Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 24-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2020

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Găvrilă Ghilea

Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5; (PL-x 294/2020). (rămas pentru votul final)  

Domnul Găvrilă Ghilea (de la tribună):

Proiect de Lege 294/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu dezbaterea și avizarea acestui act normativ, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 12 mai 2020.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, în fapt, transmiterea unui teren aferent liniei C.F.R. București-Progresu către București Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în domeniul public al Municipiului București.

Conform celor prezentate în expunerea de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porțiunea dintre pasajul Toporași și pasajul Carol, în conformitate cu Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilități publice propunând o nouă arteră carosabilă de categoria I pe direcția Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul Toporași și Pasajul Rahova.

Comisiile au examinat actul normativ, după cum urmează: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința comună online din 22 iunie 2020, iar Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat actul normativ în ședința online din data de 23 iunie 2020.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-SA, în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din raportul depus.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.