Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.135/06-10-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 27-09-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2017

10. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 38, articolului 41 și articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 283/2017, L366/2017. (adoptată)
 
see bill no. 283/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Punctul 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 și art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Vă rog, raport.

Comisia?

Domnul Mocioalcă, domnul președinte.

Domnul Ion Mocioalcă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți și stimați colegi,

Vă prezint Raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 38, art. 41 și art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 și art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49, din 22 ianuarie 2016.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolelor menționate, în sensul stabilirii unei proceduri de actualizare a indemnizației pentru limită de vârstă, anual, cu rata medie a inflației, cunoscută în fiecare an la 1 ianuarie, cu respectarea regulii conform căreia dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație mai mică, se menține cea aflată în plată.

De asemenea, se are în vedere punerea în acord a Legii nr. 96/2006 cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus în ședința din 18.09.2017, la lucrările comisiei fiind prezenți nouă membri, din totalul de 11.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 8 voturi pentru și o abținere, să supună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 și art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în forma propusă de inițiatori.

Comisia a întocmit raport de adoptare, fără modificări, a propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 alin. (3) lit. c) din Constituție și urmează a fi dezbătută și adoptată de cele două Camere ale Parlamentului, în ședință comună, conform dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

Comisia propune adoptarea, fără modificări.

Vă rog, supun votului propunerea dumneavoastră, de adoptare.

Cine este pentru? 241.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu votează? Nu. Aprobat. Adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 22:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro