Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 18-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 18 noiembrie 2013

12. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  
  12.5 Sorin-Avram Iacoban  

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul deputat Florin Secară o interpelare, Angel Tîlvăr o interpelare, Ovidiu Dumitru o interpelare, domnul Iacoban este prezent, o interpelare - vrea s-o prezinte.

Vă rog, domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare adresată Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Doamnei ministru Mariana Câmpeanu,

Subiectul: interpelarea vizează situația finanțărilor obținute de Direcția de Asistență comunitară Iași în baza Hotărârii de Guvern nr.973/2012.

Doamnă ministru,

Direcția de Asistență Comunitară Iași se află într-o situație dificilă față de furnizorii de produse și lucrări, cu care are încheiate o serie de contracte, tocmai din cauza faptului că decontarea finanțărilor obținute de instituție în baza H.G. nr.973/2012, finanțări aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale cu nr. 496/15.03.2013, întârzie în mod nejustificat.

În baza dispozițiilor legale, care reglementează aprobarea procedurii de acordare a sumelor de la bugetul de stat prin ministerul pe care îl conduceți, în ceea ce privește executarea unor reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale sau de inițiere a unor investiții la aceleași centre, Direcția de Asistență Comunitară Iași a fost înștiințată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, prin adresa nr.9812/11.04.2013 de aprobarea finanțării pentru: "Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire Sfântul Proroc Zaharia" și "Centrul de zi pentru persoanele vârstnice Vovidenia".

În aceeași ordine de idei, în baza solicitării Agenției Județene pentru Plăți, Direcția de Asistență Comunitară Iași a demarat cu celeritate, conform Ordonanței de urgență nr. nr.34/2006, procedurile de achiziție publică privind atribuirea unor contracte, lucru care a avut ca finalizare încheierea contractelor de finanțare.

Pentru cele două contracte mai sus-menționate, Direcția de Asistență Comunitară Iași a formulat deja patru solicitări de plată pentru care, în mod nejustificat, nu s-a primit niciun răspuns.

Doamnă ministru,

Pe această cale, vă aducem aminte de obligativitatea respectării Legii nr.273/2006 și a OUG nr.3/2013, act normativ privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate.

Prin asemenea două acte normative, Guvernul a impus ordonatorilor de credite diminuarea cu 85% a arieratelor pentru care nu există litigii, ținând cont de faptul că vechimea acestor arierate atrage după sine încălcarea unor clauze contactuale, fapt care ar putea atrage chemarea în instanță a acestor ordonatori de credite, deci și a Direcției este Asistență Comunitară Iași. Ceea ce este curios e faptul că, deși Guvernul insistă pentru diminuarea arieratelor într-o proporție semnificativă de 85%, tot Guvernul întârzie decontarea finanțărilor obținute în baza unor acte normative, decontare care ar putea conduce, în mod eficient, la respectarea clauzelor contractuale încheiate cu furnizorii.

Având în vedere cele relatate, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:

De ce nu se procedează la deblocarea decontării finanțărilor obținute de Direcția de Asistență Comunitară Iași în baza HG nr.973/2012, finanțări care sunt aprobate prin ordinul de ministru nr.496/15.03.2013?

În situația actuală a blocării, în mod nejustificat, a finanțărilor obținute și mai sus-menționate, cine se face vinovat de înregistrarea unor datorii față de furnizorii de produse și lucrări ai Direcției de Asistență Comunitară Iași, datorii care ar putea naște o serie de demersuri juridice împotriva instituției în cauză?

Solicit răspuns scris și oral.

Cu respect, Sorin Iacoban, deputat de Iași, Colegiul nr.10.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Nu mai există alte interpelări.

Vă mulțumesc.

Declarăm închisă ședința de astăzi.

Ne vedem mâine dimineață.

   

Ședința s-a încheiat la ora 18,32.