Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/12-07-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 28-06-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017

4. Numiri:
  4.3 Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

5. Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Avize de la Comisiile pentru drepturile omului, Comisiile juridice, Comisiile pentru egalitate de șanse, ale celor două Camere ale Parlamentului.

Vă rog, domnule Varga, Comisia juridică.

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt, de fapt, două avize ale celor trei comisii.

Prin Adresa nr. 130 a Biroului permanent din data de 1 martie 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prin care se solicită declanșarea procedurii de numire a unui noi membru în cadrul Colegiului director.

În ședința comună din data de 14 martie 2017, Birourile permanente reunite au stabilit ca propunerile pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să fie înaintate Birourilor permanente reunite, pentru ca ulterior să fie afișate pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării de eventuale obiecțiuni.

Cu Adresele nr. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 ale Birourilor permanente din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au transmis candidaturile depuse pentru postul vacant în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și anume, au înaintat următoarele candidaturi: Moisă Denis Eduard, Niță Dragoș Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea și Tudor Adrian Eugen.

Potrivit prevederilor aceleiași ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, membrii celor șase comisii au analizat aceste documente prezentate pentru fiecare candidat propus.

Prin Notificarea depusă în data de 26 iunie 2017, domnul Moisă Denis Eduard își retrage candidatura pentru calitatea de membru în Colegiul director din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În urma verificării dosarelor candidaților, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condițiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, și anume, au dat aviz favorabil pentru următorii candidați: Niță Dragoș Tiberiu, Priboi Florin Bogdănel, Sandu Veronica Tatiana, Szelmenczi Adrian, Stoica Sonia Andreea și Tudor Adrian Eugen.

Prin Adresa nr. 710 BP din data de 9 mai 2017, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prin care solicită demararea procedurilor, ca urmare a vacantării unor mandate de membri în cadrul Colegiului director.

În ședința comună a Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au fost prezentate candidaturile depuse pentru Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Birourile permanente ale celor două Camere au înaintat următoarele candidaturi: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan.

În urma verificării dosarelor candidaților, s-a constatat că toate candidaturile depuse întrunesc condițiile prevăzute de prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată.

Față de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru următorii candidați: Coste Marius, Haller István, Ionescu Gloria-Elena, Lazăr Maria, Mândrea-Muraru Mihaela, Tănasă Dan.

Anexăm, alăturat, documentele pentru ocuparea celor două posturi vacante.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comentarii? Fără comentarii...

Vă rog. Domnul Duruș?

Domnul Vlad-Emanuel Duruș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Noi înțelegem foarte bine că este vorba de o numire politică. Sigur că noi am fi preferat să fie o numire bazată pe meritocrație și vom lupta pentru aceasta, dar, în această speță, vorbim despre o numire politică.

Cu toate acestea, ceea ce ar fi fost normal, decent și nu se poate afirma că este o pretenție exagerată, este ca acești candidați să fie efectiv audiați în acea ședință a celor șase comisii comune, la care am participat și eu. Noi nu avem nici cea mai vagă idee despre acești candidați, cu toate că, într-adevăr, multora li s-au prezentat CV-urile, dar, oricât de impresionant ar fi un CV, una este observarea datelor prezentate în format scris ale unor candidați, și alta este audierea efectivă a acestora, pentru a vedea modul cum aceștia gândesc, în momentul în care sunt puși față în față cu o speță concretă.

În același timp, vreau să punctez și faptul că s-a afirmat de la această tribună, de colegii din majoritatea parlamentară, s-a susținut redarea încrederii Parlamentului, repunerea Parlamentului pe locul primordial în democrația noastră.

Să știți că și acestea sunt mici detalii care ajută în acest demers. Așadar, haideți să nu mai sărim peste pași normali și să procedăm într-adevăr la punerea Parlamentului pe locul său legitim în cadrul statului de drept. Din acest demers, face parte și audierea, atunci când se impune, a acestor candidați.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

(Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.)

Domnul Vasile Varga:

Strict ce s-a întâmplat în Comisia juridică, ce s-a hotărât.

Încă de la data de 14 martie 2017 s-a înaintat Birourilor permanente reunite solicitarea afișării pe paginile de Internet ale celor două Camere, în vederea prezentării eventualelor obiecții pentru fiecare candidat.

Nu am examinat decât următoarele documente: curriculum vitae; declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste; declarația pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate sau nu a aparținut acestora; diploma de studii; precum și certificatul de cazier judiciar.

Am constatat ulterior că toate candidaturile au fost publicate pe paginile de Internet ale Camerei Deputaților și Senatului.

Deci condițiile pentru acești candidați au fost cele pe care noi le-am avizat în Comisia juridică.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles, domnule președinte.

Eram convins că ați făcut tot ceea ce trebuie la comisie.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă informez că și acest vot se exprimă prin buletine, potrivit art. 98 din Regulament. Vom avea două buletine aici, așa cum am explicat. O să mai explicăm încă o dată, la sfârșit - unul pentru numirea unui membru pentru un rest de mandat și respectiv unul pentru numirea a doi membri, pentru un mandat de 5 ani.

Cele două buletine vor fi completate conform avizelor comisiilor, pentru a fi aprobat la vot.

  ................................................
 

Doamna Ioana Bran:

  ................................................

Următorul.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerilor de numire în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 355;
 • numărul de voturi anulate - 52;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 303.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Doamna Sandu Veronica Tatiana:

 • voturi pentru - 243;
 • voturi contra - 60.

Domnul Niță Dragoș Tiberiu:

 • voturi pentru - 0;
 • voturi contra - 303.

Domnul Priboi Florin Bogdănel:

 • voturi pentru - 12;
 • voturi contra - 291.

Domnul Szelmenczi Adrian Iulius:

 • voturi pentru - 27;
 • voturi contra - 276.

Doamna Stoica Sonia Andreea:

 • voturi pentru - 16;
 • voturi contra - 287.

Domnul Tudor Adrian Eugen:

 • voturi pentru - 5;
 • voturi contra - 298.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, rest de mandat, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin, a doamnei Sandu Veronica Tatiana.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerii de numire în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
 • numărul total de voturi exprimate - 313;
 • numărul de voturi anulate - 34;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 279.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Domnul Haller István:

 • voturi pentru - 210;
 • voturi contra - 69.

Doamna Lazăr Maria:

 • voturi pentru - 202;
 • voturi contra - 77.

Domnul Coste Marius:

 • voturi pentru - 26;
 • voturi contra - 253.

Doamna Ionescu Gloria-Elena:

 • voturi pentru - 9;
 • voturi contra - 270.

Doamna Mândrea-Muraru Mihaela:

 • voturi pentru - 4;
 • voturi contra - 275.

Domnul Tănasă Dan:

 • voturi pentru - 30;
 • voturi contra - 249.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de cinci ani, după cum urmează: domnul Haller István și doamna Lazăr Maria.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 15:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro