Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.173/05-12-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 27-11-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2017

9. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018 (PHCD 96/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 96/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

4. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018.

Îl invit pe domnul chestor Mircea Drăghici pentru prezentarea notei de fundamentare.

Și apoi, din partea Comisiei pentru buget, domnul vicepreședinte.

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Notă privind bugetul Camerei Deputaților propus pentru anul 2018.

Proiectul de buget al Camerei Deputaților pe anul 2018 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura serviciilor și a consultării cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, fiind dimensionat la suma totală de 421.300 mii de lei. Din această sumă, 12.800 mii de lei au fost prevăzuți pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019.

Pe titluri de cheltuieli, volumul total al creditelor bugetare proiectate pe anul 2018, la Capitolul 51.01 se prezintă astfel: cheltuieli de personal - în sumă de 307.792 mii de lei, la fundamentarea fondului salariilor de bază pe anul 2018 luându-se în calcul influențele aplicării prevederii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Bunuri și servicii, în sumă de 54.616 mii de lei. Creditele bugetare au fost stabilite pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materialele necesare desfășurării activității legislative, pentru cheltuielile de protocol, cheltuielile privind cazarea și transportul aferente deplasărilor interne, dar și a celor din străinătate pentru deputați și personal, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

La "Alte transferuri, contribuții și cotizații la organismele internaționale" s-a prevăzut suma de 92 de mii de lei, potrivit înțelegerii între cele două Camere aceste plăți efectuându-se alternativ.

Cheltuieli pentru active nefinanciare, în sumă de 30.300 mii de lei, sunt necesare pentru construcții - 5.000 mii de lei, lucrări privind retehnologizarea ascensoarelor și fațadă parcaj subteran; pentru dotări independente - 5.728 de mii de lei; pentru alte cheltuieli asimilate investițiilor - 740 de mii de lei.

Cheltuieli pentru asistență socială, în sumă de 28.500 mii de lei, prevăzute pentru cheltuielile aferente indemnizației acordate foștilor deputați, precum și persoanelor care în anul 2018 vor înceta activitatea în condițiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

La activitățile finanțate din venituri proprii, pentru anul 2018 se propune, atât la resurse, cât și la cheltuieli, suma de 23.293 mii de lei.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule chestor.

Domnule vicepreședinte al Comisiei pentru buget, vă rog să ne prezentați raportul.

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018.

Cu adresa nr. 1.779 din 23 noiembrie 2017, Secretarul General al Camerei Deputaților a transmis, pentru examinare și avizare în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților în ședința din 23 noiembrie 2017.

În urma examinării Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2018, în ședința din 27 noiembrie 2017, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbatere și adoptarea plenului în forma prezentată.

Semnează președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Viorel Ștefan, și secretarul comisiei, domnul Marilen-Gabriel Pirtea.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale sunt intervenții? Nu sunt.

A, domnul Năsui. Vă rog. Grupul USR.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Stimați colegi,

Ce ați auzit acum sunt niște cifre goale, nu aveți cum să le comparați cu nimic, pentru că ni s-a dat efectiv ce va fi anul acesta.

Dacă ne uităm la o comparație simplă cu ceea ce s-a bugetat anul trecut pentru stimabila noastră instituție, avem o creștere cu 36,5% a fondurilor pe care le vom cheltui. Asta în condițiile în care în proiectul de buget pe 2017 estimarea de creștere pentru Camera Deputaților era de doar 1,37%. Deci noi nu mai creștem, cum spuneam la începutul anului, cu 1,37%, creștem cu 36%. Asta în condițiile în care cerem poporului român să facă sacrificii, să plătească accize mai mari, să plătească un ROBOR mai mare, să plătească prețuri mai mari peste tot, le cerem lor să strângă cureaua, dar noi, în schimb, ne lăfăim în cheltuieli mai mari. Și ghiciți ce cheltuieli au crescut cel mai mult! Știți ce cheltuieli au crescut cel mai mult? Salariile, cheltuielile de personal, indemnizațiile noastre! Și știți ce a mai crescut? Asistența socială, pensiile speciale care se plătesc din bugetul Camerei.

În condițiile acestea, acesta este un buget imoral și USR va vota împotrivă. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Ar fi interesant de văzut dacă în ziua de salariu colegii ar refuza salariul, cât și suma forfetară.

Începem dezbaterile... (Vociferări.)

Vă rog, domnule Drăghici.

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Am menționat în nota de fundamentare, atunci când am prezentat cifrele seci, cum le spuneți dumneavoastră, că, în alternanță cu Senatul, Camera Deputaților plătește organismelor internaționale contribuții, cotizații și, mai mult decât atât, se pregătește Președinția Consiliului Uniunii Europene de către Camera Deputaților. Aceasta este creșterea.

Sunt creșteri și la ceea ce spuneți dumneavoastră, dar în niciun caz nu vizează procentele pe care le-ați menționat.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Nu este drept la replică, nu v-a precizat numele!

Mulțumesc.

La proiectul de hotărâre.

Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La preambul. Observații? Nu. Adoptat.

La art. 1? Nu.

2, 3, 4, 5, 6? Nu.

La Anexa nr. 1 dacă sunt intervenții? Nu.

La Anexa nr. 2?

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Există o intervenție, domnule președinte.

Creșterea pentru Președinția Consiliului European este 13 milioane de lei, asta dintr-un total de 140. Deci nu aceasta justifică creșterea.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

La Anexa nr. 2 dacă sunt intervenții? Nu.

Mulțumesc.

Am încheiat dezbaterile.

Rămâne la votul final pentru miercuri.

Mulțumesc.

Încheiem aici prima parte.

În cinci minute continuăm cu primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 0:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro