Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 martie 2023
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.33/23-03-2023

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-05-2024 (comună)
14-05-2024
13-05-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 06-03-2023 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 martie 2023

4. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

   

După pauză

 
   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ilie Dan Barna, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Continuăm cu partea a doua a ședinței noastre de astăzi, 6 martie 2023, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice, urmând apoi prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Bun.

 
Ion-Marian Lazăr

Ministerul vizat - Ministerul Afacerilor Externe.

Domnul Lazăr-Ion Marian - deputatul căruia i se adresează răspunsul.

Tema întrebării - "Transpunerea directivelor/directivelor delegate UE în anul 2022".

Doamna Janina Sitaru. Este?

Vă rog.

 

Doamna Janina-Mirela Sitaru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, având ca obiect transpunerea directivelor Uniunii Europene în anul 2022, vă comunicăm următoarele.

Referitor la întrebările de la punctul 1.6, în Anexa nr. 1 la prezenta adresă, pe care v-am înaintat-o, se regăsesc directivele Uniunii Europene, inclusiv directivele delegate, care nu sunt încă transpuse integral și care fac obiectul unor proceduri de infringement privind netranspunerea în termen, aflate în curs, care nu fac obiectul unor proceduri de infringement privind netranspunerea în termen, dar al căror termen în transpunere s-a împlinit deja, precum și cele care au termen de transpunere ce se va împlini în perioada 2023-2026.

Respectivele anexe conțin informații actualizate la data de 20 februarie 2023 și cuprind inclusiv mențiuni precum instituțiile responsabile, stadiul proiectelor de acte normative de transpunere, calendarul asumat pentru adoptarea acestora.

Totodată, vă informăm că, până la respectiva dată, nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio directivă cu termen de transpunere care se împlinește în anii 2027, 2028.

Referitor la punctele 7-10, în prezent, sunt în curs 69 de proceduri de infringement, declanșate de Comisia Europeană împotriva României, dintre care 66 aflate în fază precontencioasă și trei în fază contencioasă. În cadrul Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 sunt grupate procedurile în funcție de anul declanșării, fiind evidențiate cele care au fost inițiate în anul 2022, prin emiterea unor scrisori de punere în întârziere, precum și cele pentru care au fost emise avize motivate în cursul anului 2022.

Totodată, în anexele răspunsului nostru este redat obiectul fiecăreia dintre cele 66 de proceduri.

Menționăm și faptul că, într-o serie de proceduri de infringement, a fost emisă de către Comisie o scrisoare de punere în întârziere sau un aviz motivat, în cursul anului 2022, însă, ulterior, respectivele proceduri au fost clasate, motiv pentru care ele se regăsesc în listele prezentate la Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3.

Pentru un răspuns complet la întrebările dumneavoastră, v-am însoțit acest răspuns de anexele la care am făcut referire.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc și eu.

Domnul Lazăr văd că nu mai este în sală.

OK.

 
Virgil Alin Chirilă

Mergem mai departe, Ministerul Justiției.

Domnul deputat PSD, Virgil Alin Chirilă, este? OK. Se află în sală.

Atunci, o să o invit pe doamna Roxana Simona Momeu, de la Ministerul Justiției.

Vă rog, doamnă.

 

Doamna Roxana Simona Momeu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua!

Stimate domnule deputat,

Având în vedere întrebarea dumneavoastră, adresată ministrului justiției, cu denumirea generică "Comasarea scrutinelor electorale din 2024", vă aducem la cunoștință următoarele.

Raportat la obiectul întrebării, cu titlu general, precizăm că rolul și atribuțiile Ministerului Justiției, ca organ al administrației publice centrale, sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 652/ 2009 privind organizarea și funcționarea instituției. Astfel, potrivit art. 2 din actul normativ antemenționat, Ministerul Justiției are rolul de a contribui la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției, ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a libertăților și drepturilor cetățenești.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 6 pct. II. 2 teza I și pct. II. 6 din același act normativ, "Ministerul Justiției elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate", respectiv, "analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere".

Prin urmare, sfera de competență a Ministerului Justiției, inclusiv inițiativa legislativă, este subordonată scopurilor sale fundamentale, astfel cum acestea sunt reglementate de actul normativ privind organizarea și funcționarea sa.

Pe de altă parte, facem precizarea că, potrivit art. 5 pct. II din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2020 din 26 octombrie 2020 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, Autoritatea exercită următoarele atribuții:

(...) II. în domeniul normativ, al aplicării unitare a legislației și al contenciosului electoral:

1. Propune și avizează, prin președintele său, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de competență; participă la susținerea proiectelor de lege în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;

2. Constituie comisii de elaborare a proiectelor de coduri ce interesează domeniile de competență ale Autorității, putând folosi, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001 și colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior, cercetători științifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alți specialiști, procedura de selecție, modul de organizare și funcționare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al președintelui Autorității;

Și un ultim punct, 3. Elaborează propuneri și proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă.

Prin urmare, facem precizarea că întrebarea dumneavoastră nu se circumscrie ariei de competență a Ministerului Justiției, ci cuprinde exclusiv solicitări a căror analiză revine Autorității Electorale Permanente, instituția publică cu atribuții în ceea ce privește elaborarea legislației în domeniul electoral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Domnule Chirilă, doriți să interveniți?

Vă rog. Aveți două minute.

 
 

Domnul Virgil Alin Chirilă:

Bună seara, domnule președinte de ședință!

Stimată doamnă,

Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, însă aș vrea să rețineți că - așa cum am reținut și eu atribuțiile ministerului dumneavoastră -, aș vrea să rețineți că, totuși, v-am cerut un punct de vedere, nu altceva.

Și aș vrea să-i transmiteți domnului secretar de stat care a semnat răspunsul, să-l întrebați din partea mea - și cred că a tuturor colegilor - dacă dumnealui, atunci când a fost parlamentar patru mandate, i-ar fi convenit un răspuns din acesta.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Mai formulați vreun nou răspuns la ce a intervenit colegul sau nu?

 
   

Doamna Roxana Simona Momeu (din loja Guvernului):

Nu.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Bine.

Mulțumesc.

 
Alin-Costel Prunean

Mergem mai departe.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Domnul deputat Alin-Costel Prunean este în sală?

   

Domnul Alin-Costel Prunean (din sală):

Da.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Domnul Ioan Oleleu.

Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Oleleu (vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor):

Domnule președinte,

Stimate domnule deputat Alin-Costel Prunean,

Permiteți-mi să răspund punctual la întrebările pertinente, de altfel, și, în același timp, să vă mulțumesc pentru faptul că am astăzi ocazia de a vă răspunde și dumneavoastră, și poate chiar publicului larg, referitor la întrebarea, ce înseamnă și care este situația cu retragerile la alimentele de la nivel național?

Aș dori să clarific foarte pe scurt ce înseamnă două componente pe care le consider importante - Sistemul Rapid de Alertă, care este Sistemul de Asigurare și ce avem implementat la nivel național, din punct de vedere al siguranței alimentare.

Sistemul Rapid de Alertă este un instrument-cheie, atât la nivel european, cât și la nivel național, gândit astfel pentru a asigura fluxul de informații care să permită o reacție rapidă atunci când sunt detectate riscuri pentru sănătatea publică în lanțul alimentar, fiind denumit "Rețeaua de Alertă și Cooperare". Această rețea facilitează schimbul de informații administrative și cooperarea între statele membre cu privire la controalele oficiale în lanțul agroalimentar, precum și sectorul sănătății și bunăstării animalelor.

Rețeaua de Alertă și Cooperare este compusă din: Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje - SRAAF; Sistemul de Asistență Administrativă și Cooperare - AAC și Rețeaua de Fraude Alimentare - FA. Fiecare rețea este responsabilă pentru diferite aspecte - respectiv, neconformități cu risc, respectiv, posibil risc pentru sănătate, neconformități cu risc scăzut și, nu în ultimul rând, suspiciuni de fraudă. Cele trei rețele care compun Rețeaua de Alertă și Cooperare lucrează împreună pentru a permite un schimb de informații cu privire la anumite aspecte referitoare la neconformitățile care pot apărea la un moment dat în lanțul alimentar.

Sistemul de asigurare a securității și igienei publice la nivel național are două componente importante - o responsabilitate majoră revine operatorilor din domeniu, care, în cadrul programului de autocontrol, programe de autocontrol care sunt implementate pe tot lanțul alimentar, revine în exclusivitate operatorilor din domeniu; peste acest sistem de autocontrol al operatorilor din domeniu se suprapune Programul național strategic al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin efectuarea de controale și recoltări de probe după analize foarte bine gândite.

Sistemul de control oficial privind siguranța alimentelor este unul complex, iar la baza proiectării lui stau informații privind riscurile identificate, riscurile asociate cu produsele alimentare, istoricul privind domeniul de activitate, antecedentele operatorilor care activează în domeniu, fiabilitatea controalelor proprii și orice alte informații privind neconformitatea. Frecvența desfășurării controalelor oficiale planificate se stabilește luând în considerare criterii precum istoricul unității, neconformitățile și așa mai departe. Suplimentar față de aceste controale planificate, se desfășoară controale neplanificate, în baza experienței anilor trecuți, a analizelor de risc efectuate la nivel teritorial. Astfel, consumatorii primesc informații necesare pentru a fi în măsură să elimine...

 
   

Domnul Ilie Dan Barna:

O să vă rog să sintetizați.

 
 

Domnul Ioan Oleleu:

...din consum...

Cum?

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Timpul a expirat. O să vă rog să sintetizați. Ați avut 3 minute.

 
 

Domnul Ioan Oleleu:

Doar un singur punct, dacă îmi permiteți. O secundă.

Pe parcursul anului 2022 au fost gestionate pe platforma sa, prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, 132 de notificări.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Domnule Punean, doriți să interveniți?

 
   

Domnul Alin-Costel Prunean (din sală):

Da.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă rog.

 
 

Domnul Alin-Costel Prunean:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule vicepreședinte,

Ați vorbit mult și n-am înțeles nimic. Eu aveam patru întrebări cât se poate de simple și trebuia să răspundeți foarte simplu. Dumneavoastră ați explicat un mecanism. Acel mecanism îl găsim pe site-uri diferite și putem să-l înțelegem de acolo.

Practic, pe site-ul ANSVSA vedem tot mai multe produse retrase sau rechemate de la raft, din cauză că sunt infestate cu Salmonella, Listeria, au oxid de etilenă peste limite, reziduuri de pesticide, și majoritatea acestor produse se adresează copiilor sau persoanelor în vârstă care sunt foarte vulnerabile.

Și haideți să vedem ce v-am întrebat. V-am cerut lista cu produsele retrase la inițiativa operatorului versus cele retrase la solicitarea autorității competente. Mi-ați dat un citat din Regulamentul nr. 625 din 2017. Nimic concret. Era vorba de o listă care, la momentul solicitării mele, nu era completă pe site-ul ANSVSA. Între timp, v-ați revizuit un pic site-ul.

V-am cerut o analiză, dacă ați făcut-o, asupra efectului acestor anunțuri privind retragerile de produse de la raft și ce măsuri ați luat în urma acelei analize. Dacă sunt eficiente, dacă se întâmplă lucruri. De asemenea, mi-ați dat un alt citat din Regulamentul nr. 625, cu copy-paste.

V-am cerut... v-am cerut concluziile și măsurile impuse, dacă a fost cazul, și din nou îmi vorbiți de regulamente. De data asta, din alte două regulamente europene - 852 și 178. Irelevant.

Și, nu în ultimul rând, v-am solicitat să-mi spuneți data la care a fost emisă procedura, data intrării ei în vigoare, data la care trebuie revizuită și de către cine.

E simplu, e o procedură a dumneavoastră, pe care o aveți publicată pe site. V-am întrebat la ce dată a fost emisă acea procedură. Dacă nici măcar acest lucru nu puteți să îl spuneți, mă întreb, ce încredere mai putem să avem noi, cetățenii, consumatorii, în monitorizările și în siguranța alimentară, care ar trebui să fie garantată de dumneavoastră, ca instituție?

Vă rog foarte frumos să reveniți asupra răspunsului dumneavoastră și, într-un termen rezonabil, să îmi răspundeți punctual la aceste întrebări.

De asemenea, menționez - întrebările vi le-am adresat în 28 noiembrie. V-a luat două luni de zile ca să îmi dați cu copy-paste din niște regulamente europene și trei luni de zile ca să veniți aici, în Parlament, trei luni și o săptămână ca să răspundeți oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Domnule vicepreședinte, aveți un drept la replică. Doriți să-l exercitați?

Domnule vicepreședinte!

Aveți un drept la replică. Doriți să-l exercitați?

Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Oleleu:

Foarte pe scurt.

Nu am știut, în primul rând, termenul pe care îl am la dispoziție.

Și aș începe cu ultima dumneavoastră solicitare.

Procedura - a început implementarea în anul 2016, iar ea este corectată în funcție de ceea ce se întâmplă la nivel european și la nivel național, în fiecare an, prin proceduri specifice.

Lista cu toate produsele retrase de la comercializare putem să v-o punem încă o dată la dispoziție; este cea mai mică problemă.

În ceea ce privește strategia Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dezvoltarea capacității analitice are ca efect, la nivel național, scăderea foarte mult a neconformităților în produsele alimentare, motiv pentru care și în acest an am alocat o sumă foarte mare de bani pentru a crește capacitatea analitică din domeniul sanitar-veterinar de la nivel național.

În ceea ce privește alertele alimentare la care dumneavoastră faceți referire, pe bună dreptate, vreau să vă transmit, cu respect, domnule deputat - nu s-au înregistrat toxiinfecții alimentare datorită operativității și acestui Sistem Rapid de Alertă la care participă un număr foarte mare de colegi, atât în zona de procesare, cât și în zona de comercializare. Fiecare alertă, atunci când se închide, are un raport care identifică dacă sunt și cazuri de îmbolnăviri la nivelul populației. Numărul toxiinfecțiilor alimentare de la nivel național este unul... cred că cel mai scăzut de la nivel european. Sigur, astfel de neconformități apar nu numai în România, apar peste tot, la tot ceea ce înseamnă operatori economici din teritoriu.

Eu am înțeles completările dumneavoastră, pe care le doriți, și vă asigur că, în termen de șapte zile, o să le aveți într-un-material sintetizat.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

 
Gabriel-Valer Zetea

Mergem mai departe.

Domnul deputat Lazăr văd că nu este. Prin urmare, o să rog reprezentantul Ministerului Sportului, domnul secretar de stat Sirop, să-mi lase aici răspunsul în scris.

Mergem mai departe.

Domnul Zetea e în sală?

O să-l invit, atunci, pe Cătălin Mihai Micu, subsecretar de stat de la Ministerul Educației, să răspundă.

Aveți un răspuns de 3 minute, maximum.

Vă rog.

 

Domnul Cătălin Mihai Micu (subsecretar de stat, Ministerul Educației):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat, referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 8347A, din 13 februarie 2023, având ca obiect - "Erori majore în kitul programului de calcul al salariilor EDUSAL", vă comunicăm următoarele.

Programul EDUSAL este funcțional, iar salariile personalului din învățământul preuniversitar de stat aferente lunii ianuarie 2023 au fost plătite la timp, respectiv pe data de 14 februarie 2023.

Înțelegând îngrijorarea personalului din învățământ și importanța primirii la timp a drepturilor salariale, Ministerul Educației a făcut demersurile necesare pentru a livra un kit EDUSAL funcțional, care să calculeze drepturile salariale majorate, deși modificările aduse noului kit sunt majore, cu impact diferit pe fiecare categorie de personal din învățământul preuniversitar.

În eventualitatea apariției unor disfuncționalități minore în utilizarea kitului, acestea vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm, domnule deputat, de toată considerația noastră.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Domnule secretar de stat, îmi cer eu scuze pentru impolitețea colegului Zetea, care a plecat din sală când îi prezentați răspunsul!

Am oscilat dacă să vă întrerup și să vă cer răspunsul în scris, dar mi s-a părut corect să vă dau voie să încheiați.

Îmi cer scuze, este o impolitețe majoră, dar aceștia sunt oamenii!

Mergem mai departe.

Domnul Coarnă este? Nu. Atunci, o să rog secretarul de stat Brădățan să lase răspunsul în scris.

Domnul Lazăr - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, vă rog să lăsați răspunsul în scris, pentru că domnul Lazăr nu se află în sală.

Domnul Salan? De asemenea, nu este.

Deci și Ministerul Apărării, secretarul de stat, domnul Bachide, vă rog să lăsați răspunsul în scris.

Mergem mai departe.

Domnul Adrian Giurgiu? Domnul deputat? Nu este nici el. OK.

Dar, oricum, aici văd că s-a solicitat și amânarea, de la Ministerul Afacerilor Interne.

Domnul Brian Cristian? Da, este.

Ministerul Afacerilor Interne.

Aici am văzut însă că se solicită amânare, din păcate, așa că nu avem un răspuns.

Și, de asemenea, celelalte două solicită o amânare.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 19 mai 2024, 7:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro