You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 23-09-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2013

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 58/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 58/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Din nou, domnul secretar de stat Jiru. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Enache Jiru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de act normativ propune următoarele.

La art.1 se propune renunțarea de către Electrica Furnizare S.A. la toate penalitățile de întârziere datorate de CN CFR S.A. adică CFR Infrastructură, înregistrate în contabilitate la 31 martie 2012, precum și a celor calculate până la data plății debitelor restante înregistrate la 31 martie 2012.

De asemenea, reglementează și se propune prelungirea termenului de rambursare a împrumutului punte acordat de CFR Infrastructură din venituri din privatizare de la Trezoreria Statului, și anume prelungirea de la 30 noiembrie 2012 până la data de 20 decembrie 2012, termen ce poate asigura rambursarea acestui împrumut către Trezorerie dintr-un alt împrumut care deja este contractat de la BERD.

De asemenea, reglementează aplicarea unui tratament echilibrat și proporționat de către Comisia pentru autorizarea antrepozitarilor, să se asigure și menținerea în funcțiune a antrepozitelor fiscale de producție, care se conformează condițiilor de funcționare, modificate în cursul anului 2012. Se propune instituirea unor condiții maximale ale autorităților contractante referitoare la achiziția de autoturisme cu capacitate maximă de 1600 de centimetri cubi și un preț maxim de 18 mii de euro, inclusiv T.V.A. Se mai reglementează, prin acest act normativ, alocarea unui împrumut din vărsăminte din privatizare din contul general al Trezoreriei Statului în sumă de 13 milioane de lei orașului Sângeorz Băi pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la Uniunea Europeană. Se propune eliminarea condiționării finanțării de la bugetul de stat a Asociației Invalizilor de Război Nevăzători, Asociația Națională a Surzilor din România, Liga Națională a Organizațiilor Persoanelor cu Handicap și se creează temeiul juridic pentru virarea în contul general al Trezoreriei Statului a diferenței rămase din lichiditatea netă după deducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de procesul de restructurare și a cheltuielilor cu constituirea noii societăți, precum și a sumei rămase referitor la privatizarea Companiei Ford... Autoturisme Craiova către Compania Ford.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vă rog.

Vă rog, doamnă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere de fond, în procedură de urgență, cu proiectul al cărui obiect de reglementare tocmai l-ați audiat în conformitate cu art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, ca primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege.

În 18 februarie 2013 s-a dat în Consiliul Legislativ aviz favorabil.

De asemenea, în Consiliul Economic și Social, în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege supus dezbaterii are obiectul de reglementare anterior explicitat de către inițiator și, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în ședința din 18 septembrie 2013, adoptând cu 26 de membri prezenți, adică în majoritate, acest proiect de lege.

În acest fel, am ajuns, Comisia de buget, finanțe, să supunem plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamnă Carmen Hărău, vă mulțumesc mult.

Din partea grupurilor dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.