Sanda-Maria Ardeleanu
Sanda-Maria Ardeleanu
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.43/27-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 17-03-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2015

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Sanda-Maria Ardeleanu

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  

    Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică: - O gravă încălcare a normelor europene în educație;

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

"O gravă încălcare a normelor europene în educație"

O nouă situație paradoxală nemulțumește universitățile românești în aceste zile. Este vorba de prezentarea spre dezbatere, prin consultare publică, a Ghidului privind "Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/universități". Se constată că una dintre prevederile acestui ghid blochează accesarea fondurilor de dezvoltare, interzicând accesul universităților centrate pe educație la acestea.

Mai exact, mă refer la Capitolul 2, subcapitolul 2.2.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul b) unde se stipulează: Performanța instituțională a solicitantului privind activitatea de cercetare a fost evaluată în conformitate cu prevederile unei reglementări naționale în vigoare și calificativul obținut sau categoria de clasificare se încadrează într-una din variantele următoare:

  • "A+" sau "A" pentru institute CD, conform prevederilor H.G. nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea și clasificarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare;
  • "Universități de cercetare avansată și educație" sau "Universități de educație și cercetare științifică", conform prevederilor H.G. nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii. Se justifică prin: în cazul institutelor naționale CD, prin Raportul de evaluare și propunerea de clasificare sau prin copia Deciziei de clasificare. În cazul universităților, prin Ordinul Ministrului nr.5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților sau prin alte acte normative ulterioare cu același obiect de reglementare.

Nu înțelegem logica în care acționează, prin acest document, ANCS-ul împreună cu MECS, atâta timp cât se clamează, desigur populist, că învățământul are nevoie de investiții, că nu avem bani suficienți, că în politicile de educație primează interesul beneficiarilor, adică, în cazul nostru, al studenților.

A bloca dreptul de a depune un dosar de proiect de finanțare pentru o universitate sau o categorie de universități reprezintă un grav act de discriminare, un atac direct la dreptul de dezvoltare, un gest flagrant de descurajare a calității în învățământul academic, toate acestea rămânând doar o literă moartă în "documente programatice", lipsite de sens și conținut.

Fac apel la responsabilii la vârf ai educației din România să nu încalce normele europene, îngrădind șansa la educație, și să revină de urgență asupra acestui articol în interesul direct al creșterii calității și performanței în învățământul superior românesc.

În același timp, pe principiul depolitizării sistemului de educație, mă delimitez de orice încercare de dobândire de capital politic prin atitudini și declarații, pornind de la această nouă problemă a sistemului de educație, care sper să nu se transforme într-o nouă suferință a studenților noștri.

Am certitudinea că universitățile vor găsi modalitatea de a convinge legat de justețea cauzei lor. Să luăm doar exemplul recent al subiectului "ora de religie" care a mobilizat, prin dezbateri și soluții democratice, energii ce au condus la o rezolvare națională, în interesul direct al copiilor, a unei situații ce necesita o reglementare în sistem.

    Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică: - Degeaba lege, degeaba principii: politizarea educației continuă!;

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

"Degeaba lege, degeaba principii: politizarea educației continuă!"

Am participat acum două săptămâni la o dezbatere privind Codul de etică în învățământul preuniversitar. Peste 200 de persoane și-au exprimat interesul legat de o măsură bună, un pas înainte în democratizarea, dar și stabilitatea sistemului. Mulți colegi și-au exprimat însă scepticismul în privința finalizării metodologiei de aplicare a Codului etic, dar, și mai trist, cu privire la implementarea acestuia. Se dădeau exemple "omologate" deja, legi bune dar neaplicate sau aplicate necorespunzător, cum este cazul Legii educației naționale nr.1/2011. Confirmarea acestor "premoniții" nu a întârziat să apară, de data aceasta în învățământul superior.

Din componența Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), constituit în baza Ordinului de ministru nr. 2204/2015, emis pe data de 10 martie, fac parte cinci membri de la Universitatea Politehnică București, de unde au provenit 2 miniștri PSD, doi membri de la USAMV București (universitatea actualului ministru al educației), la care se adaugă un membru de la USAMV Iași, un rector de la Alba Iulia cu carnet de membru PSD, un reprezentant al Universității Transilvania din Brașov și un reprezentant al studenților din federația apropiată de PSD.

Reamintim faptul că înființarea CEMU a fost prevăzută în Legea educației încă din 2011, dar a fost pus în practică doar acum. Conform art. 218 alin. (2) din Legea educației, CEMU "se pronunță asupra litigiilor de etică universitară și are ca principale atribuții: monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de etică universitară la nivelul sistemului de învățământ superior; auditarea comisiilor de etică din universități și prezentarea unui raport anual privind etica universitară; constatarea încălcării de către o instituție de învățământ superior a obligațiilor prevăzute de prezenta lege; elaborarea și publicarea Codului de referință al eticii și deontologiei universitare, care este un document public."

Chiar dacă este, conform legii, doar un organism consultativ, acest consiliu poate avea o influență importantă în menținerea integrității din universități, auditând comisiile de etică sau chiar putând propune revocarea din funcție a rectorilor.

Cine își mai poate imagina că actualul CEMU, profund politizat și constituit fără respectarea unor minime criterii de etică, își va exercita misiunea sa etică?

     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2024, 17:32
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro