Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 02-05-2023

Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2023

12. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  
  12.3 Nicolae-Miroslav Petrețchi

 

Domnul Ilie Dan Barna:

  ................................................

Miroslav Petrețchi?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelare adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României.

Obiectul interpelării - "Situația procesului de retrocedare a terenurilor din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș".

Stimate domnule prim-ministru,

Deși face obiectul unor politici clare, restituirea dreptului de proprietate a cetățenilor păgubiți de regimul comunist se realizează dificil, de multe ori procedurile fiind îngreunate chiar de reprezentanții instituțiilor care, cel puțin în teorie, trebuie să le soluționeze.

Un astfel de caz mi-a fost semnalat la data de 28 aprilie a.c., în cadrul ședinței de Consiliu Local al comunei Poienile de sub Munte, județul Maramureș, comună cu populație majoritară ucraineană.

Mai exact, reprezentanții primăriei susțin că lucrările Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sunt îngreunate de refuzul Ocolului Silvic Poieni, de a desemna reprezentanți în vederea punerii în posesie a suprafețelor de teren forestier pentru care au fost emise hotărâri ale Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureș, prin care au fost validate 44 de poziții din Anexa nr. 37, cu suprafețele de teren cu vegetație forestieră, având amplasamente neschimbate.

Mai mult, după susținerile reprezentanților primăriei, reprezentanții Ocolului Silvic își motivează poziția susținând că terenurile trebuie trecute din domeniul public în domeniul privat al statului, deși validările sunt pe vechile amplasamente, iar unele sunt realizate în baza sentințelor judecătorești.

Urmare a Deciziei nr. 395 din 13 iunie 2017 a Curții Constituționale, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist din România, prevederile legale sunt constituționale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparținând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă în domeniul privat al statului.

Conform Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Comisia județeană de fond funciar soluționează dosarele care vizează reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetație forestieră, doar în situația în care acestea sunt situate pe vechile amplasamente, ale foștilor proprietari, iar stabilirea vechiului amplasament al suprafeței de teren se va realiza de către comisia locală, în colaborare cu reprezentantul ocolului silvic de la locul situării terenurilor.

Având în vedere cele de mai sus, stimate domnule prim-ministru, vă rog să-mi comunicați punctul de vedere al Guvernului pe care îl conduceți, cu privire la situația procesului de retrocedare a terenurilor din comuna Poienile de sub Munte, precum și dacă situația de mai sus se regăsește și în alte județe ale țării.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie comunicat oral și în scris.

Vă mulțumesc.

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mergem mai departe.

Vasilică Toma, de la PSD, nu este.

Raisa Enachi, AUR, nu este.

Brian Cristian, USR.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Brian Cristian (din sală):

Domnul deputat... înaintea mea.

Domnul Ilie Dan Barna:

OK.