Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.173/05-12-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 27-11-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2017

10. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

   

După o scurtă pauză

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să luați loc, să putem continua ședința consacrată răspunsurilor la interpelări.

 
Andrei Daniel Gheorghe

Domnul Daniel Gheorghe are o interpelare adresate Ministerului Transporturilor.

Domnule Dragoș Titea, vă rog.

Domnul Titea să vă prezinte și dacă aveți ceva de spus?

Domnul Titea. Înțeleg că o și depuneți...

 

Domnul Dragoș Titea (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, Departamentul investiții, a inclus Proiectul "Pasarela Pietonală peste DN1 Km 19 plus 810" în lista obiectivelor de investiții pe anul 2017.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule deputat.

I-ați depus-o și în scris.

Da, vă rog.

 
 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc pentru răspuns.

Sper ca în cel mai scurt timp acest obiectiv să fie dus la bună îndeplinire. Este o chestiune, cum știți, care ține de siguranța traficului și siguranța cetățenilor care se deplasează în acea zonă. Nu are niciun fel de conotație de altă natură, iar atunci când vine vorba de siguranța oamenilor, aceasta cred că trebuie să fie pusă pe primul plan.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Următoarea.

 
Tinel Gheorghe

Domnul Petru Movilă are o interpelare adresată Ministerului Transporturilor. Nu este prezent.

Vă rog, domnule secretar de stat, o depuneți.

Următoarea.

Tot domnul Petru Movilă are o interpelare adresată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Este prezentă doamna secretar de stat Toader. Nu este prezent domnul Movilă.

Vă rog, doamnă secretar de stat, să o depuneți în scris.

Domnul Tinel Gheorghe are o interpelare adresată Ministerului Finanțelor Publice.

Domnule Ghizdeanu, vă rog.

 

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea domnului deputat se referă la "Incompetența și nepăsarea administrației orașului Fierbinți Târg", interpelare adresată domnului ministru, și în răspunsul dat ne referim, de fapt, la faptul că prevederile art. 10 din Legea administrației publice locale discută despre principiile autonomiei locale, și conform prevederilor art. 3 din actul normativ, autonomia locală este "dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii."

Acest drept se exercită de consiliile locale și primar și, ca urmare, competențele Ministerului Finanțelor Publice sunt limitate.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: "Formarea și utilizarea fondurilor publice locale și contul de execuție a bugetelor locale sunt supuse controlului Curții de Conturi, potrivit legii."

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Tinel.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Interpelarea mea era legată de faptul că vom asista sau asistăm deja la intrarea în faliment, în incapacitate de plată a primului oraș din România, orașul Fierbinți, și asta datorită faptului că se manifestă la nivel central o lipsă de responsabilitate crasă.

Fierbințiul a împrumutat, domnule secretar de stat, acum doi ani, 160 de miliarde, cu avizul, cu aprobarea Ministerului de Finanțe, în condițiile în care bugetul lor nu depășește undeva la 60 de miliarde.

Or, dumneavoastră nu puteți să fugiți de responsabilitatea aceasta!

Eu înțeleg că din punct de vedere politic nu vă interesează și că ați lăsat autoritățile locale să facă ce vor ele, dar responsabilitatea controlului, a modului cum se cheltuiește banul public, e și a dumneavoastră, nu numai a Curții de Conturi.

Da, m-am adresat dumneavoastră, Ministerului Finanțelor, dar în egală măsură m-am adresat și Curții de Conturi, pentru că la ce se întâmplă acolo, jaful pe banul public, nu puteți să asistați nepăsători, să veniți la tribuna Parlamentului și să spuneți: "Domnule, pardon, este autonomie, este responsabilitatea lor!".

Păi, dumneavoastră de ce mai existați atunci, Ministerul Finanțelor?!

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
Cristina-Mădălina Prună

Următoarea interpelare, adresată tot Ministerului Finanțelor, de doamna deputat Prună Cristina. Este? Da, este.

Domnul Ghizdeanu.

Vă rog.

 

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

De data aceasta este un răspuns mai detailat și permiteți-mi să-l citesc, fiind răspunsuri detaliate la interpelarea doamnei deputat Cristina-Mădălina Prună.

1. Referitor la întreprinderile publice monitorizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 de către Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor art. 31 din Ordonanța nr. 109/2011, Ministerul Finanțelor Publice acționează și ca instituție de monitorizare, procedura de monitorizare, direcția de specialitate sau persoanele desemnate pentru exercitarea acestei competențe fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Astfel, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.874/2016, autoritățile publice și întreprinderile publice sunt controlate din perspectiva obligativității aplicării cadrului normativ instituit prin ordonanța de urgență.

În conformitate cu prevederile ordinului, în prezent, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice sunt monitorizate un număr de 151 de întreprinderi publice de subordonare centrală și 1.197 de întreprinderi publice de subordonare locală.

Totodată, menționăm că toate autoritățile publice tutelare cu competențe în supravegherea implementării prevederilor ordonanței dispun de pârghiile care să le permită verificarea nerespectării culpabile a termenelor prevăzute de lege pentru derularea procesului de selecție, a lipsei de diligență în administrarea societății și în parcurgerea etapelor procedurii de selecție.

2. Referitor la sancțiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011. În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice menționat, persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sunt împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de ordonanță.

În aplicarea ordinului și având în vedere includerea și a Ordonanței de Guvern nr. 109/2011... în Proiectul Legii prevenirii, precizăm că aparatul de inspecție economico-financiară al Ministerului Finanțelor Publice a aplicat un număr de 640 de sancțiuni contravenționale avertisment, din care 12 avertismente autorităților publice tutelare ale întreprinderilor publice de subordonare centrală, respectiv: Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerului Dezvoltării Regionale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Transportului, Ministerului Turismului, Ministerului Economiei, Agenției Domeniilor Statului, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Energiei.

3. Referitor la Raportul anual privind întreprinderile publice, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor art. 58 din Ordonanță, menționăm că acest raport este finalizat și transmis spre avizare conducerii ministerului, urmând a fi prezentat Guvernului.

Răspunsul a fost redactat înainte. Acest raport a fost chiar în ședința de săptămâna trecută discutat și aprobat.

Menționăm că ulterior prezentării raportului în ședința de Guvern, acesta va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Domenii de activitate, Guvernanță corporativă, Rapoarte generale periodice.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă doamna deputat vrea să intervină?

Vă rog, doamnă deputat.

Vă rog, domnule director, îi și dați... îi dați doamnei deputat răspunsul.

Vă rog, doamnă deputat.

 
 

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

M-ar fi interesat să știu exact care au fost aceste avertismente, dar și cuantumul amenzilor care au fost acordate de Ministerul Finanțelor Publice și lista ministerelor și a companiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

A fost prezentat răspunsul doamnei deputat.

Mulțumesc.

 
Andrei Daniel Gheorghe

Mergem mai departe.

Din partea Ministerului Educației Naționale, domnul Petru Andea, secretar de stat.

Vă rog, aveți un răspuns pentru domnul deputat Daniel Gheorghe.

 

Domnul Petru Andea (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea are ca subiect ideea că "Elevii de clasa a V-a vor învăța de cinci ori mai multe despre islam decât despre creștinism".

Programa de clasa a V-a folosește două tipuri de formulări, referitor la problema apariției creștinismului și a evoluției acestuia în Evul Mediu. Unele explicite, de exemplu, studiul de caz dedicat apariției creștinismului în contextul lumii romane, și altele implicite, așa cum este cazul domeniului de conținut dedicat Europei medievale.

Dincolo de analiza fenomenului religios, strict circumscris, studiul de caz dedicat apariției creștinismului, toată construcția politică și culturală europeană, așa cum este structurată în domeniul de conținut "Europa medievală", este definită de prezența creștinismului, de la apariția noilor popoare europene, până la expansiunea europeană. Un exemplu bun este cel legat de problematica cruciadelor. Mai mult decât prezentarea faptelor istorice, tema permite o reflecție asupra valorilor culturale și spirituale universale, dar și asupra problemelor legate de coexistența pașnică a unor culturi și religii diferite.

Conținutul programei școlare în vigoare, precum și manualele pot fi consultate la următoarele adrese... Și sunt date adresele.

Manualele menționate respectă prevederile programei, alocând celor două teme - creștinismul și civilizația islamică - un spațiu editorial proporțional. Astfel, tema creștinismului apare o dată în capitolul dedicat lumii romane, apoi este reluată și prezentată extins în toate capitolele pe care manualul le dedică lumii medievale.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat, vă rog.

 
 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Știți că am un mare respect pentru dumneavoastră, domnule profesor Petru Andea, și știu că sunteți unul dintre oamenii pentru care aceste valori creștine contează cu adevărat în spațiul public românesc.

Ceea ce mi s-a părut absolut ciudat îl reprezintă felul în care sunt dispuse cele două chestiuni abordate în studiu: pe de o parte, creștinismul și valorile creștine în Europa, iar pe cealaltă parte, islamul și expansiunea sa.

Dacă la creștinism avem o abordare mai curând relativistă și mai restrânsă, care nu ține cont de faptul că trăim într-o civilizație creștină, că suntem un continent, suntem o civilizație, o societate întemeiată pe valorile moștenite de la Hristos, iar cealaltă - aspectul pe undeva, mai academic, și mai laborios, și mai bine fundamentat, după părerea mea, din punctul de vedere al ceea ce înseamnă modul de prezentare a unui domeniu, al islamului și al impactului pe care l-a avut în vremea respectivă.

Aici eu cred că există o problemă, în ceea ce înseamnă planurile cadru și programa școlară. Și ar trebui ca dumneavoastră, cei din minister, să fiți mai atenți în momentul în care se propun anumite teme de studiu. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care educația poate fi într-un fel manipulată prin diverse mijloace care țin, îmi permit să spun, de corectitudine politică, deoarece cred că acest rol pe care islamul îl primește în acest context nu este determinat nici de un element de cultură generală necesară elevilor de clasa a V-a, în speță, nu este determinat nici de o cerere a comunității musulmane - de altfel, foarte loială statului român, de la noi din țară -, ci ține pur și simplu de acest mental al lumii noi, al lumii corect politice, al lumii care se debarasează treptat de valorile și de rădăcinile creștine.

Și aici, dumneavoastră, cei din minister, trebuie - îmi pare rău s-o spun - trebuie să aveți grijă să vedeți cine și în ce fel inserează în manuale aceste chestiuni care pe undeva pot determina mentalitatea pe termen mediu și lung a tinerilor.

Eu, personal, mi-aș dori ca în aceste manuale școlare tinerii și copiii să cunoască și rolul pe care l-a avut poporul român în civilizația creștină, să cunoască despre sfinții români, despre martirii români, să cunoască prezența în implicarea Principatelor Române - Țara Românească, și Moldova, și Transilvania - la cruciade, în special cruciadele târzii.

De asemenea, mi s-ar părea pe undeva esențial, decât să acceptăm astfel de norme ideologice corect politice, ca tinerii să cunoască cum un copil de vârsta lor - și mă refer la Matei Brâncoveanu...

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

fiul domnului... Țării Românești, s-a jertfit pentru credința creștină.

Așadar, cred că trebuie avută mare grijă și trebuie să ținem cont care sunt realitățile și valorile pe care se întemeiază societatea românească.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Din partea Ministerului Cercetării și Inovării, este prezent domnul secretar de stat, nu este prezent domnul deputat.

Vă rog să-i dați în scris.

Din partea Ministerului Sănătății, la fel. Este vorba de un Acord între Ministerul Sănătății și centrele de transplant din Italia.

Vă rog să dați în scris, domnului deputat, răspunsul.

Din partea Ministerului Afacerilor Externe, este prezent domnul secretar de stat.

Nu este prezentă, din păcate, domnule secretar de stat, nu este prezentă doamna deputat. Și atunci, vă rog să-i lăsați în scris.

Din partea Ministerului Muncii... nici doamna deputat Cosma nu este prezentă. Și îl rog pe domnul secretar de stat să lase secretariatului, pentru a fi distribuit, răspunsul.

Iar din partea Ministerului Justiției, și domnului Rădulescu, și domnului Matei Dobrovie, le va fi transmis de secretariat și de doamna secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, răspunsul.

Nemaifiind alte intervenții, vă mulțumesc mult.

Stimați colegi, declar ședința închisă.

Mâine, zi de comisii.

Ne vedem miercuri dimineață.

La revedere!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 17,30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2024, 6:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro