You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 18-11-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2013

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 89/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 89/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății.

Caracter ordinar. Procedură de urgență.

Din partea Guvernului, domnule ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și domni deputați,

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificarea art.16 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență.

De asemenea, prin actul normativ se are în vedere armonizarea legislației naționale cu prevederile Directivei 2011/62 a Parlamentului European și Consiliului, în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Având în vedere aspectele menționate, Guvernul susține adoptarea Ordonanței nr.91/2012 în baza raportului comun de admitere al comisiilor de specialitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget au raport comun.

Doamna președinte Nassar, din partea comisiei.

Video in format Flash/IOS

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, domnule președinte.

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății a fost retrimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie, în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege cu respectarea prevederilor alin.(2) din Constituția României.

La întocmirea prezentului raport comun suplimentar, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și punctul de vedere al Ministerului Sănătății.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificarea art.16 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, în vederea armonizării legislației naționale cu prevederile Directivei 2011/62 a Uniunii Europene și a Consiliului, din 8 iunie 2011, de modificare a Directivei 2011/83 a Comisiei Europene de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, cu amendamentele admise prevăzute în anexă.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri din partea grupurilor parlamentare.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Camelia-Margareta Bogdănici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91 a fost publicată anul trecut, pe 27 decembrie. Eram cu toții în euforia sărbătorilor de iarnă și în euforia rezultatelor alegerilor.

Această ordonanță aduce un număr impresionant de modificări la Legea nr.95, lege care știm cu toții că ar trebui schimbată sau, mai bine zis, ne așteptam cu toții ca imediat după alegeri să o schimbăm.

Dar un alt lucru curios, la două săptămâni după ce tocmai am fost aleși, un lucru pe care Alianța USL mereu l-a subliniat și nu era de acord până pe 9 decembrie, respectiv am să vă dau un simplu exemplu, introducerea de coplată, pe 27 decembrie, la două săptămâni după alegeri, a fost aprobat și publicat.

Din acest motiv și alte multiple motive, Partidul Democrat Liberal nu susține acest proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 91 este un proiect de lege important care aduce câteva modificări esențiale în ceea ce privește lupta împotriva medicamentelor contrafăcute.

Salutăm, pe această cale, modificările aduse Legii nr.95 și Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Nu.

Intrăm direct pe dezbatere, pe amendamentele admise.

Vă propun calupuri de câte 10, dacă sunteți de acord.

Mulțumesc.

Obiecții? Comentarii? Nu sunt. Aprobat.

De la 1 la 10. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

11-20. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

21-30. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

31-40. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

41-50. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

51-60. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

61-70. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

71-80. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

81-90. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

91-100. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

101-108. Obiecții? Comentarii? Nu. Aprobate.

Merge la votul final. Are caracter ordinar.