You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

11. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

     

După pauză

 
     

În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Să începem ultima parte a ședinței noastre de astăzi, ședință consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS Tinel Gheorghe

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este, domnul Tinel este.

Domnule secretar de stat, aveți microfonul să-i răspundeți domnului deputat.

Domnul secretar de stat Iulian Matache.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Iulian Ghiocel Matache (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Mulțumesc.

Urmare a întrebării dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.2153/A/2013 cu privire la finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală în comuna Bărbulești, județul Ialomița, vă comunicăm.

În prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice instrumentează Programul național de dezvoltare locală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013.

Lista obiectivelor de investiții din județul Ialomița, care se finanțează în anul 2013 în cadrul acestui program de dezvoltare locală a fost întocmită în baza propunerilor transmise de Consiliul Județean Ialomița și a fost aprobată prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în conformitate cu prevederile art.11 din Ordinul MDRAP nr.1851/2013.

Precizăm că obiectivele de investiții privind sistemul de alimentare cu apă și cel de canalizare din comuna Bărbulești, județul Ialomița, nu figurează în lista menționată anterior.

În ceea ce privește posibilitatea finanțării obiectivelor de investiții de alimentare cu apă și canalizare din comuna Bărbulești, menționăm că acestea ar putea fi incluse la finanțare în cadrul Programului național de dezvoltare locală la propunerea Consiliului Județean Ialomița după parcurgerea etapelor metodologice, prevăzute de Ordonanța de urgență nr.28/2013 și de normele de aplicare a acesteia.

Având în vedere cele menționate anterior și ținând cont că lista obiectivelor de investiții din județul Ialomița ce se finalizează în 2013 a fost deja aprobată, recomandăm Primăriei comunei Brăbulești să se adreseze Consiliului Județean Ialomița, care va analiza posibilitatea includerii respectivelor obiective de investiții în lista cu propuneri de finanțare pe anul 2014.

Precizăm că lista obiectivelor de investiții ce se finalizează în cadrul Programului național de dezvoltare locală se întocmește în baza propunerilor transmise de Consiliul Județean, respectând criteriile de prioritizare și în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

În ceea ce privește numărul localităților cu populație de etnie romă, care au primit finanțările la nivelul anului 2013 pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare, precizăm că principiile avute în vedere atunci când s-a promovat Ordonanța de urgență nr.28 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală au fost acelea ale unei dezvoltări integrate și coerente a infrastructurii locale, bazate pe prioritizarea obiectivelor de investiții.

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, la repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură locală, precum și la întocmirea raportărilor și evidențelor la nivelul programului, nu se acordă importanță altor criterii decât celor prevăzute de lege.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice își exprimă și pe această cale totala deschidere și sincerul interes față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă vreți să comentați, aveți microfonul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Întrebarea mea a fost foarte clară: dacă localitatea Bărbulești va face parte pentru 2014 - știam pentru 2013 - va face parte în 2014, va fi inclusă în lista de priorități.

Îmi spuneți că urgența sau - eu știu - lista o stabilește consiliul județean. Eu știam că domnul Ciupercă stabilește lista, însă mă așteptam ca dumneavoastră să veniți și să spuneți da, domne, ne cerem scuze, dat fiind faptul că avem 6500-7000 de romi, una dintre cele mai puternice comunități în mediul rural din zona Bărăganului și cu probleme foarte mari sociale, veți include această localitate în lista dumneavoastră de priorități. Dumneavoastră spuneți nu noi, Consiliul județean, ca și cum nu tot dumneavoastră ați dat Ordonanța nr.28 și ne trimiteți la Consiliul județean. Or, eu știu optica președintelui Consiliului județean de a include pe listă localitățile în funcție de culoarea politică a primarilor sau a celor care conduc localitățile respective.

În sensul celor spuse de mine, nu mă aștept ca în 2014 să includeți Bărbulești în lista dumneavoastră de priorități, dar vă somez ca, la nivel de partid, nici să nu mai veniți să spuneți că acele comunități de romi trăiesc foarte rău și că nimeni nu face nimic, pentru că iată că atunci când aveți posibilitatea să puneți în practică proiecte care s-au demarat la stadiul de studiu de fezabilitate și de proiectare în perioada guvernării noastre - și eu vă spun că, dacă n-am fi plecat de la guvernare, ar fi început lucrul practic la aceste proiecte - încă o dată vă spun să nu mai veniți să spuneți că faceți ceva pentru comunitatea romă, în afară de fundații etc. etc., care n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în teritoriu.

Deci, încă o dată, rugămintea este să discutați la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și să includeți în lista dumneavoastră de priorități această localitate, pentru că ați văzut, foarte multe mesaje media pleacă de la ce se întâmplă pe partea de - eu știu - rarități sociale, culturale, educaționale ale comunității rome pleacă de la ce se întâmplă în Bărbulești. Eu cred că ar trebui să fie pe lista dumneavoastră scurtă această localitate.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Ministerul Sănătății este prezent.

Domnul Răzvan Vulcănescu este, Bogdănici Camelia-Margareta, este doamna deputat, nu este, domnule ministru, asta este viața. Mergem mai departe.

 
Video in format Flash/IOS Manuela Mitrea

Ministrul afacerilor interne, doamna deputat Manuela Mitrea. Domnul secretar de stat, înțeleg că ați dat în scris răspunsul.

Doamna deputat, dacă aveți comentarii, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Manuela Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului ministru că a răspuns foarte prompt întrebării mele, să-i mulțumesc și domnului secretar de stat, care este prezent, cu toate că am primit răspunsul în scris, vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vreau să fac doar două-trei precizări, în sensul că, atunci când am citit răspunsul, am fost și tristă, dar și bucuroasă. Înțeleg că suntem într-o perioadă de buget auster. Cu toate acestea, au fost, totuși, trimise către Constanța două noi mașini, ceea ce mă bucură, însă o să spuneți că e puțin, dar este mai mult decât nimic, ceea ce mă bucură însă foarte tare și vreau să subliniez este faptul că ministerul are în vedere în următorii patru ani, în cadrul unui program, să înnoiască într-un ritm de 2500 de autovehicule pe ani, această acțiune fiind bineînțeles condiționată de finanțarea în următorii ani a bugetului repartizat instituției, dar faptul că s-a propus acest număr de mașini de reînnoire anuală înseamnă pentru mine foarte mult.

Vă mulțumesc mult pentru răspuns și pregătiți-vă că vin cu noi întrebări.

Mulțumesc mult, domnule secretar de stat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, doamna deputat.

De la ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii și mediu de afaceri, pentru domnul deputat Pâslaru Florin.

Domnul deputat este? Nu este. Mulțumesc.

Mergem mai departe.

Ministerul Sănătății, pentru domnul deputat Rădulescu Romeo, cere amânarea răspunsului.

Cu această chestiune am terminat răspunsurile.