Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 13-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2016

19. Primirea de răspunsuri orale la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

     

Domnul Florin Iordache:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

Fiind ora 17,00, conform programului pe care dumneavoastră l-ați aprobat, urmează sesiunea dedicată răspunsurilor la întrebări și interpelări. Va conduce doamna vicepreședinte Rodica Nassar.

Doamnă vicepreședinte, vă invit să conduceți ședința.

 
     

După o scurtă pauză

 
     

În continuare, ședința a fost condusă de doamna deputat Rodica Nassar, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Bună ziua!

Permiteți-mi să deschid ședința noastră de astăzi consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
Video in format Flash/IOS Liliana Mincă

Doamna deputat Mincă Liliana a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, cu titlul "Bolnavilor distrofici li se încalcă dreptul la viață, prin lipsa accesului la tratament".

Am să-i dau cuvântul domnului ministru secretar de stat Vulcănescu Răzvan Teohari să răspundă acestei interpelări.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimată doamnă deputat,

Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" a fost o unitate spitalicească de monospecialitate, neurologie, aflată în subordinea directă a Ministerului Sănătății.

Obiectul de activitate al unității l-a constituit patologia degenerativă, neuromusculară, cu aspect genetic, patologie ce afectează îndeosebi copilul și adultul tânăr.

La propunerea Consiliului Județean Covasna și a Direcției de sănătate publică a fost elaborată Hotărârea de Guvern nr. 489/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice din județul Covasna, hotărâre prin care a fost aprobată desființarea Centrului de patologie neuromusculară despre care facem vorbire, din Vâlcele, prin preluarea activității de către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" din Covasna și transferul activității de asistență medicală din cadrul centrului în imobilul de la Întorsura Buzăului, construcție cu destinație de sediu, finanțată de către Ministerul Sănătății.

Prin comasarea unităților sanitare a luat ființă secția externă din Întorsura Buzăului, activitatea Centrului de Patologie Neuromusculară fiind preluată de Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Covasna, denumit din anul 2010 "Dr. Benedek Geza".

În ceea ce privește situația pacienților distrofici și a fostului Spital "Dr. Radu Horia" din Vâlcele, care a fost desființat și a cărui activitate a fost preluată de Spitalul de Recuperare Cardiovasculară, Secția externă Întorsura Buzăului, precizăm că la momentul mutării spitalul avea o capacitate de 60 de paturi și toate acestea au fost mutate, fără diminuarea numărului de paturi.

În ultimul raport al Direcției de Sănătate Publică Covasna, prezentat Ministerului Sănătății, se precizează faptul că în localitatea Vâlcele nu există rețele de utilități, apă curentă sau canalizare, iar clădirea în sine necesita o intervenție foarte serioasă de reabilitare și modernizare.

În aceste condiții și în situația dată, este nevoie ca în primul rând Consiliul Județean Covasna să-și manifeste disponibilitatea de a prelua responsabilitatea managerială, de a participa cu fonduri la reabilitarea imobilului și la asigurarea sumelor necesare pentru plata utilităților pentru unitatea spitalicească ce ar putea să fie reînființată la Vâlcele. Atunci există suficiente argumente în vederea susținerii acestei propuneri făcute de către dumneavoastră.

Vă stăm la dispoziție și vă mulțumim pentru interpelare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumim, domnule ministru.

Doamna deputat Liliana Mincă dorește să intervină.

Aveți cuvântul, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Domnule ministru, îmi pare rău că nu este Ministrul Sănătății aici, a trimis un secretar de stat. Interpelarea mea nu era întâmplătoare, întrucât din anul 2011 acestor pacienți li se refuză internarea în alte spitale ce dețin specialiști pentru practica terapeutică și săli de fizioterapie, ei fiind practic condamnați la moarte în centrul de la Întorsura Buzăului, unde imobilul în care sunt internați este necorespunzător gravității bolii lor. Știți foarte bine că statisticile din România înregistrează un număr imens de cazuri diagnosticate cu distrofie musculară. A fost, așadar, închis singurul spital de profil, cu o capacitate doar de 120 de locuri, și repartizarea acestor pacienți s-a făcut într-o secție cu o capacitate de 40 de locuri.

Eu voiam să mă adresez direct domnului ministru, pentru că dânsul nu poate să țină distroficii ca pe niște ostatici la Întorsura Buzăului. Acesta este adevărul, ei sunt ținuți ostatici pentru banii pe care spitalul îi primește de la Casa de Asigurări.

Eu voiam să-i reamintesc domnului ministru al sănătății că dânsul conduce un minister care trebuie să servească interesele pacienților, și nu pacienții interesele unei clădiri.

Printr-un simplu ordin de ministru dânsul putea să redea acestui spital destinația pe care a avut-o.

Eu încă sper ca ministrul sănătății să dea un ordin de ministru și să nu-i mai țină ostatici pe bolnavii de distrofie musculară la Întorsura Buzăului.

Mulțumesc, doamnă președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

Ar urma răspunsul unei interpelări adresate tot de către colega noastră, doamna deputat Mincă Liliana. Din păcate domnul secretar de stat Dumitru Botănoiu este reținut în ședința de la Senat. Sperăm să apară până la sfârșitul ședinței noastre, dacă mai așteptăm puțin.

Doriți să interveniți? Oricum...

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă (din sală):

Eu pot să intervin, pentru că am răspunsul în scris.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Aveți răspunsul scris și nu mai doriți...

Da, vă rog să anunțați.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Răspunsul primit de la ministrul agriculturii, de la domnul Achim Irimescu, ministru care nu are ce să mai caute, de fapt, în Ministerul Agriculturii, întrucât știți foarte bine că noi, deputații, am votat o moțiune simplă, moțiune care a trecut, moțiunea colegilor noștri de la Grupul ALDE, alături de colegii noștri din PSD. Noi l-am trimis acasă pe domnul ministru Achim Irimescu.

Răspunsul primit de la minister este, de fapt, un răspuns venit de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru că domnul ministru, la data de 10 februarie a declarat presei - și citez - că "o parte dintre produsele pe care noi, românii, le consumăm sunt otrăvite". Dânsul parcă ar fi condus un SRL, nu Ministerul Agriculturii și Autoritatea Sanitară Veterinară pe care o avea în subordine. Și mai spunea dânsul că sunt o serie de produse care vin și din alte state și care nu respectă normele europene, au limită de pesticide depășită, deci otravă.

Răspunsul pe care Autoritatea Sanitară Veterinară mi-l transmite este un răspuns din care rezultă foarte clar că dânșii și-au făcut treaba, doar că ministrul habar n-avea, cum de altfel habar n-are că conduce Ministerul Agriculturii. Normal ar fi să meargă acasă, pentru că nici subvențiile pentru agricultori nu au fost plătite, mâncăm produse otrăvite, dar dânsul habar n-are, deși conduce acest minister. Cred că este un ministru neputincios, motiv pentru care nici astăzi nu este prezent în Parlament, să ne răspundă la întrebările pe care noi le-am formulat, în baza declarațiilor făcute de Domnia Sa, pentru că din luna februarie, când au fost făcute aceste declarații pe care le-am specificat în text, voiam să știu ce măsuri a întreprins Domnia Sa, ca ministru, și de ce invocă lipsa posibilităților de control ale ministerului, minister pe care chiar dânsul îl conduce și îl monitorizează, întrucât are autoritatea sanitar-veterinară în subordine.

Mulțumesc, doamnă președinte.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

 
Video in format Flash/IOS Sorin-Avram Iacoban

Domnul deputat Iacoban Sorin-Avram nu este prezent astăzi la ședința noastră, dar urmează să primească un răspuns din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, la interpelarea cu tema: "Prețul carburanților auto". Este prezentă din partea ministerului doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser.

Dacă doriți să prezentați răspunsul oral, având în vedere că nu este, de obicei se obișnuiește să se primească răspunsul în scris. Dar dacă vreți să adresați câteva cuvinte, este OK. Pentru stenogramă.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Anca Magdalena Chiser (secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri):

Consiliul Concurenței este autoritatea administrativă autonomă în domeniul concurenței, iar nu ANPC-ul, care pune în aplicare legislația națională și a Uniunii Europene în sectorul concurenței.

Potrivit atribuțiilor sale, Autoritatea Națională de Concurență este abilitată să efectueze investigații și să sancționeze practicile anticoncurențiale.

Și pentru a răspunde punctual întrebărilor: în perioada 2012 până în prezent, Consiliul Concurenței a emis o decizie de sancționare a unor companii petroliere active în România, respectiv SC Tinmar-Ind SA București, SC Planoil SRL București și SC Planoil Industries SRL București.

Companiile menționate au fost sancționate pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale, constând în fixarea prețurilor discounturilor și a adaosurilor comerciale, împărțirea clienților și a surselor de aprovizionare, în activitatea de distribuție angro de benzină și motorină pe piața românească.

Valorile amenzilor aplicate fiecărei companii sunt menționate în răspuns. Precizăm faptul că toate companiile sancționate au recunoscut participarea la înțelegerea anticoncurențială și au beneficiat de o reducere a amenzii cu 20%. Amenda impusă Tinmar-Industries a fost achitată integral în cursul lunii aprilie anul curent.

Pentru sancțiunile care nu au fost achitate în termenul legal au fost demarate procedurile specifice de executare.

Punctul nr. 3: companiile menționate mai sus au fost sancționate pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale, constând în fixarea prețurilor, discounturilor și adaosurilor comerciale aplicate în activitatea de distribuție angro de carburanți în România.

Și pentru punctul 4 din întrebare: sectorul petrolier este unul din sectoarele atent monitorizate de autoritatea de concurență. În îndeplinirea rolului său corectiv, Consiliul Concurenței a sancționat la sfârșitul anului 2011 șase companii petroliere pentru încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale cu privire la retragerea de pe piață a sortimentului de benzină Eco Premium. Companiile sancționate au fost SC OMV Petrom SA, SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Lukoil România SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, SC MOL Petroleum Products SRL și SC Eni România.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în acest caz pentru încălcarea reglementărilor naționale și comunitare din domeniul concurenței a fost de peste 200 de milioane euro.

Facem precizarea că Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia autorității de concurență pentru toate cele șase companii implicate.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Rodica Nassar:

Vă mulțumim și noi.

Vă rog să-mi permiteți să declar închisă ședința noastră de astăzi, consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,20.