Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2016

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 571/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 571/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

29. Următorul. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, PL-x 571/2015.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, domnule coleg, vă rog să prezentați raportul; caracter organic. Inițiatorii văd că nu vor să intervină.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costel Șoptică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raport asupra Proiectului de lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului - PL-x 571/2015.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 septembrie 2015.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 268/2001 ce conține lista cu institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, unități de învățământ agricol și silvic care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă prin includerea Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în ședința din 3 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 34 de deputați din totalul de 35 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost respins cu unanimitatea voturilor celor prezenți, din următorul motiv: unitățile de învățământ cu profil agricol și silvic, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 beneficiază de scutire de la plata redevenței pentru concesionarea terenurilor ce aparțin domeniului public al statului.

Potrivit art. 75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva să intervină?

Domnul Tinel Gheorghe, vă rog, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

O explicație scurtă: am respins acest proiect de lege pentru că cele 41,2 ha solicitate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu de a fi incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 268/2001 privind concesiunea terenurilor aflate în proprietatea Institutului de Cercetări Agricole pentru a primi redevență nu e corectă.

La data când s-a înființat Agenția Domeniilor Statului și au fost trecute în proprietatea domeniilor statului, agenției domeniului public al statului și predate Institutului de Cercetări pentru lucrările aferente, programul de cercetare, Universitatea "Lucian Blaga" avea cu totul și cu totul alt profil, iar ea a preluat această suprafață, o plantație de meri, ulterior apariției legii și într-un cadru cu totul și cu totul care excede Legii nr. 268/2001. Acesta este argumentul nostru... acesta a fost argumentul nostru în comisie.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnul Daea, vă rog frumos, Grupul PSD, domnul ministru Daea, vă rog. Intervenție de trei minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor deputați,

Îngăduiți-mi, fiind prima intervenție de când președintele Iordache instrumentează cu actul cunoașterii această conduită în Parlamentul României, să-l felicit și să-mi susțin punctul de vedere pe care l-am avut în comisie, nădăjduind că întregul grup al PSD va vota conform raportului pe care l-am promovat plenului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc mult.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu raport de respingere.