Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/12-07-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 28-06-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017

4. Numiri:

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
 

Mai am o rugăminte la liderii de grup, să mai veniți o dată până la prezidiu.

Doamna Turcan, puteți să-l rugați pe domnul Ciolacu să veniți împreună până aici?

(Consultări.)

Mulțumesc, domnilor.

În urma consultării... Mai avem până la chestori!

În urma consultărilor cu liderii, facem modificarea modificării.

Facem un singur vot, cu rugămintea să fim foarte atenți la buletine.

Primul vot, repet, este pentru CNSAS, cu apel nominal, cu strigare "pentru" sau "contra", fiecare, da? Pentru colegii mai noi... Vă auziți numele, vă ridicați în picioare, spunem "prezent, pentru" sau "prezent, contra" sau "prezent, mă abțin" sau "prezent, nu votez" și secretarii vor consemna.

Sunt cinci buletine, din câte știu eu: ASF, Comisia SRI, Comisia SIE și CNCD-ul, da? Fiecare lider de grup... voi acorda o pauză de consultări cu grupul fiecăruia, să explice detalii, eventual, dacă au nevoie pentru fiecare grup.

Imediat după vot, domnule lider!

Da?

Vă supun votului noua propunere; e propunerea mea.

Vot.

Cine este pentru?

Unanimitate.

Abțineri?

Colegi care nu votează?

Împotrivă? Nu.

Unanimitate.

E-n regulă.

Domnul Ciolacu.

 
 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Tot pentru lămurire.

La CNSAS este un singur candidat, doamna Sulfina Barbu, la ASF sunt doar doi candidați, exact câte locuri sunt libere, la SRI și SIE sunt exact câte locuri sunt libere, iar la CNCD sunt două buletine, deoarece unul este pentru un rest de mandat, unde trebuie să rămână un singur candidat, iar pentru mandatul complet sunt două mandate în discuție.

Deci la mandat complet sunt șase și trebuie să rămână doi, la rest de mandat trebuie să rămână unul și sunt în momentul acesta tot șase.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Voi începe procedurile de dezbatere a raporturilor. Avem trei, patru, cinci, nu știu câte sunt. În timpul acesta liderii își pot sfătui grupurile în ceea ce privește votul.

 
Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și depunerea jurământului de către acesta.

La punctul 3, noul 3.

3. Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Raportul comun al Comisiilor juridice.

Dau cuvântul domnului președinte Varga, pentru citirea raportului.

 

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Prin Adresa nr. 734 a Birourilor permanente din 13 iunie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat propunerea Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal din Camera Deputaților și Senat pentru funcția de membru al Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Birourile permanente reunite au decis să transmită această candidatură la Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților pentru ca împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senat să întocmească un raport comun.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat candidatura doamnei Sulfina Barbu, propusă să facă parte din Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

În conformitate cu prevederile Regulamentului activităților comune ale celor două Camere, precum și cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare, comisiile s-au întrunit în ședință comună, în vederea dezbaterii și întocmirii raportului comun.

Membrii celor două comisii au analizat documentele prezentate pentru candidatul propus. În acest sens, au examinat următoarele documente: curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost lucrător sau colaborator al Securității.

În urma constatării respectării condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru doamna Sulfina Barbu.

În anexă avem și CV-ul acesteia.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comentarii de ordin general?

Dezbateri generale la raport?

Domnul Ungureanu.

 
 

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimată doamnă Sulfina Barbu,

Sunt ușor confuz, n-am găsit pe site-ul Camerei Deputaților atașat curriculum vitae, dar se găsește oricum pe Google - Universitatea din București, Facultatea de geologie și geofizică, Universitatea tehnică de construcții, Facultatea de hidrotehnică, diplomă inginer...

Sunt un pic confuz! Îmi poate explica cineva, ce din acest CV o recomandă pe doamna Sulfina Barbu?

 
 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu (din sală):

Comisia unde a fost validată!

 
 

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Bun, aici este o chestiune de seriozitate. Am studiat, din întâmplare, aproape șase ani în arhivele Securității, știu ce bube, mucegaiuri și noroaie sunt acolo, e nevoie de oameni pregătiți. Sunt sigur că PNL-ul are asemenea oameni, apropo de ce spunea doamna Turcan, în zona de responsabilitate a Parlamentului.

Ce anume o recomandă pe doamna Sulfina Barbu să fie membru în Arhivele CNSAS?

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt? Nu sunt.

Conform prevederilor art. 7 alin. ... (Rumoare.)

Stimați colegi,

Vă informez respectuos că suntem încă în ședința de plen. Eu nu mai aud nimic și nici măcar ce zic eu nu aud!

Conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, votul se va exprima prin apel nominal.

 
Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Continuăm cu punctul 4.

4. Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Cu aviz comun al Comisiilor pentru politică economică și buget ale celor două Camere.

Dau cuvântul domnului Nistor, președintele Comisiei pentru politică economică din Camera Deputaților să dea citire raportului, avizului comun și proiectului de hotărâre.

