Dănuț Aelenei
Dănuț Aelenei
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/13-02-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 06-02-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2023

7. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  
  7.4 Dănuț Aelenei

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

Domnul Aelenei?

 

Domnul Dănuț Aelenei (din sală):

Aici.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog.

Domnul Dănuț Aelenei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Attila-Zoltán Cseke.

Domnule ministru,

În decursul anilor, deputați și senatori ai României au sesizat numeroase nereguli privind activitatea în urbanism.

Mă alătur lor pentru a vă semnala unele probleme în legătură cu acest aspect, în speranța că voi primi un răspuns concret și măsuri adecvate.

În calitatea pe care o aveți de conducător al autorității administrației publice centrale cu responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, vă solicit să dispuneți o evaluare asupra modului în care structurile de specialitate din cadrul ministerului împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții își îndeplinesc atribuțiile specifice referitoare la coordonarea activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism, respectiv pe cele referitoare la controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și regimului de autorizare a construcțiilor.

Vă reamintesc în acest sens că, potrivit art. 20 din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate solicita autorităților administrației publice locale să elaboreze sau să modifice o documentație de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundării detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum și pentru respectarea intereselor generale ale statului".

Mă adresez dumneavoastră cu o situație particulară, și anume, "Zona Litoral Mamaia Nord", județul Constanța, unde am rugămintea să interveniți prin toate mijloacele legale pe care le aveți la dispoziție pentru stoparea dezastrului urbanistic care se produce în acest areal.

În urma recentelor lucrări de nisipare, avem o plajă frumoasă, dar, uitându-ne dinspre plajă spre localitățile riverane, nu poți să nu vezi haosul imobiliar cauzat, în principal, de abuzurile și fenomenele de corupție.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți de final.

Domnul Dănuț Aelenei:

Mulțumesc pentru înțelegere.

În lumina celor relatate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi dați explicații cu privire la următoarele:

  • Modul în care au fost elaborate documentațiile de urbanism, în mod special, planurile urbanistice zonale, împreună cu reglementările locale aferente, fără a fi respectat în fapt principiul transparenței și participării populației în procesul de luare a deciziilor;
  • Eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție, fără a respecta condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominant tradițională a zonei;
  • Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural nu asigură protecția patrimoniului natural și construit...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Aelenei, interpelarea dumneavoastră o să ajungă și în formă scrisă, vă rog să încheiați.

Domnul Dănuț Aelenei:

Mai am două puncte și gata, am terminat.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog.

Domnul Dănuț Aelenei:

...depreciind valoarea peisajelor naturale;

- Modul în care au fost emise certificate de urbanism și autorizații de construire;

5. Modul în care au fost respectate sau nu retragerile legale între proprietăți.

În răspunsul dumneavoastră vă rog să-mi prezentați și măsurile pe care ministerul pe care îl conduceți le-a luat în situația prezentată mai sus.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Dănuț Aelenei:

Solicit răspuns verbal și în scris, în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Dănuț Aelenei:

Cu stimă.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 may 2024, 17:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro