Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 30-06-2020

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 30 iunie 2020

  1. Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

 

Ședința a început la ora 14,10.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ion-Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator George-Edward Dircă, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului.

Ordinea de zi și programul de lucru, precum și modalitatea de desfășurare pentru ședința comună au fost stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două Camere.

Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi.

La primul punct al ordinii de zi avem numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Avizul comun al Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice și Comisiilor pentru egalitatea de șanse, ale celor două Camere, a fost distribuit și afișat pe paginile de Internet ale celor două Camere.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Înainte de a intra în procedura de dezbatere, dați-mi voie să vă reamintesc că în cadrul Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării avem 7 locuri vacante, după cum urmează:

- 6 locuri devenite vacante ca urmare a expirării unor mandate complete de 5 ani;

- un loc vacant pe restul de mandat, urmare a revocării mandatului doamnei Bertzi Theodora.

Cu aceste precizări, dau cuvântul doamnei deputat...

Aida Căruceru?

Doamna deputat Aida Căruceru, prezentarea avizului comun al comisiilor, vă rog.

Doamna Aida-Cristina Căruceru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis în ședința comună din ziua de 26 mai 2020 să declanșeze procedurile de numire pentru 7 mandate de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În conformitate cu prevederile din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului și ale art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, în ședința comună din ziua de 17 iunie 2020, Birourile permanente reunite au decis să înainteze Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, din Camera Deputaților, precum și Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități și Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, din Senat, propunerile pentru cele 7 mandate de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:

- pentru un rest de mandat:

  1. Frunzulică Doru-Claudian și

  2. Doamna Moța Maria;

- pentru mandat complet:

  1. Asztalos Csaba Ferenc;

  2. Bencze Marta-Iozefina;

  3. Bursuca Andrei;

  4. Covaci Lavrin-Ioan;

  5. Danciu Florin;

  6. Diaconu Adrian Nicolae;

  7. Dincă Ilie;

  8. Enache Ioana;

  9. Gheorghiu Luminița;

  10. Grama Horia;

  11. Iordache Noni-Emil;

  12. Jura Cristian;

  13. Mavrichi Ionuț;

  14. Olteanu Cătălina;

  15. Popa Claudia Sorina;

  16. Potcoavă Radu Cristian;

  17. Pruteanu Luminița-Gabriela;

  18. Sandu Veronica Tatiana;

  19. Șerban Valentina Filofteia;

  20. Ștefănescu Daniela;

  21. Tanasă Dan;

  22. Tănase Laurențiu;

  23. Tomescu Mădălina;

  24. Tontsch Daniela.

Domnul Potcoavă Radu Cristian și-a retras candidatura pentru mandatul de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Domnul Frunzulică Doru-Claudian și-a retras candidatura pentru restul de mandat de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, membrii celor cinci comisii au analizat documentele prezentate pentru fiecare candidat propus, inclusiv contestațiile depuse. În acest sens, au examinat următoarele documente: curriculum vitae, declarația pe proprie răspundere a candidatului că nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste, declarația pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate sau nu a aparținut acestora, diploma de studii, precum și cazierul judiciar. De asemenea, s-a constatat că potrivit alin. (2) al art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, candidaturile au fost publicate pe paginile de Internet ale Camerei Deputaților și Senatului.

După prezentarea candidaturilor, s-a trecut la procedura de vot. Membrii comisiilor au hotărât, cu majoritatea de voturi ale senatorilor și deputaților prezenți, să acorde aviz favorabil candidaților.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Potrivit art. 99 din Regulamentul activităților comune, votul pentru numiri este secret și se exprimă prin buletine de vot.

Buletinele de vot vor fi completate conform propunerilor din avizele comisiilor.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi.

  ................................................
 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

Domnul vicepreședinte, vă rog.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (de la tribună):

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerilor de numire în funcția de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 349;
 • Numărul total de voturi exprimate: 346;
 • Numărul de voturi anulate: 24;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate: 322.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Doamna Popa Claudia Sorina - voturi pentru: 295; voturi contra: 27;
Domnul Diaconu Adrian Nicolae - voturi pentru: 286; voturi contra: 36;
Domnul Grama Horia - voturi pentru: 293; voturi contra: 29;
Domnul Jura Cristian - voturi pentru: 298; voturi contra; 24;
Domnul Asztalos Csaba Ferenc - voturi pentru: 288; voturi contra: 34;
Doamna Olteanu Cătălina - voturi pentru: 271; voturi contra: 51;
Doamna Moța Maria - voturi pentru: 288; voturi contra: 34;
Doamna Bencze Marta-Iozefina - voturi pentru: 3; voturi contra: 319;
Doamna Tomescu Mădălina - voturi pentru: 4; voturi contra: 318;
Domnul Bursuca Andrei - voturi pentru: 4; voturi contra: 318;
Domnul Iordache Noni-Emil - voturi pentru: 1; voturi contra: 321;
Domnul Tănase Laurențiu - voturi pentru: 1; voturi contra: 321;
Doamna Gheorghiu Luminița - voturi pentru: două; voturi contra: 320;
Doamna Tontsch Daniela - voturi pentru: 9; voturi contra: 313;
Doamna Sandu Veronica Tatiana - voturi pentru: 1; voturi contra: 321;
Domnul Covaci Lavrin-Ioan - voturi pentru: 0; voturi contra: 322;
Domnul Danciu Florin - voturi pentru: 0; voturi contra: 322;
Domnul Dincă Ilie - voturi pentru: 1; voturi contra: 321;
Domnul Mavrichi Ionuț - voturi pentru: 21; voturi contra: 301;
Doamna Pruteanu Luminița-Gabriela - voturi pentru: 0; voturi contra: 322;
Doamna Șerban Valentina Filofteia - voturi pentru: 0; voturi contra: 322;
Doamna Ștefănescu Daniela - voturi pentru: 0; voturi contra: 322;
Domnul Tanasă Dan - voturi pentru: 42; voturi contra: 280.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcția de membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani, după cum urmează: doamna Popa Claudia Sorina, domnul Diaconu Adrian Nicolae, domnul Grama Horia, domnul Jura Cristian, domnul Asztalos Csaba Ferenc, doamna Olteanu Cătălina - pentru mandat complet și, respectiv, doamna Moța Maria - pentru un rest de mandat, ca urmare a revocării mandatului doamnei Bertzi Theodora.

Cu aceasta, am încheiat procesul-verbal.

Succes candidaților...

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (de la tribună):

... câștigători!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Potrivit rezultatului voturilor, Parlamentul României a hotărât numirea unor membri CNCD, numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi, ai unui vicepreședinte al Curții de Conturi, precum și a unui vicepreședinte al Autorității de Audit.

Vă reamintesc că în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 94/1992, consilierii de conturi urmează să depună jurământul în fața președinților celor două Camere ale Parlamentului.

Felicitări tuturor celor numiți în funcție astăzi!

  ................................................

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să iau cuvântul în legătură cu votul de la CNCD.

Pentru noi, pentru Grupul minorităților, este un moment foarte greu, pentru că singurul lucru pe care ni l-am dorit în tot ceea ce privește toate aceste instituții sub control parlamentar era locul de la CNCD. Și e firesc, pentru că acolo puteam să ne exprimăm în legătură cu discriminările legate de etnicitate.

Acum, eu înțeleg că a fost o înțelegere între partidele mari, n-avem ce să facem, nu avem atâtea voturi.

Eu mai înțeleg ceva. Că până acum a existat o înțelegere față de grupul nostru. De acum înainte nu va mai exista.

Și probabil că de acum înainte discriminarea o să aibă și o altă semnificație. Probabil, dacă spui "mama și tata", discriminezi, nu e bine, dacă spui vreo culoare, discriminezi, nu e bine.

Și, încetul cu încetul, o să ne ducem către o societate în care diversitatea o să dispară. Nu o să fie apărată, prin nediscriminare. O să dispară prin genul acesta nou de nediscriminare.

Și, așa cum spunea Darwin, o precondiție a evoluției, adică diversitatea, o să dispară și ea.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

E bine că trăim și așa ceva și să sperăm că o să supraviețuim și acestui lucru.

Vă mulțumesc.