 

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint avizul comun cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

Având în vedere hotărârea Birourilor permanente reunite din data de 13 iunie 2017, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, și în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în ședință comună la data de 26 iunie 2017 au procedat la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante ca urmare a revocării domnului Mișu Negrițoiu din funcția de președinte - membru executiv, respectiv ca urmare a demisiei domnului Cornel Coca Constantinescu din funcția de prim-vicepreședinte - membru executiv.

Menționăm că domnul Marius Sorin-Ovidiu Bota nu s-a prezentat la audieri.

Candidații audiați au făcut o prezentare a activității și a competențelor lor profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii.

Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și, în urma audierilor, au supus la vot candidaturile prezente.

Lista candidaților care au primit aviz favorabil, cu nominalizarea funcției deținute de fiecare dintre aceștia, este cuprinsă în Anexa nr. 2.

Proiectul de Hotărâre privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv este prezentat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din avizul comun.

Alăturat, vă înaintăm și CV-urile candidaților.

Anexa nr. 2 - Lista cuprinzând candidații propuși de Comisiile reunite pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

1. Leonardo Badea - președinte - votat cu majoritate de voturi (4 abțineri);

2. Ovidiu Răzvan Wlassopol - prim-vicepreședinte - majoritate de voturi (5 voturi împotrivă, 6 abțineri).

Anexa nr. 1, cu candidații care și-au depus CV-ul.

1. Leonardo Badea - candidat pentru funcția de președinte;

2. Marius Sorin-Ovidiu Bota - candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte, care nu s-a prezentat la audieri;

Și 3. Ovidiu Răzvan Wlassopol - candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Proiectul de Hotărâre privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 12 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorități de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se numește domnul Badea Leonardo în funcția de președinte - membru executiv și domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan în funcția de prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante prin revocare, respectiv prin demisie.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, în ședința comună din data de ...

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor? Nu sunt.

Potrivit art. 98 din Regulamentul activităților comune, votul este secret și se va exprima prin buletine de vot, la momentul cu pricina.

 
Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

5. Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Avize de la Comisiile pentru drepturile omului, Comisiile juridice, Comisiile pentru egalitate de șanse, ale celor două Camere ale Parlamentului.

Vă rog, domnule Varga, Comisia juridică.

 

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt, de fapt, două avize ale celor trei comisii.

Prin Adresa nr. 130 a Biroului permanent din data de 1 martie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prin care se solicită declanșarea procedurii de numire a unui noi membru în cadrul Colegiului director.

În ședința comună din data de 14 martie 2017, Birourile permanente reunite au stabilit ca propunerile pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să fie înaintate Birourilor permanente reunite, pentru ca ulterior să fie afișate pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării de eventuale obiecțiuni.

Cu Adresele nr. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 ale Birourilor permanente din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au transmis candidaturile depuse pentru postul vacant în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și anume, au înaintat următoarele candidaturi: Moisă Denis Eduard, Niță Dragoș Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea și Tudor Adrian Eugen.

Potrivit prevederilor aceleiași ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, membrii celor șase comisii au analizat aceste documente prezentate pentru fiecare candidat propus.

Prin Notificarea depusă în data de 26 iunie 2017, domnul Moisă Denis Eduard își retrage candidatura pentru calitatea de membru în Colegiul director din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În urma verificării dosarelor candidaților, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condițiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, și anume, au dat aviz favorabil pentru următorii candidați: Niță Dragoș Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea și Tudor Adrian Eugen.

Prin Adresa nr. 710 BP din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prin care solicită demararea procedurilor, ca urmare a vacantării unor mandate de membri în cadrul Colegiului director.

În ședința comună a Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au fost prezentate candidaturile depuse pentru Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Birourile permanente ale celor două Camere au înaintat următoarele candidaturi: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan.

În urma verificării dosarelor candidaților, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condițiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată.

Față de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru următorii candidați: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan.

Anexăm, alăturat, documentele pentru ocuparea celor două posturi vacante.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comentarii? Fără comentarii...

Vă rog. Domnul Duruș?

 
 

Domnul Vlad-Emanuel Duruș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Noi înțelegem foarte bine că este vorba de o numire politică. Sigur că noi am fi preferat să fie o numire bazată pe meritocrație și vom lupta pentru aceasta, dar, în această speță, vorbim despre o numire politică.

Cu toate acestea, ceea ce ar fi fost normal, decent și nu se poate afirma că este o pretenție exagerată, este ca acești candidați să fie efectiv audiați în acea ședință a celor șase comisii comune, la care am participat și eu. Noi nu avem nici cea mai vagă idee despre acești candidați, cu toate că, într-adevăr, multora li s-au prezentat CV-urile, dar, oricât de impresionant ar fi un CV, una este observarea datelor prezentate în format scris ale unor candidați, și alta este audierea efectivă a acestora, pentru a vedea modul cum aceștia gândesc, în momentul în care sunt puși față în față cu o speță concretă.

În același timp, vreau să punctez și faptul că s-a afirmat de la această tribună, de colegii din majoritatea parlamentară, s-a susținut redarea încrederii Parlamentului, repunerea Parlamentului pe locul primordial în democrația noastră.

Să știți că și acestea sunt mici detalii care ajută în acest demers. Așadar, haideți să nu mai sărim peste pași normali și să procedăm într-adevăr la punerea Parlamentului pe locul său legitim în cadrul statului de drept. Din acest demers, face parte și audierea, atunci când se impune, a acestor candidați.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

(Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.)

 
 

Domnul Vasile Varga:

Strict ce s-a întâmplat în Comisia juridică, ce s-a hotărât.

Încă de la data de 14 martie 2017 s-a înaintat Birourilor permanente reunite solicitarea afișării pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării eventualelor obiecții pentru fiecare candidat.

Nu am examinat decât următoarele documente: curriculum vitae; declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste; declarația pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate sau nu a aparținut acestora; diploma de studii; precum și certificatul de cazier judiciar.

Am constatat ulterior că toate candidaturile au fost publicate pe paginile de Internet ale Camerei Deputaților și Senatului.

Deci condițiile pentru acești candidați au fost cele pe care noi le-am avizat în Comisia juridică.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles, domnule președinte.

Eram convins că ați făcut tot ceea ce trebuie la comisie.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă informez că și acest vot se exprimă prin buletine, potrivit art. 98 din Regulament. Vom avea două buletine aici, așa cum am explicat. O să mai explicăm încă o dată, la sfârșit - unul pentru numirea unui membru pentru un rest de mandat și respectiv unul pentru numirea a doi membri, pentru un mandat de 5 ani.

Cele două buletine vor fi completate conform avizelor comisiilor, pentru a fi aprobat la vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. (adoptat)

6. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a Biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Conform aceluiași art. 98 din Regulament, votul va fi secret și se va exprima prin buletine de vot. Grupurile parlamentare ale USR din camera Deputaților și Senat propun numirea domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitatea de membru al Comisiei comune permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, în locul domnului Costescu Manuel. Numele domnului deputat Stanciu-Viziteu va fi trecut pe buletinul de vot.

Vă reamintesc că după votarea și prezentarea procesului- verbal va trebui să depună jurământul.

Dacă aici sunt intervenții? Bănuiesc că nu.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. (adoptat)

7. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Buletine de vot, vot secret...

Avem două propuneri de completare a componenței comisiei. Grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputaților și Senat propun numirea domnului deputat Căprar Dorel-Gheorghe. Grupurile parlamentare ale PMP din Camera Deputaților și Senat propun numirea domnului senator Bădulescu Dorin-Valeriu.

Aceste propuneri vor fi trecute pe buletinul de vot.

La fel, vom avea depunerea jurământului, după vot.

În acest moment avem toate rapoartele dezbătute, putem să intrăm în procedura de vot.

    ................................................
   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
 

Stimați colegi,

Intrăm în procedură de vot. Reiau.

Veți fi strigați de cei doi secretari, pe rând.

Astăzi începem cu Camera Deputaților, că așa este rândul.

Apel nominal, fiecare coleg își va auzi numele, se va ridica și va vota "pentru", "contra", "abținere" sau "nu votez" - prin exprimare vocală. Apoi mergem la chestori și luăm cele 5 buletine de vot, așa cum ați primit primele instrucțiuni, inclusiv cele din partea liderilor noștri de grup.

Pentru rigoare și pentru eficiență, vă rog din suflet, ținând cont că astăzi nu avem un vot foarte spumos, să ne păstrăm locurile în bănci, să venim exact în momentul când ne auzim strigați, să putem să mergem mai repede.

Vă rugăm respectuos, să ținem conta de regula aceasta!

Începem cu Camera Deputaților.

Vă rog, secretarii, chestorii!

Chestor? Domnul... al doilea chestor?

 
 

Doamna Ioana Bran:

Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă, abținere

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stai un pic Ioana...

Al doilea chestor... domnul Steriu sau domnul Dénes? Hotărâți-vă! Păi avem nevoie!

Domnul Seres Dénes.

Vă rog, doamnă și domnule secretari, începeți cu Camera Deputaților!

 
 

Doamna Ioana Bran:

Achiței Vasile-Cristian prezent, pentru
Adnagi Slavoliub prezent, pentru
Alexe Costel absent
Ambrus Izabella-Agnes prezentă, pentru
Anastase Roberta-Alma absentă
Andrei Alexandru-Ioan prezent, pentru
Andronache Gabriel prezent, pentru
Andrușcă Dănuț prezent, pentru
Antal István-János prezent, pentru
Anton Anton prezent, pentru

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să întrerupeți un pic, că avem o situație.

Vă rog, mă ascultați un pic cu atenție?

Pe holul de la P1 cineva a uitat o borsetă. N-ar fi un mare păcat, dar din punctul de vedere al securității clădirii, în 10-15 minute se va declara suspectă.

Așa că vă rugăm să vă faceți un inventar!

Cine a uitat o borsetă... înțeleg că a fost un grup de senatori acolo...

Tratați cu seriozitate! În 10-15 minute SPP-ul va declara chestiunea suspectă!

Continuați, doamnă secretar!

 
 

Doamna Ioana Bran:

Apjok Norbert prezent, pentru
Ardelean Ben-Oni prezent, pentru
Avram Constantin prezent, pentru
Axinte Vasile prezent, pentru
Babuș Radu prezent, pentru
Badea Leonardo prezent, pentru
Balan Ioan absent
Balint Liviu-Ioan prezent, pentru
Banias Mircea Marius absent
Barna Ilie Dan absent
Băișanu Ștefan-Alexandru absent
Bălănescu Alexandru absent
Bănicioiu Nicolae absent
Bârlădeanu Dragoș-Petruț prezent, pentru
Bejinariu Eugen prezent, pentru
Bende Sándor prezent, pentru
Benedek Zacharie prezent, pentru
Benga Tudor-Vlad prezent, abținere
Benkő Erika absentă
Bica Dănuț prezent, pentru
Bichineț Corneliu prezent, pentru
Birchall Ana absentă
Biró Rozália-Ibolya prezentă, pentru
Biro Zsolt-Istvan absent
Anastase Roberta-Alma prezentă, pentru
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara absentă
Boboc Tudorița-Rodica prezentă, pentru
Boboc Valentin Gabriel prezent, pentru
Bode Lucian Nicolae prezent, pentru
Bodea Marius prezent, pentru
Bogaciu Alexandra-Corina prezentă, pentru
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent, pentru
Bontea Vlad prezent, pentru
Boroianu Aurel-Robert absent
Borza Remus-Adrian absent
Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent, pentru
Botez Mihai-Cătălin prezent, abținere
Bălănescu Alexandru prezent, pentru
Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă, pentru
Bran Ioana prezentă, pentru
Bucura-Oprescu Simona prezentă, pentru
Budăi Marius-Constantin prezent, pentru
Buican Cristian absent
Buicu Corneliu-Florin prezent, pentru
Bulai Iulian absent
Bumb Sorin-Ioan prezent, pentru
Burciu Cristina prezentă, pentru
Calista Mara-Daniela prezentă, pentru
Calotă Florică Ică prezent, pentru
Căciulă Aurel prezent, pentru
Călin Ion prezent, pentru
Căprar Dorel-Gheorghe prezent, pentru
Căruceru Aida-Cristina prezentă, pentru
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă, pentru
Cherecheș Florica prezentă, pentru
Cherecheș Viorica absentă
Chichirău Cosette-Paula prezentă, pentru
Chiriac Viorel prezent, pentru
Chiriță Dumitru prezent, pentru

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Faceți o pauză de un minut, doamnă!

 
 

Doamna Ioana Bran:

Ciocan Dan prezent, pentru
Ciofu Tamara-Dorina prezentă, pentru
Ciolacu Ion-Marcel prezent, pentru
Ciuhodaru Tudor absent
Cîmpeanu Sorin Mihai absent
Cîtea Vasile prezent, pentru
Cobuz Maricela prezentă, pentru
Cocoș Vasile prezent, pentru
Codreanu Constantin prezent, pentru
Băișanu Ștefan-Alexandru prezent, pentru
Coliu Doru-Petrișor prezent, pentru
Constantin Daniel absent
Cosma Andreea prezent, pentru
Coste Marina-Adelina absent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent
Cristache Cătălin prezent, pentru
Csép Éva-Andrea prezentă, pentru
Csokany Petronela-Mihaela absentă
Csoma Botond prezent, pentru
Cuc Alexandru-Răzvan prezent, pentru
Cucșa Marian-Gheorghe prezent, pentru
Culeafă Mihai absent
Cupă Ion prezent, pentru
Cupșa Ioan absent
Dan Nicușor Daniel prezent, pentru
Dehelean Silviu absent
Dinu Cristina-Elena prezentă, pentru
Dîrzu Ioan prezent, pentru
Dobre Mircea-Titus prezent, pentru
Dobre Victor Paul prezent, pentru
Dobrică Ionela Viorela prezentă, pentru
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae prezent, pentru
Dobrovie Matei-Adrian absent
Dohotaru Adrian-Octavian absent
Dragnea Nicolae-Liviu absent
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent, pentru
Drulă Cătălin prezent, pentru
Dumitrache Ileana Cristina prezentă, pentru
Dunava Costel Neculai prezent, pentru
Durbacă Eugen absent
Duruș Vlad-Emanuel prezent, pentru
Erdei Dolóczki István prezent, pentru
Farago Petru prezent, pentru
Fădor Angelica prezentă, pentru
Firczak Iulius Marian prezent, pentru
Florea Damian absent
Florea Oana-Consuela prezentă, pentru
Floroiu Ionel absent
Furic Iarco prezent, pentru
Furtună Mirela prezentă, pentru
Ganț Ovidiu Victor absent
Gavrilă Camelia absentă
Gavrilescu Grațiela Leocadia prezentă, pentru
Gavriliță Bianca-Miruna prezentă, pentru
Găină Mihăiță prezent, pentru
Georgescu Nicolae prezent, pentru
Gerea Andrei Dominic prezent, pentru
Gheorghe Andrei Daniel prezent, pentru
Gheorghe Tinel absent
Gheorghiu Bogdan prezent, pentru
Ghera Giureci-Slobodan prezent, pentru
Ghilea Găvrilă prezent, pentru
Ghinea Cristian absent
Giugea Nicolae prezent, pentru
Goga Octavian prezent, pentru
Grosaru Andi-Gabriel absent
Gudu Vasile absent
Halici Nicușor absent
Havrici Emanuel-Iuliu prezent, pentru
Heiuș Lucian-Ovidiu prezent, pentru
Holban Georgeta-Carmen prezentă, pentru
Huncă Mihaela absentă
Huțucă Bogdan-Iulian prezent, pentru
Iacomi Iulian prezent, pentru
Iancu Iulian prezent, pentru
Iancu Marius-Ionel prezent, pentru
Ibram Iusein prezent, pentru
Iftimie Neculai prezent, pentru
Ignat Miron absent
Ilișanu Claudiu-Augustin prezent, pentru
Intotero Natalia-Elena prezentă, pentru
Ion Stelian-Cristian absent
Ionescu George prezent, pentru
Ioniță Antoneta absentă
Iordache Florin prezent, pentru
Itu Cornel prezent, pentru
Iurișniți Cristina-Ionela prezentă, pentru
Jivan Luminița-Maria prezentă, pentru
Kelemen Hunor prezent, pentru
Korodi Attila absent
Kulcsár-Terza József-György prezent, pentru
Lazăr Sorin prezent, pentru
Leoreanu Laurențiu-Dan prezent, pentru
Longher Victoria prezentă, pentru
Lovin Dumitru prezent, pentru
Lungu Tudorița prezentă, pentru
Lupașcu Costel prezent, pentru
Lupescu Dumitru prezent, pentru
Macovei Silviu Nicu prezent, pentru
Magyar Loránd-Bálint prezent, pentru
Manole Petre-Florin prezent, pentru
Mareș Mara prezentă, pentru
Marica Petru-Sorin prezent, pentru
Márton Árpád-Francisc prezent, pentru
Matei Călin-Vasile-Andrei prezent, pentru
Mărgărit Mitică-Marius prezent, pentru
Meiroșu Marilena-Emilia prezentă, pentru
Mihalescul Dumitru prezent, pentru
Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, pentru
Mînzatu Roxana prezentă, pentru
Moagher Laura-Mihaela prezentă, pentru
Mocanu Adrian absent
Mocioalcă Ion prezent, pentru
Mohaci Mihai prezent, pentru
Moldovan Sorin-Dan prezent, pentru
Moșteanu Liviu-Ionuț prezent, pentru
Movilă Petru absent
Munteanu Ioan prezent, pentru
Mușoiu Ștefan prezent, pentru
Nasra Gabriel-Horia prezent, pentru
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent, pentru
Neagu Nicolae absent
Neață Eugen prezent, pentru
Nechifor Cătălin-Ioan prezent, pentru
Nicoară Romeo Florin absent
Nicolae Andrei prezent, pentru
Nicolicea Eugen prezent, pentru
Nistor Laurențiu prezent, pentru
Niță Mihai prezent, pentru
Niță Nicu prezent, pentru
Nosa Iuliu prezent, pentru
Olar Corneliu prezent, pentru
Olteanu Daniel absent
Oprea Dumitru prezent, pentru
Oprișcan Mihai Doru prezent, pentru
Oros Nechita-Adrian prezent, pentru
Oteșanu Daniela prezentă, pentru
Palăr Ionel prezent, pentru
Pambuccian Varujan prezent, pentru
Pană Adriana-Doina prezentă, pentru
Paraschiv Rodica prezentă, pentru
Pașcan Emil-Marius prezent, pentru
Pau Radu-Adrian absent
Păle Dănuț prezent, pentru
Petcu Toma-Florin prezent, pentru
Petrea Gabriel prezent, pentru
Petrețchi Nicolae-Miroslav prezent, pentru
Petric Octavian prezent, pentru
Peța Eliza-Mădălina prezentă, pentru
Pirtea Marilen-Gabriel absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent, pentru
Pleșoianu Liviu Ioan Adrian absent
Plumb Rovana prezentă, pentru
Ponta Victor-Viorel absent
Pop Andrei prezent, pentru
Pop Georgian prezent, pentru
Pop Rareș-Tudor prezent, pentru
Popa Florin prezent, pentru
Popa Mihai Valentin prezent, pentru
Popa Ștefan-Ovidiu prezent, pentru
Popescu Mariana-Venera prezentă, pentru
Popescu Nicolae-Daniel prezent, pentru
Popescu Pavel prezent, pentru
Popescu Virgil-Daniel prezent, pentru
Preda Cezar-Florin absent
Predoiu Marian-Cătălin prezent, pentru
Presură Alexandra prezentă, pentru
Prisnel Adrian-Claudiu prezent, pentru
Prișcă Răzvan Sorin prezent, pentru
Prună Cristina-Mădălina prezentă, pentru
Radu Anișoara prezentă, pentru
Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent, pentru
Raețchi Ovidiu Alexandru absent
Răcuci Claudiu-Vasile absent
Rădulescu Alexandru prezent, pentru
Rădulescu Cătălin-Marian prezent, pentru
Rădulescu Dan-Răzvan prezent, pentru
Răduț Violeta prezentă, pentru
Rodeanu Bogdan-Ionel prezent, pentru
Roman Florin-Claudiu absent
Roman Ioan Sorin prezent, pentru
Romanescu Cristinel prezent, pentru
Roșca Lucreția prezentă, pentru
Rotaru Alexandru prezent, pentru
Rotaru Răzvan-Ilie absent
Săftoiu Ana Adriana prezentă, pentru
Sămărtinean Cornel-Mircea absent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana absentă
Sebestyén Csaba-István prezent, pentru
Sefer Cristian-George prezent, pentru
Seidler Cristian-Gabriel prezent, pentru
Seres Dénes prezent, pentru
Sighiartău Robert-Ionatan prezent, pentru
Simion Lucian-Eduard prezent, pentru
Simionca Ionuț prezent, pentru
Simonis Alfred-Robert prezent, pentru
Sitterli Ovidiu-Ioan prezent, pentru
Socotar Gheorghe-Dinu prezent, pentru
Solomon Adrian prezent, pentru
Spânu Ion prezent, pentru
Stamatian Vasile-Florin absent
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent, pentru
Stancu Florinel prezent, pentru
Stativă Irinel Ioan prezent, pentru
Stănescu Alexandru prezent, pentru
Steriu Valeriu-Andrei prezent, pentru
Stoica Bogdan-Alin absent
Stroe Ionuț-Marian absent
Suciu Matei prezent, pentru
Suciu Vasile-Daniel prezent, pentru
Surgent Marius-Gheorghe absent
Szabó Ödön prezent, pentru
Șarapatin Elvira prezentă, pentru
Șerban Ciprian-Constantin prezent, pentru
Șimon Gheorghe prezent, pentru
Șișcu George prezent, pentru
Șotcan Theodora prezentă, pentru
Șova Lucian prezent, pentru
Șovăială Constantin prezent, pentru
Ștefan Corneliu prezent, pentru
Ștefan Ion prezent, pentru
Ștefan Viorel absent
Știrbu Gigel-Sorinel absent
Tabugan Ion prezent, pentru
Tănăsescu Alina-Elena prezentă, pentru
Terea Ioan prezent, pentru
Tîlvăr Angel prezent, pentru
Todor Adrian prezent, pentru
Todoran Adrian-Mihăiță prezent, pentru
Toma Ilie prezent, pentru
Tomac Eugen prezent, pentru
Trăilă Cristina prezentă, pentru
Tripa Florin-Dan prezent, pentru
Trușcă Constantin absent
Tudor Beatrice prezentă, pentru
Tudose Mihai absent
Turcan Raluca prezentă, pentru
Turcescu Robert-Nicolae prezent, pentru
Tușa Adriana-Diana absent
Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent, abținere
Ursu Răzvan-Ion prezent, pentru
Varga Glad-Aurel prezent, pentru
Varga Vasile prezent, pentru
Vasile Daniel prezent, pentru
Vasilescu Lia Olguța absentă
Vasilică Radu Costin absent
Vass Levente prezent, pentru
Văcaru Alin Vasile prezent, pentru
Velcea Nicolae prezent, pentru
Vexler Silviu prezent, pentru
Vișan George-Gabriel prezent, pentru
Vîlceanu Dan absent
Vîrză Mihăiță prezent, pentru
Vlad Sergiu Cosmin prezent, pentru
Vlase Petru Gabriel prezent, pentru
Vlăducă Oana-Silvia prezentă, pentru
Voicu Mihai Alexandru prezent, pentru
Vosganian Varujan prezent, pentru
Weber Mihai prezent, pentru
Zainea Cornel prezent, pentru
Zamfira Constantin-Cătălin prezent, pentru
Zisopol Dragoș Gabriel prezent, pentru

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Îl invit la microfon pe domnul senator Vela pentru a da citire listei senatorilor pentru vot.

Vă rog, domnule senator, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ion Marcel Vela:

Alexandrescu Vlad-Tudor prezent, pentru
Andronescu Ecaterina prezentă, pentru
Arcan Emilia prezentă, pentru
Arcaș Viorel prezent, pentru
Avram Nicolae prezent, pentru
Baciu Gheorghe prezent, pentru
Badea Viorel-Riceard absent
Bădălău Niculae prezent, pentru
Bădulescu Dorin-Valeriu prezent, pentru
Băsescu Traian absent
Benea Adrian-Dragoș prezent, pentru
Bodog Florian-Dorel prezent, pentru
Botnariu Emanuel-Gabriel prezent, pentru
Brăiloiu Tit-Liviu absent
Breaz Valer-Daniel prezent, pentru
Bulacu Romulus absent
Butunoi Ionel-Daniel prezent, pentru
Cadariu Constantin-Daniel absent
Caracota Iancu prezent, pentru
Cazan Mircea-Vasile absent
Cazanciuc Robert-Marius prezent, pentru
Cârciumaru Florin prezent, pentru
Chirteș Ioan-Cristian absent
Chisăliță Ioan-Narcis prezent, pentru
Chițac Vergil prezent, pentru
Cîțu Florin-Vasile absent
Coliban Allen prezent, pentru
Corlățean Titus absent
Costoiu Mihnea-Cosmin prezent, pentru
Covaciu Severica-Rodica prezentă, pentru

Păi, răspundeți doamnă, vă rog frumos!

Vă rog frumos, pentru a fi riguroși, meticuloși și pentru a nu mai avea discuții la finalul acestui vot, când spuneți prezent, să spuneți și dacă sunteți pentru, împotrivă sau vă abțineți!

Vă mulțumesc.

Este apel nominal pentru votul la CNSAS și se exprimă prin vot... cum votați.

Craioveanu Elena-Lavinia prezentă, pentru
Crețu Gabriela prezentă, pentru
Cristina Ioan prezentă, pentru
Császár Károly Zsolt absent
Cseke Attila-Zoltan prezent, pentru
Dan Carmen Daniela prezentă, pentru
Dănăilă Leon absent
Deneș Ioan prezent, pentru
Derzsi Ákos prezent, pentru
Diaconescu Renică prezent, pentru
Diaconu Adrian-Nicolae absent
Dinică Silvia-Monica prezentă, pentru
Dinu Nicoleta-Ramona absentă
Dircă George-Edward prezent, pentru
Dogariu Eugen prezent, pentru
Dumitrescu Cristian-Sorin absent
Dumitrescu Iulian absent
Dunca Marius-Alexandru prezent, pentru
Fălcoi Nicu prezent, pentru
Federovici Doina-Elena prezentă, pentru
Fejér László-Ődőn absent
Fenechiu Cătălin-Daniel absent
Fifor Mihai-Viorel prezent, pentru
Filipescu Răducu-George absent
Ganea Ion prezent, pentru
Ghica Cristian prezent, pentru
Gorghiu Alina-Ștefania absentă
Goțiu Remus Mihai prezent, pentru
Hadârcă Ion prezent, pentru
Hărău Eleonora-Carmen prezentă, pentru
Ilea Vasile prezent, pentru
Ilie Viorel prezent, pentru
Ionașcu Gabi prezent, pentru
Iordache Virginel prezent, pentru
Iriza Scarlat prezent, pentru
László Attila absent
Leș Gabriel-Beniamin absent
Stângă George-Cătălin prezent, pentru
Lungu Dan prezent, pentru
Lungu Vasile-Cristian absent
Lupu Victorel prezent, pentru
Manda Iulian-Claudiu prezent, pentru
Manoliu Dan prezent, pentru
Marciu Ovidiu-Cristian-Dan prezent, pentru
Marin Gheorghe prezent, pentru
Marin Nicolae prezent, pentru
Marussi George-Nicolae absent
Matei Constantin-Bogdan prezent, pentru
Mazilu Liviu-Lucian prezent, pentru
Meleșcanu Teodor-Viorel prezent, pentru
Mihail Radu-Mihai prezent, pentru
Mihu Ștefan prezent, pentru
Mirea Siminica absentă
Moga Nicolae prezent, pentru
Nicoară Marius-Petre prezent, pentru
Scântei Laura-Iuliana prezentă, pentru
Nicolae Șerban prezent, pentru
Niță Ilie prezent, pentru
Novák Csaba-Zoltán absent
Oprea Mario-Ovidiu prezent, pentru
Oprea Ștefan-Radu prezent, pentru
Orțan Ovidiu-Florin prezent, pentru
Pavel Marian prezent, pentru
Pațurcă Roxana-Natalia prezentă, pentru
Pauliuc Nicoleta absentă
Pănescu Doru-Adrian prezent, pentru
Pereș Alexandru prezent, pentru
Pîrvulescu Eugen absent
Pop Gheorghe prezent, pentru
Pop Liviu-Marian prezent, pentru
Popa Cornel prezent, pentru
Popa Ion absent
Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton absent
Preda Radu-Cosmin prezent, pentru
Presadă Florina-Raluca prezentă, pentru
Resmeriță Cornel-Cristian prezent, pentru
Mulțumesc, domnule senator!
Romașcanu Lucian prezent, pentru
Rotaru Ion prezent, pentru
Ruse Mihai prezent, pentru
Salan Viorel prezent, pentru
Luăm o pauză pentru a avea loc suficient.
Sibinescu Ionuț prezent, pentru
Silistru Doina prezentă, pentru
Savin Emanoil prezent, pentru
Sbîrnea Liliana absentă
Simionca Ioan prezent, pentru
Smarandache Miron Alexandru prezent, pentru
Soporan Aurel-Horea prezent, pentru
Stan Ioan prezent, pentru
Stănescu Paul prezent, pentru
Stocheci Cristina-Mariana prezentă, pentru
Șoptică Costel prezent, pentru
Talpoș Ioan-Iustin prezent, pentru
Tánczos Barna absent
Teodorovici Eugen Orlando absent
Toma Cătălin Dumitru prezent, pentru
Toma Vasilică prezent, pentru
Trufin Lucian prezent, pentru
Turos Lóránd absent
Țapu Nazare Eugen prezent, pentru
Țuțuianu Adrian prezent, pentru
Valeca Șerban Constantin absent
Verestóy Attila absent
Vulpescu Ioan absent
Wiener Adrian prezent, pentru
Zamfir Daniel-Cătălin prezent, pentru
Vela Ion-Marcel prezent, pentru

Vă mulțumesc pentru răbdare.

Reluăm apelul.

Un coleg absent a revenit în sală.

László Attila - prezent, pentru.

 
 

Doamna Ioana Bran:

Reluăm apelul la Camera Deputaților.

Halici Nicușor - prezent, pentru.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Membrii Birourilor permanente ale celor două Camere vor merge la sala Biroului de la Cameră, să numărăm.

Intimații?

Doamna Sulfina? Sărut mâna!

Domnul Viziteu, Domnul Căprar, Domnul Bădulescu, rămâneți vă rog în sală, pentru jurământ.

 
    ................................................
  Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și depunerea jurământului de către acesta.

După o scurtă pauză

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Reluăm lucrările.

Domnul senator Vela, secretarul de ședință, prezintă procesul-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS.

 
 

Domnul Ion Marcel Vela:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă prezint rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori, prin apel nominal, cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS.

La apelul nominal au răspuns și au votat pentru alegerea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității un număr de 257 de deputați și 100 de senatori, așadar, un număr total de 357 de senatori și deputați.

Ca urmare a faptului că, din totalul de 465 de deputați și senatori, au fost prezenți 361, din care 357 au votat pentru, se constată că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea în funcția de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pentru un mandat de șase ani, doamna Barbu Sulfina.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Felicitări! (Aplauze.)

O invit pe doamna Sulfina Barbu la microfon, pentru depunerea jurământului.

Vă rog.

 
 

Doamna Sulfina Barbu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Eu, Barbu Sulfina,

Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să-mi îndeplinesc cu conștiinciozitate, onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc securitatea națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Așa să îmi ajute Dumnezeu!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de ședință.) (Aplauze.)

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
  Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

După pauză

   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistată de doamna deputat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului.)

 
 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările.

Doamna secretar Ioana Bran vă va prezenta procesele-verbale referitoare la rezultatul voturilor cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS și inclusiv rezultatul votului prin apel nominal.

Vă rog.

 
 

Doamna Ioana Bran:

Am să citesc toate cele cinci procese-verbale.

 
 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

La CNSAS s-a citit!

Vă rog.

 
 

Doamna Ioana Bran:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea președintelui membru - executiv și a prim-vicepreședintelui membru - executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 359;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 359.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Domnul Badea Leonardo:

 • voturi pentru - 321;
 • voturi contra - 38.

Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan:

 • voturi pentru - 338;
 • voturi contra - 21.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea în funcții, după cum urmează:

Domnul Badea Leonardo, președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, prin revocarea domnului Negrițoiu Mișu, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013;

Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan, prim-vicepreședinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, ca urmare a demisiei domnului Coca Constantin Gheorghe Cornel, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013.

Prezentul proces-verbal a fost semnat de toți membrii Biroului permanent reunit.

 
Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Următorul.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerilor de numire în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 355;
 • numărul de voturi anulate - 52;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 303.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Doamna Sandu Veronica Tatiana:

 • voturi pentru - 243;
 • voturi contra - 60.

Domnul Niță Dragoș Tiberiu:

 • voturi pentru - 0;
 • voturi contra - 303.

Domnul Priboi Florin Bogdănel:

 • voturi pentru - 12;
 • voturi contra - 291.

Domnul Szelmenczi Adrian Iulius:

 • voturi pentru - 27;
 • voturi contra - 276.

Doamna Stoica Sonia Andreea:

 • voturi pentru - 16;
 • voturi contra - 287.

Domnul Tudor Adrian Eugen:

 • voturi pentru - 5;
 • voturi contra - 298.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin, a doamnei Sandu Veronica Tatiana.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerii de numire în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 313;
 • numărul de voturi anulate - 34;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 279.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Domnul Haller István:

 • voturi pentru - 210;
 • voturi contra - 69.

Doamna Lazăr Maria:

 • voturi pentru - 202;
 • voturi contra - 77.

Domnul Coste Marius:

 • voturi pentru - 26;
 • voturi contra - 253.

Doamna Ionescu Gloria-Elena:

 • voturi pentru - 9;
 • voturi contra - 270.

Doamna Mândrea-Muraru Mihaela:

 • voturi pentru - 4;
 • voturi contra - 275.

Domnul Tănasă Dan:

 • voturi pentru - 30;
 • voturi contra - 249.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de cinci ani, după cum urmează: domnul Haller István și doamna Lazăr Maria.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. (adoptat)

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 361;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 361, din care:
 • voturi pentru - 349;
 • voturi contra - 12.

Urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 361, din care 349 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. (adoptat)

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unor membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine, asupra candidaților propuși pentru funcția de membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 358;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 358.

Din verificarea și numărarea voturilor rezultă următoarele.

Domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, Grupul parlamentar al PSD:

 • voturi pentru - 343;
 • voturi contra - 15.

Domnul senator Bădulescu Dorin Valeriu, Grupul parlamentar al PMP:

 • voturi pentru - 337;
 • voturi contra - 21.

Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea necesară, Birourile permanente au constatat că cei doi candidați au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția pentru care au fost propuși.

Prezentele procese-verbale au fost semnate de membrii Birourilor permanente reunite.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Continuăm cu depunerea jurământului.

Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul României a hotărât numirea domnului Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, în calitate de membru al Comisiei SRI, numirea domnului deputat Căprar Dorel- Gheorghe și a domnului senator Bădulescu Dorin-Valeriu, în calitate de membri ai Comisiei SIE.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 0:53
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro