You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 381/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 381/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Următorul este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2013 care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență. Și acest raport nu are amendamente. Are caracter organic. Procedură de urgență.

Domnule ministru, aveți cuvântul. Din partea Ministerului cu Fondurile Europene.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică (secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene):

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de act normativ vizează în primul rând posibilitatea de a extinde mecanismul cererii de plată la nivelul tuturor beneficiarilor, incluzând aici și beneficiarii privați.

De asemenea, asigurarea funcționalității aplicării acestui mecanism și pentru facturile de avans emise în cadrul documentelor și anumite măsuri privind reorganizarea componentei instituționale ca urmare a reorganizării, la rândul său, a CNADNR-ului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule ministru, mulțumesc și eu.

Domnule președinte, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Dragomir:

Mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care să asigure fondul necesar la nivelul autorității de certificare și plată autorităților de management pentru efectuarea plăților într-un termen cât mai scurt, cu efect asupra accelerării absorbției fondurilor alocate României.

Aceste măsuri au în vedere extinderea aplicabilității mecanismului decontării cererilor de plată pentru condițiile specifice programelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, reducerea termenului de procesare a cererilor de rambursare de la 45 de zile lucrătoare la 20 de zile lucrătoare și, de asemenea, asigurarea funcționalității sistemului mecanismului cererilor de plată pentru toți beneficiarii finali, alții decât instituțiile finanțate integral din bugetele centrale, precum și pentru beneficiarii din mediul privat.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei propun cu unanimitate de voturi supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Grupurile politice parlamentare.

Doamna deputat, aveți cuvântul.

Doamna deputat, vă dau cuvântul imediat.

E ziua doamnelor.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ordonanța în discuție are în vedere faptul că prin scrisorile de întrerupere a plăților din luna iulie 2012, dar și prin cea de presuspendare a plăților din luna decembrie 2012, transmise de Comisia Europeană către autoritățile române, nu au mai putut fi decontate cheltuieli din fonduri structurale, ceea ce pe termen mediu și lung are impact asupra gradului de dezangajare automată a fondurilor aprobate României în domeniul transporturilor.

Întrucât pentru evitarea dezangajării fondurilor alocate României în domeniul transporturilor au fost luate o serie de măsuri în ceea ce privește introducerea unor proiecte majore pentru finanțare din fondul de coeziune, precum linia de metrou a Bucureștiului, dar și Autostrada Sebeș-Turda, dar și a unor proiecte majore pentru finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, precum variantele ocolitoare pentru municipiile reședință de județ, dar și a unor variante ocolitoare pentru localități care sunt situate de-a lungul drumurilor, situate pe traseul drumurilor încadrate în categoria drumurilor naționale.

Se observă, în considerarea faptelor de mai sus, că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Deci, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013, miză importantă pentru dezvoltarea României, motiv pentru care Grupul parlamentar al PNL va vota această ordonanță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna deputat, aveți cuvântul.

Am spus, sunt două distinse doamne. Scăpăm de guvernare, după aia merge opoziția.

Video in format Flash/IOS

Doamna Aurelia Cristea:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că 2013 reprezintă un an crucial pentru România în contextul crizei economice, Guvernul României urmărește ca prioritate strategică fundamentală creșterea absorbției fondurilor structurale și de coeziune. În acest sens, este necesară utilizarea în integralitate a celor 6,5 miliarde de euro alocați României în anul 2013, pentru a evita riscul de dezangajare automată a acestor fonduri.

În ceea ce privește procesul de implementare a programelor operaționale, s-au identificat probleme cu impact direct asupra absorbției instrumentelor structurale, prezenta ordonanță de urgență propunându-și astfel modificarea actualului cadru legislativ, menită să contribuie substanțial la absorbția fondurilor europene prin completarea cadrului general privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, Ordonanța de urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.36/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Prin promovarea acestui act normativ, se urmărește astfel disciplinarea fluxurilor financiare care se derulează în relația dintre autoritățile de management și beneficiarii de fonduri externe nerambursabile eligibili pentru finanțare din bugetul POS Transport, în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale și evitării pierderilor de fonduri prin dezangajare automată. Neadoptarea unor măsuri adecvate care să asigure un flux de numerar la dispoziția beneficiarilor poate conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanțare și, implicit, la dezangajarea sumelor alocate programelor operaționale de către Comisia Europeană, lucru pe care nu cred că ni-l mai permitem. De aceea, susțin adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna deputat, vă mulțumesc.

Domnul deputat Márton Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Există o vorbă "Graba strică treaba". Iată, ne aflăm la adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 care dorește să modifice Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009. Este punctul 5 de pe ordinea de zi.

Din punctul meu de vedere, putea să mai aștepte Guvernul cel puțin încă opt ordonanțe de urgență, pentru că la punctul 6 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 care modifică aceeași Ordonanță nr.64/2009, trecând dincolo de faptul că este o ordonanță de urgență adoptată de guvernarea PSD-PDL, adică tot de dumneavoastră. Era mai bine să chibzuiți o dată bine și n-am fi avut nevoie de aceste două ordonanțe din 2013. Unu.

Doi. De obicei, din păcate foarte multe guverne fac aceeași greșeală, uneori își modifică ordonanțele de urgență într-o singură lună de trei ori. Dar atunci când Camerele, sau cel puțin Camera Deputaților, adoptă aceste ordonanțe, adoptă ordonanța ultimă venită din partea Guvernului, introduce prevederile din ordonanțele celelalte, ca să fie mai ușor de urmărită legislația din România.

Iată că avem la punctele 5 și 6 adoptarea ambelor ordonanțe de urgență de modificare a aceleiași ordonanțe de urgență, separat, fiecare în forma adoptată de Senat.

Ca atare, încă o dată spun: "Graba strică treaba." E mai bine să gândiți de două ori înainte de a tăia o dată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat,

Cu o singură precizare. Sunt două chestiuni diferite care se fac în urma negocierii cu Uniunea Europeană, una este extinderea programului și alta este plata pentru beneficiari. Cine se pricepe la fonduri europene înțelege foarte clar acest lucru. Modificările în zonă se fac numai cu acordul comisiei, după ce cu ei ai negociat. O să discutăm la următorul punct. O să vedeți la următorul punct.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Nu vă supărați. Drept la replică.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog. Nu, am vrut să vă informez că despre asta este vorba.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Cele două ordonanțe au fost adoptate la o diferență destul de mică de timp și modifică aceeași ordonanță care...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Normal. Domnule deputat...

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Ca atare, putea fi modificată de aceeași ordonanță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu putea! Nu înțelegeți că nu vă pricepeți la fonduri europene. Îmi cer scuze că vă spun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Dacă vorbiți dumneavoastră așa...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu aveți de unde să știți. Domnule deputat...

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

...atunci, eu zic că dumneavoastră nu vă pricepeți...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, nu avea de unde să știe Guvernul și nimeni din Ministerul pentru Afaceri Europene ce se negociază peste trei săptămâni.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

...la modul cum trebuie să legifereze Parlamentul României.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O dată un bun câștigat în afaceri europene îți iei această aprobare. E o chestie foarte simplă, ar trebui să știți. Deci, fondul pe care dumneavoastră îl criticați nu e corect.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aici, la descrierea situației actuale, în expunerea de motive, se spune așa: "În acest sens, este necesară utilizarea în integralitate a celor 6,5 miliarde euro alocați României în anul 2013 pentru a se evita riscul de dezangajare automată a acestor fonduri".

După câte știu eu, anul acesta, Guvernul și-a propus 12,6 miliarde de lei la buget și a absorbit, mi se pare, 5,6 miliarde; cam jumătate. Eu nu cred că măsurile pe care dumneavoastră le propuneți prin Ordonanța nr.76 vor crea predictibilitate și încredere în mediul de afaceri pentru a crește gradul de absorbție. Și, așa cum spunea și colegul meu de la UDMR, puteați să suprapuneți cele două inițiative și să aveți o singură modificare a Ordonanței nr.64, nu două acte normative, pentru că până la urmă ceea ce modificați este un singur act normativ.

PDL nu va vota, nu va susține acest proiect de act normativ.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles. Mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt alte luări de cuvânt la dezbateri generale.

Domnule ministru, v-aș ruga frumos pe dumneavoastră să explicați. Colegii mei n-au înțeles ce le spun eu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică:

Cea de-a doua ordonanță de urgență surprinde faptul că în prima parte cel puțin plata salariilor în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane nu a fost agreată cu Comisia Europeană, urmând ca în faza a doua, Ordonanța nr.86, să surprindă tocmai posibilitatea de a aplica mecanismul cererii de plată și pentru plata salariilor și altor tipuri de indemnizații în cadrul proiectelor POS DRU.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu foarte mult.

Dacă mai sunt luări de cuvânt. Nu.

Raportul este fără amendamente. Merge la votul final.

Domnule ministru, un singur amendament. Este Ordonanța nr.84.