Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/03-11-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 30-10-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 185/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 185/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art.11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social - PL-x 185/2017; procedură de urgență; caracter organic.

Guvernul?

Doamnă secretar de stat, vă rog.

Doamna Magda Ștefania Bîrlibescu (secretar de stat, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Prin modificările propuse de proiectul de act normativ supus dezbaterii, s-a dorit a se asigura o bună desfășurare a atribuțiilor ministeriale ale Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și evitarea blocajelor juridice care puteau surveni în aplicarea actelor normative modificate și, de asemenea, în gestionarea problemelor de interes pentru partenerii sociali și societatea civilă.

Față de cele prezentate, vă rugăm să acordați un vot favorabil proiectului de act normativ supus dezbaterii.

Mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul? Comisia pentru muncă?

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 185/2017, din 8 mai 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare armonizarea dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62/2011 și ale Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social cu atribuțiile conferite Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, respectiv corelarea cu noua structură ministerială dispusă de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2017, prin înlocuirea în cuprinsul celor două legi a sintagmei "Ministerul Muncii și Justiției Sociale" cu sintagma "Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social", precum și a sintagmei "ministrul muncii și justiției sociale", cu sintagma "ministrul consultării publice și dialogului social".

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog, mai rămâneți puțin. Propuneți-ne timpul de dezbatere. Este procedură de urgență.

Doamna Violeta Răduț:

15 minute.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea făcută.

Să înceapă votul.

Mulțumesc.

109 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abțineri. Timpul de dezbatere a fost adoptat.

Dezbateri generale?

Nu intervine nimeni la dezbateri generale.

Neavând amendamente, rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 8:37
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro