Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/26-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

12. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

     

Domnul Miron Tudor Mitrea:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

Interpelări depuse și colegi care vor să le prezinte.

Doamna deputat Liliana Mincă, înțeleg că le-ați depus în scris. Vreți să le și prezentați pe scurt? Nu. Mulțumesc.

Domnul Dumitru Niculescu două interpelări.

Am să citesc lista, dacă vrea cineva să intervină, să mă întrerupă.

Niculina Mocioi o interpelare, Alexandru Nazare o interpelare, Iacob Pușcaș două interpelări, Ion Cristinel Marian o interpelare, Andrei Dolineaschi o interpelare, Tamara-Dorina Ciofu o interpelare, Cătălina Ștefănescu o interpelare, Florin Gheorghe două interpelări, Dorin Silviu Petrea o interpelare, Vlad-Alexandru Cosma o interpelare, Sergiu-Constantin Vizitiu o interpelare, Aurel Vainer o interpelare, Ioan Balan...

 
Video in format Flash/IOS Aurel Vainer

Domnul Vainer sunteți, vreți să citiți interpelarea? Vă rog, aveți microfonul.

Domnul deputat Aurel Vainer.

Domnule președinte, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi deputați,

Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să susțin interpelarea mea.

Am adresat-o domnului Radu Stroe, ministrul afacerilor interne, domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul justiției.

Stimate domnule ministru,

La manifestările de stradă împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană, care au avut loc în ziua de 10 noiembrie în București și la Brașov, au protestat și persoane care au reactualizat Mișcarea legionară, organizație, care - așa cum este cunoscut - a reprezentat în fapt fascismul românesc în perioada interbelică.

În mod concret, un grup de persoane a purtat o pancartă verde, având înscrise cuvintele: "Aici sunt legionarii!", flancate de sigla Gărzii de Fier de odinioară. Autenticitatea cuvintelor exprimate de mine mai sus este reflectată în imaginea atașată.

De asemenea, la Brașov, în aceeași zi, au fost exprimate mesaje cu caracter antisemit, legate de Roșia Montană, în sensul că evreii americani ar fi direct interesați să exploateze aurul românesc.

Pe bună dreptate, consider că au fost cazuri concrete de reînviere a extremismului interbelic, care a adus atât de mult rău evreilor, Europei și lumii întregi.

Observațiile mele sunt întemeiate pe prevederile Legii nr.107/2006, care stipulează interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, dar și pe experiența istorică, atât de dramatică a Holocaustului împotriva evreilor.

De aceea, domnule ministru, vă adresez această interpelare, dorind să fiu informat în scris și oral despre măsura în care autoritățile de stat, de justiție și ordine publică au fost informate în prealabil de cele întâmplate în ziua de 10 noiembrie, inclusiv dacă persoanele care au manifestat au avut autorizația necesară în acest sens.

În mod special, consider că este important pentru populația evreiască din România, dar și pentru toate forțele democratice din țară și străinătate să cunoască măsurile pe care le-ați adoptat, îndeosebi referitor la tot ceea ce înseamnă acțiuni de împiedicare a renașterii forțelor extremiste în România democratică de astăzi.

Cu deosebit respect și înaltă considerație, deputat Aurel Vainer.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS Viorel-Ionel Blăjuț

Ioan Balan o interpelare, Adrian-Miroslav Merka o interpelare, Cristian Buican două interpelări, Viorel Blăjuț o interpelare.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Viorel-Ionel Blăjuț:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea de astăzi este adresată domnului ministru al marilor proiecte, Dan Șova, de la deputat Viorel Blăjuț, Colegiul uninominal nr.12, Iași.

Tema este: În numele cui vorbește domnul Narcis Neaga?

Recent, o declarație a directorului general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, domnul Narcis Neaga, a stârnit indignarea mediului de afaceri ieșean.

Citez: "... Coridorul IV să-l închidem prin Brașov și să-l deschidem din Brașov spre Bacău, Moldova, ca, practic, Brașovul să fie orașul care va uni cele trei provincii românești despre care s-a vorbit atâta și se știe că se dorește acest lucru..."

Cu alte cuvinte, domnul Narcis Neaga afirmă că se ia în calcul înlocuirea proiectului de autostradă Iași-Târgu Mureș cu proiectul unei alte autostrăzi, anume Brașov-Bacău. Iată o afirmație surprinzătoare, care vine în contextul în care singurele autostrăzi spre Moldova din Rețeaua TEN-T aprobate de Comisia Europeană sunt Târgu Mureș-Iași și Ploiești-Suceava.

În numele cui vorbește domnul Narcis Neaga? Este punctul de vedere oficial al Cabinetului Ponta?

Solicit în scris răspuns la problema ridicată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Ion Marocico

Domnul Vasile Berci o interpelare, Andreea Maria Paul o interpelare, Claudia Boghicevici trei interpelări - e mai harnică doamna deputat - Sorin Stragea o interpelare, Gheorghe Frăticiu o interpelare, Laurențiu Nistor o interpelare, Ion Marocico o interpelare, Ovidiu... Este aici.

Vă rog s-o susțineți.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion Marocico:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelare adresată domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul justiției.

Stimate domnule ministru,

Am fost sesizat de către 13 persoane din localitatea Dud, comuna Târnova, județul Arad, cu privire la o serie de abuzuri ale autorităților locale și ale primarului Florin Farcașiu. În urma verificărilor efectuate de către Corpul de Control al primului-ministru, au rezultat indicii privind săvârșirea unui număr de 24 de fapte de natură penală, toate sub administrația domnului Farcașiu Florin, primarul comunei Târnova, județul Arad.

Din raportul Corpului de Control rezultă că a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală. Deși Raportul Corpului de Control a fost transmis unui număr de nouă instituții ale statului, până în prezent, nicio instituție nu a început cercetarea eventualelor fapte penale, iar domnul primar este în continuare ordonatorul de credite.

De aceea, vă rog, stimate domnule ministru, să dispuneți o verificare a situației și să-mi comunicați dacă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizat cu privire la cercetarea acestor fapte și, dacă da, în ce stadiu se află acest dosar.

Vă rog, stimate domnule ministru, să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să-mi parvină în scris.

Anexez la prezenta Raportul Corpului de Control al primului-ministru.

Cu deosebită considerație, deputat Ion Marocico.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Ioan Benga

Domnul Ovidiu-Cristian Iane cinci interpelări, Natalia Intotero o interpelare, Iuliu Nosa o interpelare, Cornel Itu o interpelare, Adrian Mocanu o interpelare, Ioan Adam o interpelare, Ana Birchall patru interpelări, domnul deputat Ioan Benga două, din care pe una vrea să o prezinte.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelare cu titlul "Durerea îi unește pe cei din blocurile explodate", adresată domnului ministru Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

În data de 01.10.2013, pe strada Vlădeasa, nr.1, la etajul II, din municipiul Reșița, a avut loc o deflagrație în bucătăria unui apartament.

În urma exploziei, au zburat pereții exteriori, zece apartamente au fost distruse, dar și geamurile blocurilor din jur și toate autoturismele din fața imobilului.

Șocul a fost atât de puternic, încât plăci din apartamentele situate la etajele inferioare au fost proiectate în imobilul de peste drum, care a suferit și el pagube importante la rândul lui.

Domnule ministru,

Sprijinul dumneavoastră este deosebit de important, având în vedere că toate demersurile anterioare, făcute de Primăria municipiului Reșița și Prefectura județului Caraș Severin, nu s-au soluționat.

Noul eveniment, soldat cu explozia de pe Aleea Vlădeasa, a readus în atenție și o problemă nerezolvată, explozia blocului pe de Aleea Gugu, care a avut loc în anul 2012 la 1 septembrie.

Cu speranța că ne veți sprijini în acest demers important pentru comunitatea din municipiul Reșița, vă asigur de întreaga mea considerație.

Deputat Ioan Benga, Colegiul nr.1, Reșița.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Sorin-Avram Iacoban

Domnul deputat Florin Secară o interpelare, Angel Tîlvăr o interpelare, Ovidiu Dumitru o interpelare, domnul Iacoban este prezent, o interpelare - vrea s-o prezinte.

Vă rog, domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare adresată Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Doamnei ministru Mariana Câmpeanu,

Subiectul: interpelarea vizează situația finanțărilor obținute de Direcția de Asistență comunitară Iași în baza Hotărârii de Guvern nr.973/2012.

Doamnă ministru,

Direcția de Asistență Comunitară Iași se află într-o situație dificilă față de furnizorii de produse și lucrări, cu care are încheiate o serie de contracte, tocmai din cauza faptului că decontarea finanțărilor obținute de instituție în baza H.G. nr.973/2012, finanțări aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale cu nr. 496/15.03.2013, întârzie în mod nejustificat.

În baza dispozițiilor legale, care reglementează aprobarea procedurii de acordare a sumelor de la bugetul de stat prin ministerul pe care îl conduceți, în ceea ce privește executarea unor reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale sau de inițiere a unor investiții la aceleași centre, Direcția de Asistență Comunitară Iași a fost înștiințată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, prin adresa nr.9812/11.04.2013 de aprobarea finanțării pentru: "Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire Sfântul Proroc Zaharia" și "Centrul de zi pentru persoanele vârstnice Vovidenia".

În aceeași ordine de idei, în baza solicitării Agenției Județene pentru Plăți, Direcția de Asistență Comunitară Iași a demarat cu celeritate, conform Ordonanței de urgență nr. nr.34/2006, procedurile de achiziție publică privind atribuirea unor contracte, lucru care a avut ca finalizare încheierea contractelor de finanțare.

Pentru cele două contracte mai sus-menționate, Direcția de Asistență Comunitară Iași a formulat deja patru solicitări de plată pentru care, în mod nejustificat, nu s-a primit niciun răspuns.

Doamnă ministru,

Pe această cale, vă aducem aminte de obligativitatea respectării Legii nr.273/2006 și a OUG nr.3/2013, act normativ privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate.

Prin asemenea două acte normative, Guvernul a impus ordonatorilor de credite diminuarea cu 85% a arieratelor pentru care nu există litigii, ținând cont de faptul că vechimea acestor arierate atrage după sine încălcarea unor clauze contactuale, fapt care ar putea atrage chemarea în instanță a acestor ordonatori de credite, deci și a Direcției este Asistență Comunitară Iași. Ceea ce este curios e faptul că, deși Guvernul insistă pentru diminuarea arieratelor într-o proporție semnificativă de 85%, tot Guvernul întârzie decontarea finanțărilor obținute în baza unor acte normative, decontare care ar putea conduce, în mod eficient, la respectarea clauzelor contractuale încheiate cu furnizorii.

Având în vedere cele relatate, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:

De ce nu se procedează la deblocarea decontării finanțărilor obținute de Direcția de Asistență Comunitară Iași în baza HG nr.973/2012, finanțări care sunt aprobate prin ordinul de ministru nr.496/15.03.2013?

În situația actuală a blocării, în mod nejustificat, a finanțărilor obținute și mai sus-menționate, cine se face vinovat de înregistrarea unor datorii față de furnizorii de produse și lucrări ai Direcției de Asistență Comunitară Iași, datorii care ar putea naște o serie de demersuri juridice împotriva instituției în cauză?

Solicit răspuns scris și oral.

Cu respect, Sorin Iacoban, deputat de Iași, Colegiul nr.10.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Nu mai există alte interpelări.

Vă mulțumesc.

Declarăm închisă ședința de astăzi.

Ne vedem mâine dimineață.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 18,32.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 0:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro