Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 02-05-2023

Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2023

11. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

   

După pauză

 
   

În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ilie Dan Barna, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Bună ziua!

Continuăm cu partea a doua a ședinței noastre de astăzi, 2 mai 2023, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice, urmând apoi prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

O să încep să dau citire numelor colegilor deputați care au solicitat aceste întrebări.

Domnul Chirilă Virgil Alin, PSD, este? Nu.

Domnul Dan Șlincu?

O voce din sală:

Deci nu sunt.

Deci au acceptat răspunsul în scris de la doamna secretar de stat.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Virgil Alin Chirilă.)

Domnul Chirilă este, dar a primit răspunsul în scris.

Domnule Șlincu, vă rog.

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Dan-Constantin Șlincu.)

Domnul Lazăr Ion-Marian, de la USR?

Domnul deputat Lazăr?

Văd că nu apare, deocamdată.

Domnul Zetea, pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este în sală?

 
Brian Cristian

Domnul Brian Cristian?

Vă rog, domnule deputat, aveți două minute să formulați întrebarea.

Reamintesc pentru toți colegii, procedura este în felul următor - fiecare deputat înscris pentru primirea răspunsurilor este invitat pentru a formula întrebarea oral, într-un interval de două minute.

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Brian Cristian.)

Deci aveți două minute, domnule deputat, să citiți întrebarea adresată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Vă rog.

 

Domnul Brian Cristian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea privește "Confidențialitatea salariilor în contextul deciziei Parlamentului European".

Domnule ministru,

Piața muncii va deveni mai transparentă în urma unei decizii a Parlamentului European de a obliga companiile să desecretizeze salariile și să ofere lefuri egale, indiferent de gen, pentru angajații care prestează aceeași muncă.

Secretul salarial va fi interzis, iar în contractele de muncă nu vor mai putea exista clauze care să interzică angajaților să vorbească despre salariul lor. În plus, angajații vor putea cere informații despre ce salariu are aceeași categorie sau alte categorii, în funcție de gen.

Femeile de la nivelul Uniunii Europene sunt plătite cu 11-13% mai puțin decât bărbații, pentru aceeași poziție și aceleași atribuții. Societățile comerciale vor trebui să se asigure că nu există o diferență mai mare de 5% între femei și bărbați în ceea ce privește salariul, totodată anunțurile pentru posturile vacante vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al genului, iar procesele de recrutare să se deruleze într-o manieră nediscriminatorie. În situația nerespectării acestor reguli vor exista amenzi.

În România, salariul este confidențial pentru că munca nu este plătită în funcție de rezultate. În țările cu maturitate economică este obligatorie afișarea, în anunțul de recrutare, prețul pe oră/lună sau anual. De asemenea, în unele țări este ilegal să publici un anunț de recrutare sau să angajezi o persoană obligând la confidențialitatea salariului.

De aceea, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată.

1. Care este opinia ministerului privind acest subiect? Există la nivelul ministerului în pregătire un proiect legislativ pentru a armoniza legislația națională la noile decizii ale Parlamentului European?;

2. Care sunt măsurile ce pot fi luate de un angajator, în situația în care un angajat refuză să își dezvăluie salariul?;

3. Există contradicții între noile reguli decise de Parlamentul European și legislația privind protecția datelor cu caracter personal? Dacă da, cum vor fi rezolvate aceste contradicții?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și verbal.

Cu considerație, Brian Cristian, deputat de Maramureș.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar de stat Sergiu-Florin Dobrescu, pentru un răspuns.

Aveți 3 minute, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Florin-Sergiu Dobrescu (secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor,

Domnilor,

Bună ziua!

Florin Dobrescu, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii.

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 9261A/2023, având ca obiect "Confidențialitatea salariilor în contextul deciziei Parlamentului European", vă comunic următoarele.

Directiva Parlamentului European și a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii, a fost adoptată de Parlamentul European în data de 30 martie.

Statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până în 2026 și să informeze de îndată Comisia în acest sens.

Precizez că transpunerea unei directive vizează operațiunea prin care un stat membru UE procedează la adoptarea de măsuri cu caracter normativ necesare punerii ei în aplicare.

Obiectul de reglementare al prezentei directive europene vizează în principal aplicarea principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, deci faptul că nu trebuie să existe nicio discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului, în special în ceea ce privește remunerarea.

Toate directivele care reglementează prevederi specifice sunt implementate de către ministerele care gestionează respectivul domeniu. Acest lucru a făcut posibil ca în procesul de transpunere al acestor directive să fie avute în vedere specificitățile fiecărui sector/domeniu de activitate în parte, respectiv competențe proprii.

Orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.

Menționez că Legea nr. 53/2003 - Codul muncii asigură cadrul general aplicabil tuturor domeniilor, iar dispozițiile caracteristice, specifice fiecărui domeniu sunt stabilite prin legi speciale.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse asigură îndeplinirea în domeniul de competență a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale UE, implementarea și monitorizarea implicării acestora în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Precizez că în legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare, în România, este interzisă discriminarea în funcție de gen, nefiind introduse disparități salariale între femei și bărbați.

În plus, potrivit art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de Internet, în datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an, informațiile referitoare la veniturile salariale ale personalului.

Față de cele de mai sus și având în vedere atribuțiile Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în domeniul egalității de șanse, asumarea transpunerii Directivei de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii, revine acestei instituții, care, potrivit legii, are calitatea de autoritate de stat în domeniul politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței domestice și egalității de șanse între femei și bărbați; supune spre aprobare cadrul legislativ privind acest domeniu și poate formula răspunsuri concrete privind conținutul actului normativ de transpunere.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu stimă.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Brian Cristian nu are completare la întrebare, deci mergem mai departe.

Domnul Zetea - pentru Ministerul Muncii. Înțeleg că nu este în sală.

Domnul Lazăr, de la USR, de asemenea, nu este în sală.

Domnul Brian Cristian - pentru Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Înțeleg că a primit răspunsul în scris? Deci suntem în regulă.

Domnul Chirilă este? De la PSD.

Vă rog, aveți o întrebare pentru Ministerul Educației.

Susțineți întrebarea aici sau...? (Vociferări.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Ministerul Educației, vă rog. (Vociferări.)

Susțineți întrebarea?

 
   

Domnul Virgil Alin Chirilă (din sală):

Nu, nu.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Atunci, primiți doar răspunsul în scris.

 
   

Domnul Virgil Alin Chirilă (din sală):

Da, e OK și așa.

 
Nicolae-Miroslav Petrețchi

Domnul Ilie Dan Barna:

Domnul Petrețchi? Pentru Ministerul Educației.

Vă rog.

Aveți două minute pentru a susține întrebarea.

 

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Întrebare adresată Ministerului Educației.

Obiectul întrebării - "Soluții pentru reducerea violenței în școli".

Într-o perioadă în care ar trebui să discutăm despre performanțele obținute de elevi în cadrul olimpiadelor școlare, atenția întregii societăți se îndreaptă asupra unui alt subiect, și anume violența în școli. Doar în anul școlar 2021-2022 am avut, conform ultimelor date oficiale, peste 1.800 de cazuri de violență școlară sesizate, la care se mai adaugă alte sute de cazuri care nu se cunosc.

În astfel de condiții, lupta împotriva violenței în școli s-a dovedit ineficientă, campaniile de conștientizare, prea puține ca număr, precum și pasarea responsabilităților nu au redus acest fenomen alarmant.

Indiferent de formă, violența școlară afectează sute de cadre didactice, zeci de mii de elevi, inclusiv dreptul acestora la educație, iar fără măsuri clare și ferme, precum și fără o colaborare între toate instituțiile cu competență în domeniu, aceasta nu va putea fi combătută.

Mai mult, este recunoscut faptul că violența în școli reprezintă și una dintre cauzele abandonului școlar, o altă problemă majoră cu care se confruntă sistemul educațional.

Având în vedere cele de mai sus, stimată doamnă ministru, vă rog să-mi comunicați măsurile concrete care vor fi adoptate în perioada imediat următoare pentru reducerea violenței în școlile din România, precum și strategiile de combatere a acestui fenomen, pe termen mediu și lung.

Totodată, vă rog să-mi comunicați și situația actualizată a unităților de învățământ care au întocmite planuri antibullying pentru a-i proteja pe elevi și profesori.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi parvină oral și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Domnul subsecretar de stat Cătălin Mihai Micu, vă rog, aveți 3 minute pentru răspuns.

 
 

Domnul Cătălin Mihai Micu (subsecretar de stat, Ministerul Educației):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua!

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 9182A/2023, având ca obiect "Soluții pentru reducerea violenței în școli", vă comunicăm următoarele.

Pentru combaterea și prevenirea fenomenului violenței, Ministerul Educației a elaborat Ordinul nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 din anexa la Legea educației nr. 1/2011, privind violența psihologică - bullyingul.

Conform art. 4 din actul normativ sus-menționat, la începutul fiecărui an școlar, unitățile de învățământ au responsabilitatea de a-și întocmi propriile strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat potrivit în spațiul școlar.

De asemenea, conform art. 5 din Ordinul nr. 4343 - "Pentru optimizarea prevenirii violenței psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unități de învățământ, se creează un grup de acțiune antibullying cu rol de prevenire, identificare și soluționare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice".

"Grupul de acțiune antibullying se dimensionează potrivit particularităților fiecărei unități de învățământ, având maximum 10 membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii și cerințelor specifice fiecărei unități de învățământ".

Ministerul Educației întocmește anual un raport privind fenomenul violenței, în care prezintă analiza fenomenului violenței din mediul școlar la nivel național, realizat pe baza datelor statistice transmise de inspectoratele școlare, respectiv Inspectoratul Municipiului București, și face recomandări în vederea reducerii fenomenului de violență.

În data de 11 noiembrie 2022, Ministerul Educației a inițiat o dezbatere în sistem videoconferință cu reprezentanții inspectoratelor școlare, ai centrelor județene de resurse și asistență educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice, exemple de bune practici la nivelul unităților de învățământ și pentru identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

În data de 14 noiembrie 2022, la Ministerul Educației a avut loc prima sesiune de lucru organizată în contextul Campaniei "Nu sunteți singuri".

În data de 15 februarie, la Palatul Victoria a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Prin acest parteneriat și prin acțiunile propuse, facem pași siguri pentru a îmbunătăți accesul copiilor, al părinților, al specialiștilor din educație și al specialiștilor din domeniul protecției copilului la informații corecte și complete.

În urma consultării cadrelor didactice, a părinților, a elevilor, unitatea de învățământ preuniversitar poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video, în vederea asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor.

Exmatricularea beneficiarilor primari în perioada învățământului obligatoriu poate fi realizată numai în situații grave, în urma încălcării normelor de disciplină în spațiul școlar, în vederea protejării dreptului la educație al celorlalți beneficiari primari.

Exmatricularea poate fi dispusă numai după parcurgerea unui proces amplu în care se garantează dreptul la apărare și la contestații.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de toată considerația noastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Aveți vreo completare? OK.

Mergem mai departe. Ministerul Sportului.

Domnul deputat Chirilă Virgil mai este în sală? Înțeleg că nu. Atunci, i se va transmite răspunsul în scris.

Mergem la Ministerul Sănătății.

Domnul Zetea este absent.

Domnul Brian Cristian - înțeleg că aveți răspunsul în scris.

Domnul Lazăr a venit? N-a venit.

Mergem mai departe, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Domnul Giurgiu? Domnul deputat nu este. I se va transmite, atunci, răspunsul în scris, și domniei-sale. OK.

Iar pentru restul văd că s-a solicitat amânare de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei și Ministerul Cercetării.

Deci încheiem aici prima parte a ședinței. Prima parte a celei de-a doua părți a ședinței, partea de întrebări, și trecem la interpelări.