Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/18-05-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 02-05-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2023

12. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

   

Domnul Ilie Dan Barna:

    ................................................
 

Domnul deputat Rusu, neafiliat, este prezent? Nu.

Maria Horga, PNL, nu este.

Victor Ilie, nu este nici el.

Anamaria Gavrilă.

Domnul Moșteanu.

Domnul Cosmin Șandru.

Adrian Giurgiu.

Domnul Ghiță, de la PSD, nu este.

Florian Neaga, PSD.

Ionel Floroiu, PSD.

Mircea Roșca, PNL.

Francisc Tobă, Constantin Șovăială, neafiliați? Văd că lipsesc și dânșii.

Natalia Intotero, PSD?

Dorel Acatrinei și Lucian Pușcașu, de la AUR, nu sunt.

 
Radu-Vicențiu Grădinaru

Domnul deputat Grădinaru, Huțu, Alda?

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelare către domnul ministru Marius Budăi, ministrul muncii și solidarității sociale.

Obiectul interpelării - "Drepturile persoanelor cu handicap din România".

Stimate domnule ministru,

În România anului 2023, există aproape 900.000 de persoane cu handicap, români vulnerabili care trăiesc în suferință, în sărăcie și în izolare, uitați de societate și de autorități.

În acest context, vă adresez următoarele întrebări:

- Există vreo statistică recentă efectuată în mandatul dumneavoastră de ministru, care să studieze și să consemneze calitatea vieții pentru persoanele cu dizabilități din România și condițiile de trai ale acestora?;

- Există o strategie care să garanteze facilitarea accesibilității persoanelor cu dizabilități pe piața muncii?;

- Există un plan aplicabil pentru creșterea fondurilor acordate persoanelor cu dizabilități, în contextul în care România se află sub media europeană în privința procentului de cheltuieli adresat persoanelor vulnerabile?;

- Deși dispun de o muncă în condiții grele, de ce suma lunară încasată de un asistent îngrijitor în România nu depășește salariul minim pe economie?;

- Ce procent din fondurile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale s-a acordat, în anul 2022, modernizării instituțiilor de îngrijire a persoanelor cu dizabilități și instruirii asistenților în îngrijirea acestora?

Solicit să demarați efectuarea unei analize, la nivel național, a necesităților persoanelor cu handicap, pentru a stabili noi măsuri conforme cu nevoile și neajunsurile fizice, cât și financiare ale acestora.

Solicit răspuns scris și oral.

Radu-Vicențiu Grădinaru, deputat, AUR, Botoșani.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Alexandra Huțu

Mergem mai departe.

Huțu, Alda?

Vă rog.

Alexandra Huțu? (Vociferări.)

 

Doamna Alexandra Huțu:

Mulțumesc.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse, doamnei ministru Gabriela Firea.

Stimată doamnă ministru,

Este important că inițiativele pe care le-ați propus au fost materializate în programe concrete, cu utilitate socială, atât pentru sprijinirea familiilor care își doresc copii, dar nu pot avea, din motive medicale, precum și pentru posibilitatea oferită tinerilor să investească în propria formare profesională, să achite tratamente medicale, dar și pentru susținerea familiilor cu resursele necesare pentru plata activităților extrașcolare ale copiilor sau achiziționarea de aparatură ori instrumente pentru formarea vocațională.

În urma deciziei pe care ați luat-o, de extindere a celor 3 programe, "Programul social pentru creșterea natalității", "Family Start" și "Student Invest", ca rezultat al numărului mare de solicitări pe care le-ați primit din partea populației, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

- În cadrul "Programului social pentru creșterea natalității", care este numărul de contracte semnate, de vouchere emise și de servicii medicale decontate până la data de 1 mai 2023, atât la nivel național, cât și la nivel local, detaliat pentru fiecare județ în parte?;

- Care este numărul de beneficiari care au solicitat, dar și numărul celor cărora li s-au aprobat împrumuturile cu dobândă subvenționată de stat, evidențiat distinct pentru programele "Student Invest" și "Family Start"? Vă solicit situația detaliată până la data de 1 mai 2023, atât la nivel național, cât și la nivel local, pe fiecare județ în parte. De asemenea, dacă există o inventariere a tipurilor de cheltuieli solicitate de beneficiari în cadrul acestor ultime două programe, vă rog să le detaliați, atât la nivel național, cât și la nivel local, pentru fiecare județ.

Și ultima întrebare:

- Care este data estimativă de adoptare în Guvern și transmitere către Parlament a programelor anunțate pentru sprijinirea familiilor în ceea ce privește creșterea copiilor?

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.

Vă mulțumesc.

Deputat al PSD de Botoșani, Alexandra Huțu.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Adrian Alda?

 
Nicolae-Miroslav Petrețchi

Miroslav Petrețchi?

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelare adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României.

Obiectul interpelării - "Situația procesului de retrocedare a terenurilor din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș".

Stimate domnule prim-ministru,

Deși face obiectul unor politici clare, restituirea dreptului de proprietate a cetățenilor păgubiți de regimul comunist se realizează dificil, de multe ori procedurile fiind îngreunate chiar de reprezentanții instituțiilor care, cel puțin în teorie, trebuie să le soluționeze.

Un astfel de caz mi-a fost semnalat la data de 28 aprilie a.c., în cadrul ședinței de Consiliu Local al comunei Poienile de sub Munte, județul Maramureș, comună cu populație majoritară ucraineană.

Mai exact, reprezentanții primăriei susțin că lucrările Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sunt îngreunate de refuzul Ocolului Silvic Poieni, de a desemna reprezentanți în vederea punerii în posesie a suprafețelor de teren forestier pentru care au fost emise hotărâri ale Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureș, prin care au fost validate 44 de poziții din Anexa nr. 37, cu suprafețele de teren cu vegetație forestieră, având amplasamente neschimbate.

Mai mult, după susținerile reprezentanților primăriei, reprezentanții Ocolului Silvic își motivează poziția susținând că terenurile trebuie trecute din domeniul public în domeniul privat al statului, deși validările sunt pe vechile amplasamente, iar unele sunt realizate în baza sentințelor judecătorești.

Urmare a Deciziei nr. 395 din 13 iunie 2017 a Curții Constituționale, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist din România, prevederile legale sunt constituționale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparținând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă în domeniul privat al statului.

Conform Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Comisia județeană de fond funciar soluționează dosarele care vizează reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetație forestieră, doar în situația în care acestea sunt situate pe vechile amplasamente, ale foștilor proprietari, iar stabilirea vechiului amplasament al suprafeței de teren se va realiza de către comisia locală, în colaborare cu reprezentantul ocolului silvic de la locul situării terenurilor.

Având în vedere cele de mai sus, stimate domnule prim-ministru, vă rog să-mi comunicați punctul de vedere al Guvernului pe care îl conduceți, cu privire la situația procesului de retrocedare a terenurilor din comuna Poienile de sub Munte, precum și dacă situația de mai sus se regăsește și în alte județe ale țării.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie comunicat oral și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mergem mai departe.

Vasilică Toma, de la PSD, nu este.

Raisa Enachi, AUR, nu este.

Brian Cristian, USR.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Brian Cristian (din sală):

Domnul deputat... înaintea mea.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.

 
Dan-Constantin Șlincu

Vă rog, domnule Șlincu, v-a cedat locul colegul meu, aveți cuvântul.

 

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea este adresată ministrului antreprenoriatului și turismului, domnului Constantin-Daniel Cadariu.

Stimate domnule ministru,

Conform ultimului raport al Comisiei Europene, micii antreprenori români sunt cei mai nemulțumiți din Europa, cu privire la dificultatea de a găsi noi clienți, costul ridicat al forței de muncă și recrutarea din ce în ce mai greoaie a specialiștilor.

De asemenea, antreprenorii români constituiți în Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România sunt nemulțumiți de faptul că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului nu a demarat până acum niciunul dintre cele 12 programe de finanțare destinate mediului de afaceri privat, programe aprobate prin Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023.

Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele care au dus la amânarea acestor programe și să-mi transmiteți, pentru fiecare dintre acestea, data la care vor fi lansate oficial și când antreprenorii vor putea aplica. Mă refer la o serie de scheme de finanțare a antreprenorilor, care sunt bugetate în anul 2023, cele mai importante fiind Programul de Microindustrializare, bugetat cu 85 de milioane de lei, și Programul Comerț-Servicii, bugetat cu 74,5 milioane de lei. Totodată este vorba și de o nouă ediție, pe 2023, a Programului Start-up Nation, care ar avea disponibil un buget de 2,2 miliarde de lei, credite de angajament și 1 miliard de lei, credite bugetare.

În același timp vă rog să-mi explicați de ce niciun program din anii precedenți nu a fost dus la capăt și niciun program nou nu este în curs de implementare.

Așa cum știți, mediul de afaceri este cel care contribuie la bugetul de stat și trebuie tratat cu respect, ca urmare a faptului că IMM-urile reprezintă 90% din economia țării noastre.

Solicit răspuns în termen legal.

Cu stimă, deputat Dan-Constantin Șlincu.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Brian Cristian

Și ultima interpelare de astăzi, domnul Brian Cristian.

Vă rog, domnule deputat, aveți 3 minute.

 

Domnul Brian Cristian:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează lui Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, și are ca obiect "Investiții în energie regenerabilă la Aeroportul Maramureș".

Domnule ministru,

Aeroportul Maramureș reprezintă o componentă importantă a infrastructurii de transport din regiunea Maramureș, având o importanță strategică nu doar pentru regiune, ci și pentru întreaga țară. Aeroportul facilitează transportul de mărfuri și persoane, având un impact semnificativ asupra economiei locale și naționale. Însă o dezvoltare sustenabilă a aeroportului trebuie să aibă în vedere și protecția mediului înconjurător și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Investițiile în energie regenerabilă pot fi o soluție eficientă și necesară pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a asigura o funcționare mai sustenabilă a aeroportului. Prin utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene, aeroportul își poate reduce semnificativ costurile cu energia electrică, ceea ce va determina un impact pozitiv asupra bugetului de funcționare.

Mai mult decât atât, investițiile în energie regenerabilă pot aduce și venituri suplimentare, prin vânzarea surplusului de energie produsă, astfel încât aeroportul poate să își amortizeze investițiile mai rapid.

Pe termen lung, prin reducerea costurilor cu energia electrică, aeroportul va deveni mai competitiv, fiind capabil să ofere tarife mai mici pentru companiile aeriene, ceea ce poate determina creșterea traficului de pasageri și marfă și, implicit, o creștere a veniturilor. În plus, investițiile în energie regenerabilă pot consolida poziția Aeroportului Maramureș în domeniul aviației verzi și sustenabile, ceea ce poate atrage noi parteneri și investitori, generând noi oportunități economice pentru zonă.

La nivelul administrației locale din Maramureș s-a exprimat deja interesul pentru a dezvolta componenta de energie regenerabilă la Aeroportul Maramureș. În acest sens s-a alocat deja o parcelă, la inițiativa consilierilor județeni USR, o parcelă de teren în perimetrul aeroportului, pentru a fi utilizată pentru instalațiile de producție energetică. Însă, pentru a duce la îndeplinire obiectivul, e nevoie să identificăm surse de finanțare potrivite și suficiente. Astfel, considerăm că ministerul dumneavoastră este unul dintre actorii relevanți care poate sprijini proiectul județului Maramureș.

Dezvoltarea capacităților de producție a energiei regenerabile este un obiectiv prioritar al Uniunii Europene, motiv pentru care există multiple finanțări pentru acesta. Programe precum RePowerEU sau Fondul European pentru Dezvoltare Regională sunt doar câteva exemple în acest sens. Ne dorim să identificăm soluția potrivită pentru proiectul Maramureșului, luând în considerare inclusiv aceste programe de finanțare europeană.

De aceea, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată:

1. Care este nivelul de finanțare europeană disponibil pentru proiecte de dezvoltare a capacităților de producție de energie regenerabilă și cum se stabilește acest nivel de finanțare?;

2. Care sunt programele în derulare sau viitoare, la nivelul ministerului dumneavoastră, pentru dezvoltarea capacităților de energie regenerabilă în instituțiile publice din România?;

3. Ce programe de finanțare europeană sunt disponibile pentru proiecte de dezvoltare a capacităților de producție de energie regenerabilă la Aeroportul Maramureș?;

4. Există fonduri disponibile pentru proiecte de energie regenerabilă la Aeroportul Maramureș care pot fi combinate cu alte surse de finanțare?;

Și 5. Luați în considerare lansarea de programe pentru dezvoltarea capacităților de energie regenerabilă destinate obiectivelor de importanță strategică economică regională sau locală?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și verbal.

Brian Cristian, deputat, USR, Maramureș.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Am epuizat lista colegilor înscriși la interpelări.

Încheiem ședința din această zi.

La revedere!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 17.34.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 8:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro