Brian Cristian
Brian Cristian
Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/18-05-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 02-05-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2023

11. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
    11.1 Brian Cristian
 
see:

 

Domnul Ilie Dan Barna:

  ................................................

Domnul Brian Cristian?

Vă rog, domnule deputat, aveți două minute să formulați întrebarea.

Reamintesc pentru toți colegii, procedura este în felul următor - fiecare deputat înscris pentru primirea răspunsurilor este invitat pentru a formula întrebarea oral, într-un interval de două minute.

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Brian Cristian.)

Deci aveți două minute, domnule deputat, să citiți întrebarea adresată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Vă rog.

Domnul Brian Cristian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea privește "Confidențialitatea salariilor în contextul deciziei Parlamentului European".

Domnule ministru,

Piața muncii va deveni mai transparentă în urma unei decizii a Parlamentului European de a obliga companiile să desecretizeze salariile și să ofere lefuri egale, indiferent de gen, pentru angajații care prestează aceeași muncă.

Secretul salarial va fi interzis, iar în contractele de muncă nu vor mai putea exista clauze care să interzică angajaților să vorbească despre salariul lor. În plus, angajații vor putea cere informații despre ce salariu are aceeași categorie sau alte categorii, în funcție de gen.

Femeile de la nivelul Uniunii Europene sunt plătite cu 11-13% mai puțin decât bărbații, pentru aceeași poziție și aceleași atribuții. Societățile comerciale vor trebui să se asigure că nu există o diferență mai mare de 5% între femei și bărbați în ceea ce privește salariul, totodată anunțurile pentru posturile vacante vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al genului, iar procesele de recrutare să se deruleze într-o manieră nediscriminatorie. În situația nerespectării acestor reguli vor exista amenzi.

În România, salariul este confidențial pentru că munca nu este plătită în funcție de rezultate. În țările cu maturitate economică este obligatorie afișarea, în anunțul de recrutare, prețul pe oră/lună sau anual. De asemenea, în unele țări este ilegal să publici un anunț de recrutare sau să angajezi o persoană obligând la confidențialitatea salariului.

De aceea, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată.

1. Care este opinia ministerului privind acest subiect? Există la nivelul ministerului în pregătire un proiect legislativ pentru a armoniza legislația națională la noile decizii ale Parlamentului European?;

2. Care sunt măsurile ce pot fi luate de un angajator, în situația în care un angajat refuză să își dezvăluie salariul?;

3. Există contradicții între noile reguli decise de Parlamentul European și legislația privind protecția datelor cu caracter personal? Dacă da, cum vor fi rezolvate aceste contradicții?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și verbal.

Cu considerație, Brian Cristian, deputat de Maramureș.

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar de stat Sergiu-Florin Dobrescu, pentru un răspuns.

Aveți 3 minute, domnule secretar de stat.

Domnul Florin-Sergiu Dobrescu (secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor,

Domnilor,

Bună ziua!

Florin Dobrescu, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii.

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 9261A/2023, având ca obiect "Confidențialitatea salariilor în contextul deciziei Parlamentului European", vă comunic următoarele.

Directiva Parlamentului European și a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii, a fost adoptată de Parlamentul European în data de 30 martie.

Statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până în 2026 și să informeze de îndată Comisia în acest sens.

Precizez că transpunerea unei directive vizează operațiunea prin care un stat membru UE procedează la adoptarea de măsuri cu caracter normativ necesare punerii ei în aplicare.

Obiectul de reglementare al prezentei directive europene vizează în principal aplicarea principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, deci faptul că nu trebuie să existe nicio discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului, în special în ceea ce privește remunerarea.

Toate directivele care reglementează prevederi specifice sunt implementate de către ministerele care gestionează respectivul domeniu. Acest lucru a făcut posibil ca în procesul de transpunere al acestor directive să fie avute în vedere specificitățile fiecărui sector/domeniu de activitate în parte, respectiv competențe proprii.

Orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.

Menționez că Legea nr. 53/2003 - Codul muncii asigură cadrul general aplicabil tuturor domeniilor, iar dispozițiile caracteristice, specifice fiecărui domeniu sunt stabilite prin legi speciale.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse asigură îndeplinirea în domeniul de competență a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale UE, implementarea și monitorizarea implicării acestora în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Precizez că în legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare, în România, este interzisă discriminarea în funcție de gen, nefiind introduse disparități salariale între femei și bărbați.

În plus, potrivit art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de Internet, în datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an, informațiile referitoare la veniturile salariale ale personalului.

Față de cele de mai sus și având în vedere atribuțiile Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în domeniul egalității de șanse, asumarea transpunerii Directivei de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei, prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii, revine acestei instituții, care, potrivit legii, are calitatea de autoritate de stat în domeniul politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței domestice și egalității de șanse între femei și bărbați; supune spre aprobare cadrul legislativ privind acest domeniu și poate formula răspunsuri concrete privind conținutul actului normativ de transpunere.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu stimă.

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Brian Cristian nu are completare la întrebare, deci mergem mai departe.

Domnul Zetea - pentru Ministerul Muncii. Înțeleg că nu este în sală.

Domnul Lazăr, de la USR, de asemenea, nu este în sală.

Domnul Brian Cristian - pentru Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Înțeleg că a primit răspunsul în scris? Deci suntem în regulă.

Domnul Chirilă este? De la PSD.

Vă rog, aveți o întrebare pentru Ministerul Educației.

Susțineți întrebarea aici sau...? (Vociferări.)

Domnul Ilie Dan Barna:

Ministerul Educației, vă rog. (Vociferări.)

Susțineți întrebarea?

 

Domnul Virgil Alin Chirilă (din sală):

Nu, nu.

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

Atunci, primiți doar răspunsul în scris.

 

Domnul Virgil Alin Chirilă (din sală):

Da, e OK și așa.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 may 2024, 17:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro