Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/26-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A. (PL-x 396/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 396/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Următorul punct, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A.

Raportul nu are amendamente.

Din partea Guvernului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bebe-Viorel Ionică (secretar de stat, Ministerul pentru Societatea Informațională):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezenta reglementare se urmărește asigurarea cadrului legislativ necesar contractării serviciilor de consultanță atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu această destinație, cât și din sume aprobate cu această destinație din bugetul privind activitatea de privatizare a Ministerului pentru Cercetare Informațională, cadrul legislativ ce va acoperi efectuarea plăților legate de onorariul fix și variabil al consultantului selectat pentru desfășurarea activității de privatizare prin metoda vânzării de acțiuni a Societății comerciale "Romtelecom" SA, pentru finalizarea cu succes a acesteia.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu, domnule ministru.

Domnule președinte, aveți cuvântul în numele comisiei sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Dragomir:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, proiect ce este supus dezbaterii și are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legislativ necesar contractării serviciilor de consultanță atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu această destinație, cât și din sume aprobate cu această destinație în bugetul privind activitatea de privatizare a Ministerului pentru Societatea Informațională, cadrul legislativ ce va acoperi efectuarea plăților legate de onorariul fix și variabil al consultantului selectat pentru desfășurarea activității de privatizare prin metoda vânzării de acțiuni de la Societatea Comercială "Romtelecom" SA, pentru finalizarea cu succes a acesteia.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei propun cu unanimitate de voturi supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - SA, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul deputat Tinel Gheorghe, domnul deputat Pardău, domnul deputat Iacoban.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După câte știu eu, statul mai are la "Romtelecom" 44%, sau până în 45%. Dăm 500 de mii de euro pentru consultanță pentru audit. Dar "Deutsche Telekom" de ce nu dă? Deci, eu întreb. Am mai dat și pentru CFR Marfă un milion de euro și am ratat privatizarea. Văd că tot există o tendință așa a Guvernului de a arunca bani pe studii, pe oportunități ratate. Și aș vrea ca ministrul, reprezentantul Guvernului, al ministerului de resort, să ne spună dacă a discutat cu "Deutsche Telekom" să participe la acest proces de finalizare a privatizării "Romtelecom".

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Pardău.

Domnule ministru, numai un minut, să ia cuvântul. După aceea, o să-i răspundeți domnului deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Pardău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această Ordonanță de urgență a Guvernului nr.83/2013 are în vedere, așa cum s-a mai spus, asigurarea cadrului legislativ necesar pentru efectuarea plăților legate de onorariul fix și variabil al consultantului selectat pentru desfășurarea activității de privatizare prin metoda vânzării de acțiuni la "Romtelecom" SA.

Contractarea serviciilor de consultanță se va face atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu această destinație, cât și din sume aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Societatea Informațională privind activitatea de privatizare.

Ținând seama de importanța, dar și de necesitatea acestui act normativ, de altfel, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost votat acest proiect de lege în unanimitate, de cei 32 de membri prezenți la ședință, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților susține și votează acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Procedură. Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În afară de argumentele colegului meu, cred că ne punem întrebarea dacă și inițierea sau practic prima etapă de privatizare a "Romtelecom" la ce a dus. La creșterea de tarife, la dezvoltarea rețelei, la creșterea concurenței? Și, pe de altă parte, nu știu ce consultanță ne trebuie nouă când piața este liberă, motiv pentru care...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat. Pe procedură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

...vă solicit, domnule președinte, să întoarcem la comisie, să poată să dea și răspunsul ministerul la solicitarea colegului meu. Vă cer să o retrimiteți la comisie pentru două săptămâni.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Retrimitere la comisie, două săptămâni.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele de vot.

Cererea Grupului parlamentar al PDL.

Domnule Iordache, vă rog, dacă puteți să votați și dumneavoastră ca președinte al Comisiei pentru muncă, aș aprecia foarte mult.

Bun. Deci, Grupul parlamentar al PDL cere retrimiterea la comisie. Termen, două săptămâni.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Mulțumesc.

27 de voturi pentru, două abțineri, 87 voturi împotrivă.

Continuăm dezbaterile.

Domnule deputat Iacoban, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Demonstrăm și noi prin această guvernare că nu mai aplicăm tactica drobului de sare, nu cumva să nu cadă, să nu luăm niște măsuri sau să luăm niște măsuri care nu-și au rostul.

Prin urmare, personal, susțin acest proiect de lege care vizează asigurarea cadrului legislativ necesar contractării serviciilor de consultanță atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu această destinație, cât și din sume aprobate cu această destinație de la bugetul privind activitatea de privatizare, adică bugetul ministerului de resort.

Forma actuală a prezentului act normativ se înscrie dispozițiilor Ordonanței de urgență nr.88/1997, cu modificările corespunzătoare, cu transparență, cu cadrul decizional legal, atât în ceea ce privește componenta fixă, cât și componenta variabilă, sub formă de onorariu pentru serviciile consultantului selectat pentru desfășurarea activității de privatizare a SC "Romtelecom".

Finalizarea cu succes a acestei privatizări are importanță strategică pentru România și, ca atare, ea este oportună, existând premisele obținerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat într-o perioadă de criză.

Pe de altă parte, pentru ca această privatizare să reușească cu succes trebuie făcută de un consultant care să asigure servicii atât juridice, cât și financiare, și să elaboreze documente având drept scop optimizarea procesului de privatizare și a strategiei de privatizare.

Pentru acest lucru a fost deja creat un cadru legal prin HG nr.513/2013. În cifre, suma propusă să fie deblocată prin ordonanță este de 2.000 mii lei, reprezentând componenta fixă a comisionului care se poate angaja de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului pentru Societatea Informațională.

În ceea ce privește componenta variabilă a onorariului, aceasta va fi suportată de ministerul de resort, în limita sumelor aprobate ministerului pentru activitatea de privatizare, însă numai la finalizarea procesului de vânzare a acțiunilor SC "Romtelecom" SA și doar în sumele încasate ca urmare a privatizării propuse.

Toate acestea duc la concluzia că proiectul de lege de aprobare a ordonanței prin care se creează cadrul legislativ necesar contractării serviciilor de consultanță cu privire la finalizarea acțiunii de privatizare a "Romtelecom" SA este unul necesar și util.

Prin urmare, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt. Nu sunt. Merge la votul final.

Raportul nu conține amendamente.

Acum avem un raport care conține 108 amendamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 9:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro