Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 10-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 10 iunie 2020

21. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  21.34 Mihai Niță - declarație politică cu tema "Toleranța față de trădători ne va distruge pe toți";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Mihai Niță:

"Toleranța față de trădători ne va distruge pe toți"

În condițiile funcționării defectuoase a statul român, care își dezvăluie pe zi ce trece tot mai multe și mai grave slăbiciuni, consider că reorganizarea și consolidarea statului se impune, inclusiv din cauza pericolului de pierdere a suveranității, motivația fiind falimentul economic ce rezidă dintr-o politică dezastruoasă, bazată pe împrumuturi masive și blocaje economice. Vă propun spre analiză și aprobare, următorul program de obiective:

 1. Independența administrativă și legislativă a poporului român, pe temeiul tratatelor internaționale și neamestecul niciunei puteri din afară în treburile sale.
 2. Egalitatea drepturilor politice.
 3. Contribuție generală.
 4. Diminuarea fondurilor privitoare la lista civilă, până la limita evitării corupției.
 5. Introducerea răspunderii, prin lege, pentru miniștri și pentru toți funcționarii publici.
 6. Libertatea absolută a presei.
 7. Orice recompensă să fie acordată de popor, prin reprezentanții săi, iar nu de președinte, după voia sa.
 8. Înființarea Gărzii Naționale.
 9. Emanciparea țăranilor fără pământ și împroprietărirea lor prin despăgubire.
 10. Reprezentanții oficiali ai țării în străinătate să fie persoane care și-au confirmat loialitatea față de România.
 11. Desființarea rangurilor titulare incompatibile cu funcțiile concrete.
 12. Interzicerea pedepsei degradante cu bătaia, aplicată uneori ca expresie a forței abuzive a statului.
 13. Desființarea, atât în faptă, cât și în vorbă, a pedepsei cu moartea. Se știe bine că, în anii din urmă, unii arestați sau condamnați au murit în condiții neelucidate, în timpul anchetei, sau în timpul detenției.
 14. Așezăminte penitenciare cu funcție reală de reeducare.
 15. Modificarea Constituției. Printre modificările esențiale să figureze și alegerea reprezentanților tuturor intereselor profesionale oneste și necesare țării.

Dacă ceva anume vi se pare anacronic în cele prezentate, vă informez că obiectivele aparțin revoluționarilor lui Tudor Vladimirescu, în cadrul Proclamației de la Islaz, pe care a citit-o Ion Heliade Rădulescu în ziua de 9 iunie 1848, adică în urmă cu aproape două secole. La 11 iunie, sub presiunea maselor, domnitorul Gheorghe Bibescu a fost nevoit să accepte termenii proclamației și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu. Proclamația de la Islaz a fost concepută ca act constituțional, suprapunându-se, în bună măsură, Declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, din 1789.

Dezagreabil pentru un Guvern, care se pretinde a fi liberal, este suprapunerea pregnantă a situației din România contemporană cu vremurile fanarioților, când țara ajunsese la cheremul străinilor, iar statul făcea sluj în fața domnitorului obedient, ce răspundea la cerințele forțelor străine, nu la ale țării pe care o conducea spre abis.

După 199 de ani de la gloriosul eveniment produs de revoluționarii români, ne aflăm în aceeași stare de fapt, iar alegerile care se apropie ne obligă la maximum de prudență și responsabilitate față de țară. Am tolerat prea mult nesăbuința și reaua-credință a unor personaje cocoțate cum-necum în vârful piramidei, iar asta ne va costa vreme îndelungată ca națiune. Mare parte dintre amploaiații de azi au trădat încrederea și speranțele cetățenilor care au votat pentru un trai decent într-o țară democrată. Toleranța față de trădători ne va distruge pe toți! Așa credea ilustrul revoluționar francez Robespierre, iar noi credem la fel.