, că am acționat pentru stingerea acestor arierate prin fondul de rezervă al Guvernului. Dar gândeam noi o soluție, nu prin împrumut, pentru că foarte multe din UAT-uri - din unitățile administrativ-teritoriale - nu vor putea niciodată să ramburseze aceste împrumuturi. Și vă dau un exemplu: Ordonanța nr.7. Ce a spus domnul Cseke este perfect valabil. Iată, veniți într-un interval de câteva luni de zile și spuneți nu 680, nu 500, iarăși ne ducem la 800.

Nu avem și nu plătiți. Nu rezolvați această problemă din punctul ăsta de vedere. Și nu cred c-o veți rezolva până nu intrați în profunzimea problemelor vizavi de arierate și de modul cum le gestionați.

Din acest motiv eu cred că ar trebui reîntoarsă la comisie și discutată încă o săptămână, poate găsim și alte soluții.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ați propus treaba asta sau numai credeți?

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Propus.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

N-ați spus asta, ați spus că numai credeți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Propun reîntoarcerea la comisie o săptămână, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Cine mai dorește din partea grupurilor parlamentare?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Gheorghe Tinel de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Cu 48 de voturi pentru, zero abțineri și 114 împotrivă, proiectul de lege rămâne pe ordinea de zi.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.