Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.4/11-01-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 21-12-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2017

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind anularea unor obligații fiscale (PL-x 458/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 458/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Continuăm cu punctul 8. Este cel adus din spate, de la 20, cred. (Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale.)

Domnule Munteanu, 8-ul e cel de la 20, da? PL-x 458/2017?

Vă rog, Comisia pentru buget. (Discuții în sală.)

... mă rog, pe care l-ați adus la 8, PL-x 458... Ați cerut pe poziția 8.

Comisia pentru buget, vă rog.

Vă rog.

Voci din sală:

Inițiatorul.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Inițiatorul, îmi cer scuze.

Domnul... doamna... domnul... am pe domnul Huțucă, domnul Răcuci, domnul Ștefan, doamna Turcan.

Nu mai vrea inițiatorul?

Da. OK.

Domnul Lucian-Ovidiu Heiuș:

Bună ziua!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest act normativ are ca obiect de reglementare anularea unor obligații fiscale, în vederea evitării dublei impuneri pe fondul interpretării neunitare a legislației fiscale. Anularea diferențelor de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit, contribuții sociale și obligații fiscale accesorii aferente acestora, în cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținută de către persoane fizice din transferul proprietăților imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, cât și anularea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată realizate de persoane care au întreprins activități agricole prin alte metode decât cele industriale.

Practic, prin acest proiect de lege corelăm niște modificări ale Codului fiscal, care au fost făcute ulterior și să nu fie aplicate pentru oameni care au desfășurat activități înaintea apariției acestor modificări.

Vă mulțumim frumos.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 7 noiembrie 2017.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege supus dezbaterii are un obiect de reglementare prezentat pe larg de colegul nostru de la PNL, Lucian Heiuș.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în data de 5 decembrie 2017.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri?

Domnul Neagu.

Domnul Nicolae Neagu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Național Liberal va susține această inițiativă legislativă. Ea este corectă pentru că vine să pună la locul lor și în ordine ceea ce la un moment dat, dintr-o interpretare anume, în acea perioadă, a dus la o dublă impunere.

Eu aș vrea să vă reamintesc că în conținutul acestui proiect de lege există și acea chestiune care a fost reclamată de mai mult timp de crescătorii de ovine. Și, în mod special, am venit pentru această chestiune, întrucât inițiativa legislativă, practic, cuprinde două părți, a două inițiative legislative distincte, pe același subiect. La una dintre ele am fost și eu coinițiator.

Și bineînțeles că această reglementare - care anulează diferențele de TVA stabilite până la 31 decembrie 2016, care, începând cu data de 1 ianuarie 2017, ducea la această dublă impunere, aplicându-se regimul special pentru agricultori, prevăzut la art. 315 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 - vine în definitiv să aducă în echilibru și în bună înțelegere situația agricultorilor care s-au confruntat cu această perioadă a dublei impuneri.

Deci Partidul Național Liberal va susține inițiativa legislativă.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt?

Domnul Erdei? Domnule Erdei, vreți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Erdei Dolóczki István:

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte de ședință,

Mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul în această privință. Este vorba de modificarea Codului de procedură fiscală, în sensul în care să reparăm măsura luată acum doi ani, în 15 decembrie 2015, când, printr-un ordin al ANAF-ului, administrarea fiscală a contribuabililor mici a fost transferată la nivel de regiune.

S-ar fi părut, la momentul respectiv, că este o măsură bună, ajută la colectarea banilor, dar nu s-a dovedit acest lucru. Din contră, există foarte mari nemulțumiri din partea contribuabililor mici, care până atunci, până la reorganizare, trebuiau să meargă până la centrul de județ, acum trebuie să meargă la centrul de regiune.

Tocmai pentru acest lucru am introdus un alineat în Codul de procedură fiscală, în sensul ca administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii să se facă la nivel de județ în mod obligatoriu, începând cu prima zi a trimestrului care urmează apariției legii.

Eu mulțumesc pentru sprijinul colegilor din celelalte partide pentru această inițiativă și vă rog să susțineți această modificare.

Mulțumesc mult.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da. Alte intervenții?

Domnul Heiuș.

Domnul Lucian-Ovidiu Heiuș:

Partidul Național Liberal va susține acest act normativ care aduce de fapt contribuabilii aproape de fisc, ca să fie administrați în localitățile unde își desfășoară ei activitatea.

Nu considerăm normal ca printr-o lege să ne implicăm în modul de organizare a ANAF-ului. Dar, trecând peste acest lucru, considerăm că este un lucru bun ca contribuabilii mijlocii să fie administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și vom vota în favoarea acestui proiect de lege.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule Heiuș, eu nu vă văd la inițiatori. Nu, dar ați vorbit ca inițiator, nu? Nu? OK.

Nu mai sunt intervenții.

La articole dacă sunt?

Nu. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 12:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro