Constantin Codreanu
Constantin Codreanu
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/03-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 24-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017

15. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  15.2 Constantin Codreanu
 
see:

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Da. Următoarea interpelare.

Din cauza faptului că domnul secretar de stat Chirică trebuie să meargă la comisie... este vorba de Ministerul Afacerilor Interne...

Din partea Grupului UDMR, domnul deputat Csoma Botond dacă este în sală? Nu.

Domnule secretar de stat, lăsați, și va fi transmis răspunsul dumneavoastră.

Continuăm. La poziția a doua. Domnul deputat Constantin Codreanu. Prezent? Da.

Doamnă secretar de stat Mariana Moț, vă rog, prezentați-i domnului... vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sofia Mariana Moț (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua!

Ca urmare a interpelării înregistrate la Camera Deputaților, prin care solicitați ministrului justiției informații în legătură cu stadiul elaborării proiectului legislativ de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, Legea cetățeniei române, vă comunicăm următoarele.

Dacă apreciați, eu am să citesc răspunsul pe care l-am transmis și în scris...

De altfel, am înțeles că ați fost și în audiență la domnul ministru, da?

Potrivit art. 6 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010, Autoritatea Națională pentru Cetățenie are funcția de a propune Ministerului Justiției și de a participa la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul cetățeniei.

În temeiul acestor prevederi și beneficiind și de contribuția experților Autorității Naționale pentru Cetățenie, la nivelul Ministerului Justiției a fost redactat un Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei.

Între altele, proiectul propune modificarea art. 9, pentru a aduce clarificări regimului dobândirii cetățeniei române de către copilul născut din părinți, cetățeni străini sau fără cetățenie, inclusiv în cazul în care numai unul dintre părinți dobândește cetățenia română.

De asemenea, proiectul vizează reglementarea prin dispoziții tranzitorii a situației persoanelor care în urma dobândirii sau redobândirii de către cel puțin unul dintre părinți a cetățeniei române au obținut, în temeiul art. 9 alin. (4) și (5) din lege, transcrierea ori, după caz, înscrierea în registrele de stare civilă a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în condițiile Legii nr. 199/1996.

Proiectul de lege, însoțit de expunerea de motive, a fost transmis spre analiză Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe.

În considerarea celor expuse anterior, vă informăm că, în exercitarea dreptului la inițiativă legislativă, propunerile de modificare a Legii cetățeniei vor fi transmise Parlamentului de către Guvern, în forma unui proiect de lege, după ce vor fi parcurs procedura de elaborare-avizare interinstituțională și aprobare, la nivelul Guvernului.

În legătură cu solicitarea Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, adresată Autorității Naționale pentru Cetățenie, în sensul de a transmite, sub forma unui punct de vedere, o propunere legislativă de modificare și completare a art. 9 din Legea nr. 21/1991, formulăm următoarele precizări.

Potrivit art. 74 alin. (1), (3) și (4) din Constituția României, republicată, dreptul de inițiativă legislativă se exercită de către Guvern, prin proiectele de lege pe care le înaintează Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată, iar de către deputați și senatori, prin propuneri legislative.

Întrucât Autoritatea Națională pentru Cetățenie este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, iar ministerele se organizează în subordinea Guvernului.

Ministerul Justiției și Autoritatea pot contribui la reglementarea domeniului cetățeniei, prin acte normative de forță a legii, numai în condițiile art. 6 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010, propunând Guvernului, spre aprobare, proiecte de lege.

Conform art. 4 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2017, în cazul inițiativelor legislative parlamentare, punctul de vedere aparține Guvernului și se elaborează de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, pe baza propunerilor și observațiilor formulate de ministerele și/sau instituțiile de resort consultate de acesta.

Astfel fiind, în măsura în care va fi inițiată o propunere legislativă de modificare a Legii nr. 21/1991, Ministerul Justiției se va pronunța asupra acesteia, la solicitarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, contribuind astfel la punctul de vedere al Guvernului.

Semnează, pentru ministrul justiției, secretar de stat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă vreți să interveniți? Oricum, veți primi și răspunsul scris.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Să știți că sunt într-o ușoară, dar definitivă confuzie, pentru că la întrevederea pe care am avut-o cu domnul ministru, săptămâna trecută, mi s-a spus că nu există un astfel de proiect de lege. Acum, doamna secretar de stat îmi spune că un astfel de proiect de lege există și că acesta urmează să fie consultat, avizat de celelalte instituții ale statului român. Mă bucură acest lucru. Sper să rezolvăm această problemă cât mai repede posibil.

Dar interpelarea mea, și de fapt a colegilor mei de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, rămâne fără un obiect, fără un răspuns, pentru că noi am solicitat un punct de vedere emis de ANC, la începutul anului 2017, care încă nu a ajuns la comisie. Și domnul ministru mi-a promis, la întrevederea pe care am avut-o joi, că va remite comisiei acest punct de vedere.

Sper că nu este o problemă ca acesta să ajungă, în cele din urmă, la comisia pe care o reprezint.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 july 2024, 9:08
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro