Natalia-Elena Intotero
Natalia-Elena Intotero
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/13-11-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 06-11-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2017

13. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
    13.1 Natalia-Elena Intotero
 
see:

 

Domnul Ben-Oni Ardelean:

  ................................................

Dau cuvântul domnului...

Nistor Laurențiu nu este.

Așadar, depuneți în scris, din partea Ministerului delegat pentru Fonduri Europene.

Dau cuvântul domnul Petru Andea, pentru a da un răspuns doamnei deputat, referitor la programele și proiectele pe care ministerul le are în vedere pentru anul școlar 2017-2018 și, de asemenea, aș dori ca în continuare să răspundă și doamnei deputat Oana Bîzgan, din partea USR. Este în sală?

Pe aceasta o depuneți în scris, domnule ministru.

Vă mulțumesc.

Aveți cuvântul.

Domnul Petru Andea (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale):

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect "Programele și proiectele pe care Ministerul Educației Naționale le are în vedere pentru anul școlar 2017-2018" vă comunicăm următoarele.

În România, părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, din familii cu venituri modeste, romi și alte minorități, dar și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Pentru aceste grupuri vulnerabile, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017, Strategia prin reducerea părăsirii timpurie a școlii, document programatic care conține mecanisme și măsuri care trebuie implementate până în 2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, care au finalizat cel mult clasa a VIII-a și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau de formare profesională.

Alte politici generale, ca măsuri afirmative în sprijinul asigurării incluziunii sociale, sunt: alocarea de locuri speciale pentru copii romi, în licee și în universități - 2800-3000 de elevi anual în licee, 500-600 de studenți admiși anual în universități; dezvoltarea și aplicarea curriculumului de limba romani și istoria, cultura și civilizația romani la nivel preprimar și primar de învățământ; aprobarea Ordinului nr. 6151/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România și a Ordinului-cadru nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; aprobarea H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educațional-speciale, școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.

De asemenea, Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2015, oferă o viziune a învățământului terțiar din România, fiind elaborată ca o structură interrelațională, de condiții de sprijin și piloni, care va fi susținută prin mai multe măsuri și inițiative pe termen scurt, mediu și lung, cu orientare spre îmbunătățirea participării, calității și eficienței pentru învățământul terțiar.

Strategia educării și formării profesionale din România, pentru perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, promovează dezvoltarea unui sistem accesibil, atractiv și competitiv. De asemenea, prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, a fost aprobată Metodologia de organizare și de funcționare a învățământului dual, fiind reglementat învățământul profesional de tip dual, organizat la inițiativa operatorilor economici, elevii beneficiind de sprijin financiar din partea acestora.

Un alt proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului învățământului secundar și terțiar este Proiectul ROSE, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în perioada 2015-2022, în valoare de 200 de milioane de euro.

Beneficiarii Proiectului ROSE sunt: elevii înmatriculați în cele aproximativ 1000 de licee de stat, cu performanțe scăzute, în special elevii din grupuri dezavantajate, personalul din licee incluzând directori și cadre didactice, studenți înmatriculați în primul an de studiu, în instituțiile de învățământ terțiar selectate, în special studenții din grupurile dezavantajate.

Alte măsuri în detaliu, pe care le aplică Ministerul Educației Naționale, sunt prezentate într-o anexă care are mai mult de două pagini și pe care vă rog să-mi îngăduiți să nu o citesc de la tribună.

Vă mulțumesc!

Domnul Ben-Oni Ardelean:

Mulțumim, domnule ministru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 19:25