Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/26-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 382/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 382/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Guvernul. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alin Sorin Mitrică:

Domnule președinte,

În afară de aspectele pe care vi le-am prezentat, și anume faptul că am urmărit să acoperim și posibilitatea de a acoperi salariile pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ordonanța mai prevede și o reducere a termenului de procesare a cererilor de rambursare, de verificare a cererilor de rambursare, de la 45 de zile la 25 de zile, ceea ce, de asemenea, se înscrie între măsurile de fluidizare a parcursului unui proiect european.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc și eu.

Dezbateri generale.

Domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe. Scuzați-mă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Dragomir:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect.

Proiectul de lege este supus dezbaterii și are ca obiect de reglementare următoarele: introducerea ca beneficiar eligibil în cadrul POS T, din bugetul Ministerului Transporturilor, a SC "Metrorex" SA și a Societății Naționale de Transport Feroviar de - Călători CFR - Călători SA, transferarea de la Ministerul Transporturilor și introducerea ca beneficiar eligibil din bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România; introducerea prevederii ca în bugetul ordonatorului de credite cu/sau fără rol de autoritate de management, obiectivele de investiții noi să fie introduse în titlul de cheltuieli aferente proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe neramursabile; extinderea aplicabilității mecanismului decontării cererii de plată tuturor categoriilor de beneficiari ai proiectelor finanțate prin fonduri europene nerambursabile, inclusiv beneficiarii privați; includerea în categoria documentelor justificative necesare decontării a facturilor de avans prevăzute în contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei propun cu unanimitate de voturi supunerea spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților a Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Anton Doboș:

Domnule președinte,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2013 sunt reglementate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, care să permită în final creșterea absorbției fondurilor structurale și de coeziune. Modificările propuse vizează extinderea aplicabilității mecanismului decontărilor cererilor de plată pentru condițiile specifice programelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, și asigurarea operativă a fondurilor și resurselor necesare autorităților de management pentru efectuarea tuturor tipurilor de plăți în cadrul contractelor, deciziilor, ordinelor de finanțare, cu efect asupra gradului de absorbție.

Ca măsură de accelerarea absorbției a fost redus termenul de procesare a cererilor de rambursare de la 45 de zile lucrătoare la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar.

Având în vedere că neadoptarea acestor măsuri poate crea dificultăți în absorbția fondurilor europene, Grupul PNL din Camera Deputaților susține și va vota acest proiect de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt. Nu mai sunt.

Raportul este fără amendamente, merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 12:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro