You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

12. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  
    12.1 Aurel Vainer

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul Vainer sunteți, vreți să citiți interpelarea? Vă rog, aveți microfonul.

Domnul deputat Aurel Vainer.

Domnule președinte, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi deputați,

Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să susțin interpelarea mea.

Am adresat-o domnului Radu Stroe, ministrul afacerilor interne, domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul justiției.

Stimate domnule ministru,

La manifestările de stradă împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană, care au avut loc în ziua de 10 noiembrie în București și la Brașov, au protestat și persoane care au reactualizat Mișcarea legionară, organizație, care - așa cum este cunoscut - a reprezentat în fapt fascismul românesc în perioada interbelică.

În mod concret, un grup de persoane a purtat o pancartă verde, având înscrise cuvintele: "Aici sunt legionarii!", flancate de sigla Gărzii de Fier de odinioară. Autenticitatea cuvintelor exprimate de mine mai sus este reflectată în imaginea atașată.

De asemenea, la Brașov, în aceeași zi, au fost exprimate mesaje cu caracter antisemit, legate de Roșia Montană, în sensul că evreii americani ar fi direct interesați să exploateze aurul românesc.

Pe bună dreptate, consider că au fost cazuri concrete de reînviere a extremismului interbelic, care a adus atât de mult rău evreilor, Europei și lumii întregi.

Observațiile mele sunt întemeiate pe prevederile Legii nr.107/2006, care stipulează interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, dar și pe experiența istorică, atât de dramatică a Holocaustului împotriva evreilor.

De aceea, domnule ministru, vă adresez această interpelare, dorind să fiu informat în scris și oral despre măsura în care autoritățile de stat, de justiție și ordine publică au fost informate în prealabil de cele întâmplate în ziua de 10 noiembrie, inclusiv dacă persoanele care au manifestat au avut autorizația necesară în acest sens.

În mod special, consider că este important pentru populația evreiască din România, dar și pentru toate forțele democratice din țară și străinătate să cunoască măsurile pe care le-ați adoptat, îndeosebi referitor la tot ceea ce înseamnă acțiuni de împiedicare a renașterii forțelor extremiste în România democratică de astăzi.

Cu deosebit respect și înaltă considerație, deputat Aurel Vainer.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.