Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 februarie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.15/18-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-07-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 15-02-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 februarie 2016

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului (PL-x 888/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 888/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
   

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului - PL-x 888/2015, caracter ordinar.

Guvernul.

Domnul secretar de stat.

   

Domnul Kiraly András György:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice este un punct de vedere favorabil, însă susținem promovarea actului normativ în forma adoptată de Guvern și nu în forma adoptată de Senat.

Senatul a adoptat anumite modificări prin care se dorește acordarea unei majorări salariale de 15% pentru cercetătorii științifici, începând cu luna decembrie 2015, reglementarea stabilirii indemnizațiilor de conducere pe baza legislației aplicabile funcției de director general administrativ, pentru funcții administrative de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Menționăm că în bugetul pe anul 2016 sunt prevăzute sume pentru acordarea majorării prevăzute de Legea nr. 293/2015, dar nu și pentru diferența de 5%, propusă a fi acordată pentru cercetătorii științifici.

Referitor la posibilitatea ca indemnizațiile de conducere pentru funcțiile administrative de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior să fie asimilate funcției de director general administrativ, considerăm că în acest fel se reglementează un nivel de salarizare egal pentru toate funcțiile de conducere administrative, indiferent de nivelul acestora.

Deci, din aceste motive, susținem forma adoptată de Guvern a ordonanței de urgență.

   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Raport comun, Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget.

Domnul Baltă, vicepreședintele Comisiei pentru muncă.

Vă rog, prezentați raportul. Să ne propuneți și timpul, că e procedură de urgență.

   

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x 888/2015, din 21 decembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 prin care se reglementează completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, sunt prevăzute majorări salariale, începând cu 1 decembrie 2015, pentru personalul didactic, didactic auxiliar din învățământ, pentru personalul nedidactic din învățământ și din bibliotecile centrale universitare, pentru personalul din minister și inspectoratele școlare, instituțiile și unitățile subordonate sau coordonate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și personalul din Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate în data de 9 februarie 2016.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 24 de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. La lucrările comisiei au fost prezenți 31 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila György - secretar de stat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 14 decembrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

În urma dezbaterilor, comisiile propun adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Timp de dezbatere: 5 minute.

   

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul.

   

113 voturi pentru, 10 abțineri. Timpul a fost acceptat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva?

Din partea Grupului PSD, domnul Iacoban.

Vă rog.

   

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ne aflăm astăzi, aici, în vederea aprobării unei legi privind Ordonanța de urgență nr. 54/2015, prin care, începând cu 1 decembrie 2015, se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățământ, precum și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar de stat, învățământul universitar de stat, personalul din bibliotecile centrale universitare, din minister, 15% majorare față de nivelul din luna noiembrie.

De asemenea, această ordonanță dispune la art. II că indemnizația de conducere pentru directorii din învățământul superior de stat se calculează la fel ca indemnizația pentru directorii generali administrativi din universitate, adică 30% din salariul brut al unui profesor universitar cu o vechime de 40 de ani.

De asemenea, în completare la art. III, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor și categoriilor de investiții care se finanțează din POS CCE pot fi aprobate de ordonatorii principali de credite, dacă ele sunt finanțate pe perioada exercițiului bugetar 2007-2013. De asemenea, ordonatorii principali de credite pot asigura finanțarea din bugetele proprii.

Prin urmare, Grupul PSD din Camera Deputaților susține adoptarea acestui proiect de Lege de aprobare a Ordonanței nr. 54/2015.

Vă mulțumesc.

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Nechita-Adrian Oros:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ a beneficiat de majorări salariale succesive, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, majorări care au generat nemulțumiri ale personalului nedidactic din învățământ.

Ca urmare, din luna august 2015, doar o parte din personalul nedidactic a beneficiat de majorări salariale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prezentul act normativ are rolul de a detensiona situația creată între categoriile de personal din învățământ, drept pentru care Partidul Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui act normativ.

Mulțumesc.

   

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, mergem la raport. Sunt 9 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

2 marginal? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?

Mulțumesc.

Rămâne la votul final.

Cu acestea, prima parte a lucrărilor de astăzi se încheie.

În 5 minute începem dezbaterea rezervată Orei ministrului. Este invitat ministrul sănătății, domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 21:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro