Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 10-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 10 iunie 2020

20. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții, următoarele legi:

 1. Legea pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 647/2019; procedură de drept comun;
 2. Legea privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid-19; PL-x 304/2020; procedură de urgență;
 3. Legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică; PL-x 314/2020; procedură de urgență;
 4. Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea; PL-x 568/2019; procedură de drept comun;
 5. Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; PL-x 63/2020; procedură de drept comun;
 6. Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; PL-x 157/2019; procedură de drept comun;
 7. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 297/2020; procedură de drept comun;
 8. Legea privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță; PL-x 217/2020; procedură de drept comun;
 9. Legea pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; PL-x 289/2020; procedură de urgență;
 10. Legea privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene; PL-x 354/2020; procedură de urgență;
 11. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor; PL-x 244/2020; procedură de urgență;
 12. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice; PL-x 62/2020; procedură de drept comun;
 13. Legea privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social; PL-x 337/2020; procedură de drept comun.

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgență și de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 10 iunie 2020.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

Invit membrii Biroului permanent la ședința de Birou permanent, la sala "Mihai Viteazul".