Ana Adriana Săftoiu
Ana Adriana Săftoiu
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/03-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 24-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017

15. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  15.6 Ana Adriana Săftoiu
 
see:

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Tot pentru Ministerul Energiei avem o interpelare din partea domnului deputat Cristian Buican. Dumnealui solicită să vină domnul secretar Vișan. Se amână răspunsul la această interpelare.

Doamnă secretar de stat, transmiteți la Ministerul Energiei să vină domnul secretar Vișan, pentru a răspunde domnului deputat Cristian Buican.

Trecem mai departe, la Ministerul Educației Naționale. Este prezent domnul secretar de stat Petru Andea, fostul nostru coleg.

Avem o interpelare din partea doamnei Bîzgan. E prezentă? Nu. Nu este prezentă, îi transmiteți răspunsul scris. E prezentă...

Video in format Flash/IOS

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală):

O înlocuiesc eu!

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Poftiți?

Video in format Flash/IOS

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală):

Vrea să înregistrez ceea ce spune domnul secretar de stat!

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Dar trebuia să fie prezentă, răspunsul de la domnul secretar de stat îl va primi scris, va fi public, dar obligația era să fim în sală noi.

Este prezentă, în schimb, colega noastră, doamna deputat Săftoiu care, de asemenea, are o interpelare adresată Ministerului Educației, care vizează politici educaționale.

Vă rog, domnule secretar de stat, și apoi doamna deputat Săftoiu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Andea (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara tuturor!

Bună seara fostei mele colege, cum s-a spus, doamna Săftoiu!

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect "Politici educaționale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu dizabilități" vă comunicăm următoarele.

Finalizarea programului de pregătire psihopedagogică de nivel I și acumularea a minimum 30 de credite transferabile acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi în învățământul obligatoriu, incluzând învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, până la clasele a X-a.

Absolvenții unui program de master în domeniul de studii universitare de licență care au absolvit programul de pregătire psihopedagogică de nivel II, acumulând în acest fel totalul de 60 de credite transferabile prin programul de pregătire psihopedagogică au dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și superior.

Planul de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică cuprinde un număr de 358 de ore pentru monospecializare, respectiv 414 ore pentru dubla specializare, în cadrul modulului psihopedagocic de nivel I, și 252 de ore de formare, în cadrul modulului psihopedagogic de nivel II, însumând, așadar, un total de 610, respectiv 666 de ore de cursuri și activități aplicative.

În anul școlar 2016-2017, prin intermediul caselor corpului didactic din fiecare județ au fost alocate fonduri pentru perfecționarea pregătirii profesionale și respectiv dezvoltarea profesională a personalului didactic din sistemul de învățământ.

Vor fi formate, în acest sens, în domeniul educației pentru nediscriminare și diversitate 1.610 cadre didactice, timp de 703 ore, în programe de formare continuă, avizate de Ministerul Educației Naționale.

Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevi sunt desfășurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, în timpul orei de orientare și consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru, sau în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare și consiliere.

Disciplina "Consiliere și orientare" este parte integrantă a activității de dirigenție și are alocată o oră pe săptămână, pe durata întregului an școlar, inclusiv la clasele la care ora se regăsește în afara planului-cadru.

Menționăm că în funcție de context și de problemele particulare ale clasei, profesorul diriginte poate aloca, inclusiv în cadrul altor obiective generale și de referință, competențe generale și specifice, mai multe ore pentru o tematică care să încurajeze în rândul elevilor crearea unei atitudini favorabile copiilor cu cerințe educaționale speciale și aplicarea principiului nediscriminării tuturor elevilor, copiilor, tinerilor, nu numai a celor cu cerințe educaționale speciale.

Încă de la nivelul ciclului primar sunt prezente elemente care pot fi subsumate generic educației pentru diversitate și nediscriminare.

Spre exemplu, în cadrul programei pentru disciplina "Educație civică" la clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 5.003 din 2014, la clasa a IV-a sunt incluse conținuturi precum: "raporturile noastre cu ceilalți oameni", "valori, norme și comportamente morale și civice", "drepturile universale ale copilului".

Disciplina "Educație civică" la clasele a III-a și a IV-a este prevăzută în Planul-cadru de învățământ, în aria curriculară "Om și societate", având un buget de timp de o oră pe săptămână pe durata unui an școlar.

Noul Plan-cadru pentru gimnaziu, aprobat, de asemenea, prin ordin de ministru, include la nivelul claselor a V-a și a VIII-a pachetul disciplinelor intitulate generic "Educație socială", după cum urmează: "Gândire critică și drepturile copilului", "Educație interculturală", "Educație pentru cetățenie democratică", "Educație economico-financiară".

De asemenea, prin ordin de ministru au fost aprobate noile programe școlare pentru ciclul gimnazial, incluzând și programele școlare pentru disciplinele sus-menționate. Fiecare dintre acestea beneficiază de un buget de timp de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, și vor fi studiate succesiv, începând cu anul școlar următor.

Menționăm că la nivelul ciclului liceal programa pentru disciplina "Sociologie" prevede două ore pe săptămână, filiera teoretică, specializarea "Științe sociale".

Din anul școlar 2006-2007 s-a alocat o oră pe săptămână și la filiera teoretică, specializarea "Filologie".

De asemenea, pentru disciplina "Studii sociale" este alocată o oră pe săptămână, filiera teoretică, specializarea "Științe sociale". Programele includ la nivelul conținuturilor probleme sociale, precum: discriminarea, infracționalitatea, conflictele sociale, corupția, sărăcia, minoritățile și reflectarea imaginii acestora în mass-media, stereotipuri și prejudecăți și altele.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm, doamnă deputat, de toată considerația noastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

Domnule președinte de ședință,

Domnule secretar de stat,

M-ați năucit pur și simplu, într-un limbaj perfect de lemn, în care mi-ați înșirat foarte, foarte multe cifre; de fapt, n-ați răspuns la interpelare.

Eu v-am întrebat dacă în școală profesorii sunt pregătiți, dacă inspectoratele, ministerul urmăresc dacă diriginții într-adevăr dezvoltă aceste politici care țin de lupta, dacă vreți, împotriva discriminării. Nu încercați să-mi spuneți că Ministerul Educației nu cunoaște probleme reale de discriminare în școala românească, de la faptul că sunt copii romi care nu sunt lăsați să rămână în clase normale și așa mai departe, copii cu dizabilități.

Practic, mi-ați înșirat o grămadă de cifre, de ore, ceea ce e frumos pe hârtie, dar, ca întotdeauna, despre realitate, nimic.

Eu voi reveni cu o altă interpelare și voi încerca să fiu eu mai clară atunci, în interpelare, poate ne lămurim asupra unui lucru. Problema este despre în ce măsură școala românească îi pregătește pe copiii noștri să accepte diversitate. Diversitatea!

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Aș vrea să mă uit încă o dată la ce întrebare ați pus și doriți să primiți răspuns la următoarele întrebări.

Câte ore are modulul de psihopedagogie pe nivelul I, gimnaziu și II, liceal?

Câte ore sunt alocate nediscriminării și diversității?

Care este ritmicitatea acestor ore de psihopedagogie, în cazul formării permanente a profesorilor?

Câte ore sunt dedicate în cadrul modulului de "Dirigenție"?

Și ultima. Câte ore sunt dedicate în cadrul modulului de "Educație fizică"?

Deci toată întrebarea era cantitativă: câte ore, câte ore, câte ore!

Acum, sunteți nemulțumită că v-am spus câte ore!

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

V-am pus această întrebare pentru că, întâmplător, am un copil și el are niște prieteni și știu exact cât și cum se fac în școală lecții despre discriminare. Faptul că îmi spuneți pe hârtie ce frumos poate să arate, dar, de fapt, puteți să-mi spuneți, în momentul de față, vă întreb, nu știu, domnule, la liceele din București fac diriginții orele la "Dirigenție" despre discriminare, de exemplu? Vă spun eu. Nu! Știți ce se întâmplă la "Dirigenție"? Profesorul își face ora lui. Mai ales dacă e profesor de matematică sau română, dirigenția devine oră. Și de aceea copiii noștri au probleme foarte mari să-și accepte diversitatea.

Așa că pe mine nu mă încântă cu nimic că îmi spuneți ce aveți pe hârtie!

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Andea (din sală):

Asta ați întrebat!

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Adriana Săftoiu (din sală):

Eu vroiam realitatea, nu cifre, ca pe vremea lui Ceaușescu!

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 1:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro